Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Lunchföreläsningar

SJ håller löpande lunchföreläsningar på universiteten runt omkring i landet. Vi tycker att det är ett bra och trevligt sätt att få kontakt med studenterna och låta er studenter ställa frågor till oss.

Föreläsningarna har lite olika inriktning utifrån universitetens önskemål och behov. Vill du/ni att SJ ska komma och hålla en lunchföreläsning? Kontakta Paulinne Arpi, paulinne.arpi@sj.se

 

Nästkommande föreläsningar

Vill du delta? Kontakta ditt universitet/högskola för mer info.

  • 23 maj på Handelshögskolan i Stockholm. Föreläsare: Johan Dorfh, Chef Försäljning och Kundservice. Ämne: Min resa.
  • 23 augusti på KTH. Föreläsare: Johan Dorfh, Chef Försäljning och Kundservice. Ämne: Min resa.
  • 29 augusti på KTH. Föreläsare: Jenny Gejke, Chef Kanalutveckling och Marknadsteknologi. Ämne: SJ och digitalisering.
  • 16 oktober på Tekniska Högskolan. Föreläsare: Jan Kyrk, Affärschef Mellanstad. Ämne: Varför SJ?