Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Rapport om svenska studenters resvanor

Innehåll

Kraftig ökning av studenternas tågresande  
Studenterna reser mer inom Sverige  
Studenterna går i bräschen för klimatfrågan  
Kvinnliga studenter mest måna om klimatet  
Tågtrender  
Fler vill plugga ombord  
Biljettpriserna för studenter sjunker  
Tisdag billigaste resdagen för studenter  
Tåget vinner över flyget  
Studenter väljer partnern före pluggkompisen  
Kungen mest populär  
Resandeutveckling januari - juni 2019  
Linjerna som lockade flest studenter  
Linjerna som ökade mest  
Resandeutveckling januari - december 2018  
Tjej vid tågfönster

SJs rapport om svenska studenters resvanor

Kraftig ökning av studenternas tågresande

Att resa med tåg har blivit allt mer populärt bland studenter. Under 2018 ökade studenternas tågresor med SJ med 22 procent och ökningen har fortsatt under första halvåret i år med 26 procent.

Studenternas tågresande har ökat mer än övriga befolkningens. Förra året ökade tågresorna med SJ med 1,5 miljoner till rekordhöga 31,8 miljoner resor, vilket innebär en ökning med 5 procent.

Den kraftiga ökningen av studentresor har flera förklaringar. SJs kundundersökningar visar att studenterna tycker att tåg är ett klimatsmart, bekvämt och prisvärt sätt att resa. De gillar också att de kan nyttja tiden ombord till att studera. Klimatdebatten ger resandet en extra skjuts, då studenterna är mer klimatmedvetna än svensken i allmänhet, enligt en Sifo-undersökning beställd av SJ (se nedan, avsnittet ”Studenterna går i bräschen för klimatfrågan”).

Studenterna reser mer inom Sverige

Sifo-undersökningen visar att svenska studenter reser mer med tåg än tidigare. De reser dessutom mer inom Sverige och mer miljövänligt. 62 procent av studenterna i undersökningen uppger att de ändrat sitt resande under de senaste tre åren. Bland dessa är följande trender tydliga:

 • 21 procent uppger att de åker mer tåg än tidigare.
 • 3 av 10 studenter (31 procent) uppger att de reser mer inom Sverige.
 • 15 procent av studenterna uppger att de åker mer miljövänligt.
 • 16 procent uppger att de väljer bort flyget till förmån för tåget vid längre resor inom Sverige.
Ungdomar på picknick

Studenterna går i bräschen för klimatfrågan

Klimatdebatten påverkar svenskarnas resmönster. Studenterna är de som tar allra mest hänsyn till klimatet. 73 procent av studenterna uppger att de tänker på miljön när de reser i Sverige, enligt SJs Sifo-undersökning, att jämföra med 57 procent för allmänheten i stort (18–79 år).

De senaste två åren har ett trendskifte skett och svenskarna väljer i större utsträckning tåg framför flyg och bil. Även här sticker studenterna ut och är mer klimatsmarta än svensken i allmänhet. 50 procent av studenterna säger att de väljer tåg istället för flyg när så är möjligt, att jämföra med 37 procent i hela Sverige. 40 procent av studenterna väljer tåg istället för bil när så är möjligt, att jämföra med rikssnittet 27 procent.

Studenterna är även bättre på att välja miljövänliga transportsätt på resmålet, vilket 27 procent uppger. Andelen som inte alls tänker på miljön på resan är betydligt mindre bland studenterna, 26 procent, än bland svenskar i allmänhet, 41 procent.

Sifo-fråga:

Tänker du på miljön när du reser i Sverige? Studenter Rikssnitt
Ja, jag väljer tåg framför flyg när så är möjligt 50 % 37 %
Ja, jag väljer tåg framför bil när så är möjligt 40 % 27 %
Ja, jag väljer helst ett miljövänligt transportsätt på resmålet 27 % 19 %
Ja, jag väljer en så miljösmart bil som möjligt 14 % 19 %
Ja, jag väljer hotell med miljöinriktning/certifiering 5 % 6 %
Nej, inte på resan men desto mer därhemma istället 17 % 27 %
Nej, jag tänker sällan/aldrig på miljön, varken hemma eller på resan 9 % 14 %
Annat 3 % 4 %
Tveksam, vet ej 1 % 2 %

Källa: SJs Sifo-undersökning, sommar 2019.

Kvinnliga studenter mest måna om klimatet

Kvinnliga studenter uppger i större utsträckning att de väljer klimatsmarta transportsätt än de manliga. Hälften av kvinnorna (53 procent) väljer tåg framför bil när så är möjligt. Bland männen är andelen 25 procent. När det gäller flyg uppger 58 procent av kvinnorna att de väljer tåg framför flyg när så är möjligt. Motsvarande siffra för männen är 41 procent.

Bara 4 procent av de kvinnliga studenterna säger att de sällan eller aldrig tänker på miljön, varken hemma eller på resan, jämfört med 15 procent av männen.

Tågtrender

Fler vill plugga ombord

Många studenter tycker att tåg är ett bekvämt sätt att resa. Att de kan utnyttja tiden ombord till att plugga är ett plus och de ser inte sällan resan som en del av deras studietid. Att de får tillgång till wifi ombord är därför viktigt för många studenter.

Trenden är att fler än tidigare pluggar ombord. Av de studenter som har förändrat sitt resande (se avsnittet ”Studenterna reser mer inom Sverige” ovan) uppger 10 procent att de studerar mer ombord nu än under den senaste treårsperioden, enligt SJs Sifo-undersökning.

Biljettpriserna för studenter sjunker

Studenterna är mer priskänsliga än många andra tågresenärer och priset är en viktig faktor vid val av transportsätt, vid sidan av till exempel klimathänsyn, bekvämlighet och möjlighet att studera ombord på tågen. Att biljettpriserna som studenterna under den senaste sexårsperioden betalat för sina resor har fallit med hela 34 procent bidrar till ett ökat resande.

Att leta priser på SJs lågpriskalender och att utnyttja sista-minuten-priser, som går att köpa upp till 24 timmar innan avgång, är viktigt för många. Om priset är rätt reser de ofta spontant och väljer inte sällan regionaltåg istället för snabbtåg om de hittar lägre priser.

Tjejer vid Turning Torso

Snittpriser studenter – index

2014 2015 2016 2017 2018 2019
100 94 90 79 70 66

Källa: SJ AB. Biljettpriser i snitt för studenter 2014 – 2019. Snittpriset är beräknat för vecka 1 – 34 varje år, för att få jämförbarhet med 2019. 

Tisdag billigaste resdagen för studenter

Den som vill hitta billiga biljetter bör gå mot strömmen och åka vid tidpunkter då inte alla andra vill åka. Priset styrs av efterfrågan och är beroende av hur många som reser och kan även påverkas till exempel av större evenemang eller helger.

Tisdag är den dag som det är allra billigast för studenter att resa med tåg, följt av lördag, måndag och onsdag. Ett tips till studenter som vill hem över helgen är att det generellt är många som reser fredag och söndag, men att priserna kan vara lägre tidig fredag morgon eller tidigt en söndagsmorgon då färre reser. Lördag morgon och måndag förmiddag kan också vara ett alternativ för den som ska vara borta över en helg.

Det är också skillnad på om man ska åka till eller från en större ort. Det är oftast billigast att åka ut från stora orter på en eftermiddag under måndag till torsdag och in mot stora orter på en förmiddag under måndag till torsdag.

Tåget vinner över flyget

Allt fler studenter väljer tåg framför andra transportslag. I SJs Sifo-undersökning säger 21 procent av studenterna att de åker mer tåg nu än under de senaste tre åren och fler väljer tåget framför flyget på grund av klimathänsyn (se ovan).

I Sifo-undersökningen fick studenterna frågan om de föredrar tåg eller flyg på fyra stora tåglinjer inom Sverige, där tåg konkurrerar med flyget. Tåget vann på alla linjer, varav tre med råge.

Studenter på perrong

Så många föredrar tåg eller flyg

Tåg

Flyg

Stockholm–Göteborg 69 % 5 %
Stockholm–Malmö 59 % 10 %
Stockholm–Sundsvall 44 % 6 %
Stockholm–Umeå 28 % 25 % 

Källa: SJs Sifo-undersökning, sommar 2019.

Studenter väljer partnern före pluggkompisen

Av de studenter som vill sitta bredvid någon på tåget uppger 41 procent att de helst sitter bredvid partnern. Däremot verkar studenterna fått nog av pluggkompisarna i skolan och när de åker tåg vill bara 2 procent resa med någon som de studerar tillsammans med. De vill hellre sitta bredvid en nära vän (25 procent), familjemedlem (22 procent) eller djur (6 procent). Barnfamiljer, turister, pensionärer och affärsresenärer står dock ännu lägre i kurs än pluggkompisarna.

Kungen mest populär

När SJ frågade studenterna vilken kändis de helst ville sitta bredvid låg kungen oväntat i topp. Han var inte ens med på topplistan över de kändisar som svenskarna i gemen vill sitta bredvid och där Leif GW Persson vann. 

Andra populära kändisar som studenterna vill sitta bredvid är Pernilla Wahlgren, Zlatan och Linnea Claesson., kronprinsessan Victoria och Mia Skäringer.

Resandeutveckling januari–juni 2019

Linjerna som lockade flest studenter

Vilka tågsträckor som lockar flest studenter styrs av var de större lärosätena finns. Många åker till och från studentstäder som Stockholm, Lund, Göteborg och Uppsala.

Linjen Stockholm–Västerås–Örebro–Göteborg, som trafikeras med regionaltåg, är den sträcka som lockade allra flest studenter under första halvåret 2019. Det är en sträcka med många avgångar per dygn samtidigt som det finns stora studentorter längs linjen. Att regionaltåg många gånger är billigare än snabbtåg passar prismedvetna studenter som vill åka mellan Stockholm och Göteborg.

Även linjen Stockholm–Malmö–Köpenhamn lockar många studenter, vilket placerar den på plats två på topplistan. Sträckan lockar studenter från många olika universitet och högskolor, exempelvis Lund, Linköping, Norrköping, Jönköping och Växjö (tåg från Alvesta). Tredje största sträckan är Stockholm–Uppsala, som lockar många unga stockholmare som studerar vid Uppsala Universitet och omvänt studenter som bor i Uppsala men studerar i Stockholm.

Mest populära linjerna för studenter, första halvåret 2019

 1. Stockholm–Västerås–Örebro–Göteborg
 2. Stockholm–Malmö–Köpenhamn
 3. Stockholm–Uppsala
 4. Stockholm–Göteborg
 5. Linköping–Stockholm–Gävle
 6. Stockholm–Eskilstuna–Örebro
 7. Stockholm–Borlänge–Mora/Falun
 8. Tåg i Bergslagen
 9. Stockholm–Sundsvall–Umeå
 10. Göteborg–Malmö–Köpenhamn

Källa: SJ AB. SJ-linjerna där flest studenter reste under januari–juni 2019.

Linjerna som ökade mest

Den sträcka som ökade mest bland studenterna under första halvåret var Stockholm–Sundsvall–Umeå, där resandet ökade med 35 procent. En anledning till resandeökningen är att SJ i år satsat mycket på denna linje för att möta efterfrågan, genom att öka antalet avgångar på sträckan kraftigt, med 50 procent på vardagarna, 40 procent på lördagarna och 80 procent på söndagarna.

Tvåa på topplistan är Sveriges i särklass längsta järnvägslinje, Göteborg–Stockholm–Luleå–Narvik. För prismedvetna studenter är sittplatserna på nattåget ett populärt sätt att resa.

Ung tjej med keps

Bubblare – linjerna som ökade mest bland studenter, januari–juni 2019

1 Stockholm–Sundsvall–Umeå
+ 35 %
2 Göteborg–Stockholm–Luleå–Narvik + 33 %
3 Stockholm–Göteborg + 13 %
4 Stockholm–Karlstad–Oslo + 12 %
5 Tåg i Bergslagen + 10 %
6 Göteborg–Malmö–Köpenhamn + 10 %
7 Stockholm–Östersund–Åre + 10 %
8 Stockholm–Eskilstuna–Örebro + 9 %
9 Göteborg–Karlstad + 8 %
10 Stockholm–Nyköping–Norrköping + 7 %

Källa: SJ AB. Procentuella resandeökningar för studenter på SJs linjer under januari–juni 2019 jämfört med samma period 2018. Linjer med mer än 1 000 resor.

Resandeutveckling januari–december 2018

Studenternas resor ökade med 22 procent under 2018 jämfört med året innan. De tågsträckor som lockade allra flest studenter är de till och från större lärosäten.

Stockholm–Malmö–Köpenhamn var den sträcka som lockade allra flest studenter under 2018. Näst flest lockade regionaltågslinjen Stockholm–Västerås–Örebro–Göteborg följt av Stockholm–Uppsala och Stockholm–Göteborg.

Linjen som ökade mest i popularitet bland studenterna under 2018 var Stockholm–Uppsala. Den ökade mest procentuellt, 17 procent, i antal resor. Tvåa på listan var Stockholm–Östersund–Åre (+17 procent) och trea Göteborg–Malmö–Köpenhamn (+14 procent).

Mest populära linjerna för studenter 2018

1 Stockholm–Malmö–Köpenhamn
2 Stockholm–Västerås–Örebro–Göteborg
3 Stockholm–Uppsala
4 Stockholm–Göteborg
5 Linköping–Stockholm–Gävle
6 Stockholm–Borlänge–Mora/Falun
7 Stockholm–Eskilstuna–Örebro
8 Tåg i Bergslagen
9 Göteborg–Malmö–Köpenhamn
10 Linköping–Eskilstuna–Västerås–Sala

Källa: SJ AB. Tåglinjerna där flest studenter reste studenter under helåret 2018.

Bubblare – linjerna som ökade mest bland studenter 2018

1 Stockholm–Östersund–Åre + 17 %
2 Stockholm–Uppsala + 17 %;
3 Göteborg–Malmö–Köpenhamn + 14 %
4 Tåg i Bergslagen + 9 %
5 Göteborg–Stockholm–Luleå–Narvik + 9 %
6 Göteborg–Kalmar + 6 %
7 Stockholm–Malmö–Köpenhamn + 6 %
8 Stockholm–Sundsvall–Umeå + 4 %
9 Stockholm–Borlänge–Mora/Falun + 3 %
10 Stockholm–Göteborg + 1 %

Källa: SJ AB. Procentuella resandeökningar för studenter på SJs linjer under 2018 jämfört med samma period 2017. Linjer med mer än 1 000 resor.