Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Lunchföreläsningar

SJ håller löpande lunchföreläsningar på universiteten runt omkring i landet. Vi tycker att det är ett bra och trevligt sätt att få kontakt med studenterna och låta er studenter ställa frågor till oss.

Föreläsningarna har lite olika inriktning utifrån universitetens önskemål och behov. Vill du/ni att SJ ska komma och hålla en lunchföreläsning? Kontakta Paulinne Arpi, paulinne.arpi@sj.se

 

Nästkommande föreläsningar

Vill du delta? Kontakta ditt universitet/högskola för mer info.

  • 23 augusti på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sektionen för Energi och miljö. Föreläsare: Johan Dorfh, Chef Försäljning och Kundservice. Ämne: Min resa.
  • 29 augusti på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Industriell Ekonomi. Föreläsare: Jenny Gejke, Chef Kanalutveckling och Marknadsteknologi. Ämne: SJ och digitalisering.
  • 16 oktober på Luleå Tekniska Universitet, Luleå, Maskinteknologsektionen. Föreläsare: Jan Kyrk, Affärschef Mellanstad. Ämne: Varför SJ?