Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Visste du att vem som helst kan hyra ett eget tåg?

Vi hjälper dig med din resa så att den passar just ditt koncept, oavsett om det är i ett ordinarie tåg eller i ett hyrt tåg.

Hyr ett SJ-tåg

En barndomsdröm för många - som är fullt möjlig. Med ett eget tåg får ni en egen tidtabell, väljer själva på vilka stationer tåget ska stanna och bestämmer över innehållet ombord. Ni kan också hyra en eller flera vagnar i ett ordinarie tåg. 

Vi hjälper dig med din resa så att den passar just ditt koncept. Vi har kunskapen, resurserna och viljan att skapa en upplevelse utöver det vanliga.

För mer information kontakta oss på charter@sj.se eller fyll i nedanstående formulär via Skicka en prisförfrågan.

Fördelar med att hyra tåg:

 • Eget tåg
 • Stopp för på- och avstigande
 • Inga biljetter och inga namnlistor
 • Företagsprofilering och skyltning enligt önskemål
 • Börja mötet, konferensen eller kick-offen redan på tåget
 • Koncept – mat, musik, mingel eller arbete
 • En kontaktperson hos SJ

Nöjda kunder

Vi har många återkommande kunder som gillar det unika och flexibla med att hyra ett tåg.

De här tre punkterna nämner ofta våra kunder efter sitt resande med eget tåg.

Unikt resande

Vi hyrde ett eget tåg och det hade ingen varit med om tidigare.

Mer tid över

Tågresan gav oss tillfälle att umgås på ett sätt som vi normalt inte hinner göra och vi startade konferensen/aktiviteten redan ombord.

Bättre affärer

På tåget fick vi tillfälle att sitta ner i lugn och ro med våra kunder och prata affärer i ett annars pressat tidsschema.

Hur går det till när du ska hyra ett chartertåg?

Processen för att få fram ett chartertåg är komplex. SJ har inga tåg som är  tänkta för att användas enbart till chartertåg. När en förfrågan kommer in till oss tar vi vagnar och lok från ordinarie utbud. Charteraffären viktas då mot ordinarie trafik och trafikanpassning görs. Därav den längre framförhållningen.

Så här går det till, steg för steg:

1. En förfrågan från kunden inkommer

2. SJ skickar offert och prisförslag (max 5 arbetsdagar från att förfrågan har inkommit)

a. SJ rekommenderar 300 personer som minst antal resenärer för ett chartertåg då startkostnaden för att producera ett tåg är relativ hög och samma oavsett hur stor gruppen är. För att charterresan skall vara jämförbart med ordinarie tåg eller annat färdmedel bör gruppen vara minst 300 personer. 

3. Kunden accepterar förslaget

4. SJ säkerställer tillgången på kapacitet för önskat resedatum (cirka 2–4 veckor framåt i tiden).

a. Om SJ får nej på kapacitet får kunden nej på sin förfrågan

b. Om ja, skrivs avtal med kunden.

5. SJ skickar in en tidtabellsbeställning till Trafikverket. Det är endast de som kan ge tidtabell för järnvägstrafiken.

Processen för SJ Charter från första förfrågan till att tåget är helt beställt och klart med tillstånd och tidtabell tar cirka 3–6 månader.

Våra generella avbokningsregler samt viktig information om kringtjänster:

Från den dagen avtalet signeras av kund fram till 120 dagar före avresa:

 • Avbokning kan göras och 25 % av beloppet för resan debiteras

120–60 dagar före avresa:

 • Avbokning kan göras och 50 % av beloppet för resan debiteras

Mindre än 60 dagar före avresa:

 • Vid avbokning debiteras 75 % av priset

Mindre än 30 dagar före avresa:

 • Vid avbokning debiteras 100 % av priset.

Kostnadsfri avbokning sker endast:

 • När SJ inte kan erbjuda vad som lovats

- vid banarbete

- när önskad körplan och tidtabell inte kan erbjudas

- vid strejk

 • Vid myndighetsbeslut

- till exempel 2020 då världen drabbades COVID-19 fattades ett myndighetsbeslut om att tågresor skall begränsas.

Avtal skrivs och signeras senast 7 dagar efter att offerten accepterats av kund. Beställning av tåg påbörjas inte innan avtal skrivits. Anordnande av chartertåg är en komplex process där affären viktas mot ordinarie trafikutbud. SJ har inga extra tåg för charterkörning utan kapacitet tas från ordinarie trafik. Därav vikten av processens alla steg.

Kringtjänster

I tågpriset ingår resa med grundbemanning. Kostnader för mat och dryck samt eventuella kringtjänster så som tillgång till tåget för att till exempel lägga ut material eller goodiebags på säten innan avgång tillkommer.


Vad SJ kan erbjuda:

 • En ansvarig projektledare som finns med i hela processen
 • Ordinarie bistro-/kioskförsäljning

- På alla charterkörningar erbjuder SJ någon form av försäljning av dryck, snacks, viss mat. På grund av begränsat antal restaurang, bistro och kioskvagnar i SJs fordonsflotta är det tillfället som avgör vad som erbjuds.

 • Förbeställning av mat och dryck från SJs catering.

- OBS! Egen medhavd alkohol är inte tillåtet även om det är ett eget chartrat tåg. Beställning av alkohol görs via SJs catering.

o SJ har egen catering med ett begränsat utbud. Matförslag skickas vid efterfrågan. Det går också att använda sig av egen extern catering. Ansvar och planering samt utdelning av maten ombord sköts i sådant fall av kunden själv.

 • Personal utöver ordinarie ombordpersonal som hjälper kundens personal med allt bestyr före, under och efter resan Kostnadsförslag för detta lämnas på begäran
 • Kundens namn eller konferensnamn på perrongs och spårtavlor
 • Nackskydd till en kostnad på cirka 45 kronor/nackskydd
 • Profilering ombord samt foliering av tåg. Förslag lämnas på begäran.

Kundens åtaganden och ansvar:

 • Kunden ansvarar för att utse en ansvarig kontaktperson ombord.
 • I de fall kunden planerar aktiviteter under resan ( till exempel grupparbeten) skall detta styras och hållas ihop av kundens ansvarig
 • Vid beställning av extern catering ( som kunden har ordnat utan SJs inblandning) ansvarar kunden själv för leverans, logistik, utdelning och plockning av maten ombord på tåget
 • Kunden ansvarar för att all eventuell rigg, styling och prepp skall tas ner innan resans slut.

Vad händer vid olycka/försening/trafikstörning?

Vid störning i trafiken som påverkar körplanen och ankomsttiden ansvarar SJ tillsammans med trafikledning och Trafikverket för att resenärerna kommer till sin slutdestination så snabb och smidigt som möjligt i den mån situationen tillåter. Vid tåghaveri ansvarar SJ för ersättningstrafik. Kompensation utgår vid de fall SJ inte varit påverkande faktor till störningen.

Mat och dryck

Att äta gott är en viktig del av resan! Tillsammans med oss planerar du dina önskemål runt mat och dryck för den perfekta resan. 

Fullständiga rättigheter

Precis som på vanliga barer och restauranger har vi ett alkoholtillstånd som ger oss rätt att servera alkohol mellan klockan 11:00 och 02:00. Med detta tillstånd följer också att det inte är tillåtet att dricka egen medhavd alkohol ombord.