Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Ombokning, avbokning och återbetalning SJ 

Läs om hur du ombokar eller avbokar din resa och vad som gäller vid återbetalning. 

Ombokning

Omboka SJ

 

Har du en biljett som kan ombokas och vill boka om din resa söker du upp din bokning via Min resa.   

Med en ombokningsbar biljett kan du fram till tågets avgång boka om din resa till annan ort eller ett annat datum. Du kan också avboka din resa. Du får då ett ombokningsvärde (biljettpriset minus bokningsavgiften), som kan användas för nya resor med SJs tåg. Ny resa behöver bokas inom 180 dagar från och med resedatumet på din ursprungliga biljett. Din nya resa som du bokar om till kan genomföras efter 180 dagar. Om priset på den nya resan är högre betalar du mellanskillnaden. Om priset på den nya resan är lägre skickas ett värdebevis inom en dag med kvarvarande belopp via e-post till kontaktpersonen för resan.

Använda ditt ombokningsvärde för att köpa:

  • Resa med SJs tåg
  • Resa som kan ombokas
  • Resa som inte kan ombokas eller återköpas
Du kan inte använda ombokningsvärdet vid köp av:
 
  • Resa med länstrafiken
  • Resa som kan återbetalas
  • Mängdköp, t ex månadsbiljett och årskort
  • Resa med en annan tågoperatör än SJ

Avbokning

Avboka SJ

 

Har du en biljett som kan återbetalas avbokar du din tågresa via Min resa. Du får tillbaka biljettpriset (minus bokningsavgiften). 

 

Återbetalning vid sjukdom och dödsfall

Vid sjukdom och dödsfall kan 100 % av biljettens värde återköpas* mot uppvisande av ett godkänt intyg. Detta gäller oavsett biljettyp.

Godkända intyg:

  • Läkarintyg: Vid akut sjukdom gäller att läkarintyg ifyllt av läkare, och styrkt med läkarens namn, telefonnummer och stämpel ska kunna uppvisas. Saknas stämpel ska en kopia av läkarens legitimation bifogas. Intyget ska innehålla datum samt diagnos som styrker att kunden, på grund av akut sjukdom, inte kunnat resa den dag biljetten var giltig.
  • Dödsbevis/dödsfallsintyg alt. intyg från präst eller begravningsbyrå. Utöver resenärens eget dödsfall ger även nära anhörigs död rätt till återbetalning. Återbetalningen får även omfatta eventuellt ressällskaps biljetter förutsatt att de finns med i samma beställning.

* Detta gäller inte för biljetter köpta till SJ Evenemangståg.