Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Lunchföreläsningar

SJ håller löpande lunchföreläsningar på universiteten runt omkring i landet. Vi tycker att det är ett bra och trevligt sätt att få kontakt med studenterna och låta er studenter ställa frågor till oss.

Föreläsningarna har lite olika inriktning utifrån universitetens önskemål och behov. Vill du/ni att SJ ska komma och hålla en lunchföreläsning? Kontakta Lava Mahmod, lava.mahmod@sj.se

Tidigare föreläsningar:

3/4 2019 Karlstad Universitet. Föreläsare: Maja Rapp, Affärschef. Ämne: Min resa och SJ.

17/4 2019 Örebro Universitet. Föreläsare Jan Kyrk, Affärschef. Ämne: Min resa och SJ.

25/4 2019 KTH. Föreläsare: Victoria Burgoyne, Strategisk miljöspecialist. Ämne: Hållbarhet.

2/5 2019 KTH. Föreläsare Ida Josefsson, Strategi och Verksamhetsutveckling. Ämne: SJ, hållbarhet och digitalisering.

21/8 2019 KTH. Föreläsare Johan Dorfh, Chef Försäljning och Kundservice. Ämne: Min resa och SJ.

30/8 2019 KTH. Föreläsare: Maja Rapp, Affärschef. Ämne: Min resa och SJ.

2/9 2019 Chalmers. Föreläsare Ida Josefsson, Strategi och verksamhetsutveckling. Ämne: SJ, hållbarhet och digitalisering.

22/3 2021 Chalmers. Föreläsare Jenny Gejke, Chef Kundupplevelse och Kanal.