Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Så här fungerar SJ Idrottsresan

6 vuxna eller ungdomar över 16 år räknas som en grupp när det gäller idrottsresan.

För grupper som är 6 vuxna eller ungdomar över 16 år eller fler:

För att få ett prisförslag kan du fylla i nedanstående formulär eller kontakta SJ. Om du vill ha allt på en faktura behöver du beställa ett kundnummer.

Prisförslag för grupper som är 6 vuxna eller ungdomar över 16 år eller fler

Är ni färre än 6 vuxna eller ungdomar över 16 år behöver ni:

  • Kundnummer
  • Inloggningsuppgifter

Varje klubb under Riksidrottsförbundet har ett unikt kundnummer. Har du inget kundnummer kan du beställa det. Som individuell resenär till SJ Idrottsresan väljer du ”Avtalsresa”. Bokar du åt till exempel ett lag väljer du ”Resebokare”.

När du har kundnummer och inloggningsuppgifter så kan du logga in uppe till höger på denna sida. Ha ditt kundnummer till hands och gör bokningen när du loggat in.

Allt samlas på en och samma faktura via ditt eller lagets kundnummer.

De som har kundnummer får dessutom regelbundet statistik över sitt resande, miljöpåverkan och vilka besparingar de har gjort med idrottsavtalet.

Ungdomar och ledare i en idrottshall