Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Lunchföreläsningar

SJ håller löpande lunchföreläsningar på universiteten runt omkring i landet. Vi tycker att det är ett bra och trevligt sätt att få kontakt med studenterna och låta er studenter ställa frågor till oss.

Föreläsningarna har lite olika inriktning utifrån universitetens önskemål och behov. Vill du/ni att SJ ska komma och hålla en lunchföreläsning? Kontakta Paulinne Arpi, paulinne.arpi@sj.se

 

Kommande lunchföreläsning:

25/2 Uppsala Universitet. Föreläsare: Ida Josefsson, Ansvarig Innovation och verksamhetsutveckling. Ämne: Innovation och hållbarhet.

25/4 KTH. Föreläsare: Victoria Burgoyne, Strategisk miljöspecialist. Ämne: Hållbarhet.

Tidigare föreläsningar:

16/1 2018 KTH. Föreläsare: Erica Kronhöffer, Hållbarhetsdirektör (Chef stab Kvalitet & Miljö). Ämne: Hållbarhet

23/1 2018 Lunds Universitet. INKA. Föreläsare: Petter Essén, Affärschef Stockholm-Malmö-Köpenhamn, Affärschef Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Ämne: Min och SJs resa

2/2 2018 Chalmers. Föreläsare: Maria Hofberg, Chef Revenue Management, Affärschef Stockholm-Göteborg.

12/2 2018 Linköpings Universitet, Pre LARM. Föreläsare: Claes Lindholts, Chef Affärsutvecklingen. Ämne: SJ, ett av Sveriges mest digitala företag.

27/4 2018 Linköpings Universitet, Days of Diversity. Föreläsare: Erica Kronhöffer, Hållbarhetsdirektör (Chef stab Kvalitet & Miljö). Ämne: Hållbarhet och jämlikhet.

23/5 2018 Handelshögskolan Stockholm. Föreläsare: Johan Dorfh, Chef Försäljning och Kundservice. Ämne: Min resa

23/8 2018 KTH. Föreläsare: Johan Dorfh, Chef Försäljning och Kundservice. Ämne: Min resa

29/8 2018 KTH. Föreläsare Jenny Gejke, Chef Kanalutveckling och Marknadsteknologi. Ämne: SJ och digitalisering

14/11 2018 Chalmers. Föreläsare: Claes Lindholts, Chef Affärsutvecklingen. Ämne: "SJ, ett av Sveriges mest digitala företag."

5/12 2018 Lunds Universitet, Pre INKA. Föreläsare: Petter Essén, Affärschef Stockholm-Malmö-Köpenhamn, Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Ämne: "Vill du sälja sockervatten resten av livet, eller vill du vara med och förändra världen?"