Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Lunchföreläsningar

SJ håller löpande lunchföreläsningar på universiteten runt omkring i landet. Vi tycker att det är ett bra och trevligt sätt att få kontakt med studenterna och låta er studenter ställa frågor till oss.

Föreläsningarna har lite olika inriktning utifrån universitetens önskemål och behov. Vill du/ni att SJ ska komma och hålla en lunchföreläsning? Kontakta Paulinne Arpi, paulinne.arpi@sj.se

 

Kommande lunchföreläsning:

14/11 Chalmers. Föreläsare: Claes Lindholts, Chef Affärsutvecklingen. Ämne: "SJ, ett av Sveriges mest digitala företag."

5/12 Lunds Universitet, Pre INKA. Föreläsare: Petter Essén, Affärschef Stockholm-Malmö-Köpenhamn, Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Ämne: "Vill du sälja sockervatten resten av livet, eller vill du vara med och förändra världen?"

Tidigare föreläsningar:

16/1 KTH. Föreläsare: Erica Kronhöffer, Hållbarhetsdirektör (Chef stab Kvalitet & Miljö). Ämne: Hållbarhet

23/1 Lunds Universitet. INKA. Föreläsare: Petter Essén, Affärschef Stockholm-Malmö-Köpenhamn, Affärschef Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Ämne: Min och SJs resa

2/2 Chalmers. Föreläsare: Maria Hofberg, Chef Revenue Management, Affärschef Stockholm-Göteborg.

12/2 Linköpings Universitet, Pre LARM. Föreläsare: Claes Lindholts, Chef Affärsutvecklingen. Ämne: SJ, ett av Sveriges mest digitala företag.

27/4 Linköpings Universitet, Days of Diversity. Föreläsare: Erica Kronhöffer, Hållbarhetsdirektör (Chef stab Kvalitet & Miljö). Ämne: Hållbarhet och jämlikhet.

23/5 Handelshögskolan Stockholm. Föreläsare: Johan Dorfh, Chef Försäljning och Kundservice. Ämne: Min resa

23/8 KTH. Föreläsare: Johan Dorfh, Chef Försäljning och Kundservice. Ämne: Min resa

29/8 KTH. Föreläsare Jenny Gejke, Chef Kanalutveckling och Marknadsteknologi. Ämne: SJ och digitalisering