Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Lunchföreläsningar

SJ håller löpande lunchföreläsningar på universiteten runt omkring i landet. Vi tycker att det är ett bra och trevligt sätt att få kontakt med studenterna och låta er studenter ställa frågor till oss.

Föreläsningarna har lite olika inriktning utifrån universitetens önskemål och behov. Vill du/ni att SJ ska komma och hålla en lunchföreläsning? Kontakta Lava Mahmod, lava.mahmod@sj.se

 

Kommande lunchföreläsning:

Den 22 mars 2021 håller Jenne Gejke, chef kundupplevelse & kanal, i en lunchföreläsning för Chalmers studentkår. 

Tidigare föreläsningar:

16/1 2018 KTH. Föreläsare: Erica Kronhöffer, Hållbarhetsdirektör (Chef stab Kvalitet & Miljö). Ämne: Hållbarhet

23/1 2018 Lunds Universitet. INKA. Föreläsare: Petter Essén, Affärschef. Ämne: Min och SJs resa

2/2 2018 Chalmers. Föreläsare: Maria Hofberg, Chef Revenue Management, Affärschef.

12/2 2018 Linköpings Universitet, Pre LARM. Föreläsare: Claes Lindholts, Chef Affärsutvecklingen. Ämne: SJ, ett av Sveriges mest digitala företag.

27/4 2018 Linköpings Universitet, Days of Diversity. Föreläsare: Erica Kronhöffer, Hållbarhetsdirektör (Chef stab Kvalitet & Miljö). Ämne: Hållbarhet och jämlikhet.

23/5 2018 Handelshögskolan Stockholm. Föreläsare: Johan Dorfh, Chef Försäljning och Kundservice. Ämne: Min resa

23/8 2018 KTH. Föreläsare: Johan Dorfh, Chef Försäljning och Kundservice. Ämne: Min resa

29/8 2018 KTH. Föreläsare Jenny Gejke, Chef Kanalutveckling och Marknadsteknologi. Ämne: SJ och digitalisering

14/11 2018 Chalmers. Föreläsare: Claes Lindholts, Chef Affärsutvecklingen. Ämne: "SJ, ett av Sveriges mest digitala företag."

5/12 2018 Lunds Universitet, Pre INKA. Föreläsare: Petter Essén, Affärschef. Ämne: "Vill du sälja sockervatten resten av livet, eller vill du vara med och förändra världen?"

3/4 2019 Karlstad Universitet. Föreläsare: Maja Rapp, Affärschef. Ämne: Min resa och SJ.

17/4 2019 Örebro Universitet. Föreläsare Jan Kyrk, Affärschef. Ämne: Min resa och SJ.

25/4 2019 KTH. Föreläsare: Victoria Burgoyne, Strategisk miljöspecialist. Ämne: Hållbarhet.

2/5 2019 KTH. Föreläsare Ida Josefsson, Strategi och Verksamhetsutveckling. Ämne: SJ, hållbarhet och digitalisering.

21/8 2019 KTH. Föreläsare Johan Dorfh, Chef Försäljning och Kundservice. Ämne: Min resa och SJ.

30/8 2019 KTH. Föreläsare: Maja Rapp, Affärschef. Ämne: Min resa och SJ.

2/9 2019 Chalmers. Föreläsare Ida Josefsson, Strategi och verksamhetsutveckling. Ämne: SJ, hållbarhet och digitalisering.