Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Ombokning, avbokning och återbetalning SJ 

Läs om hur du ombokar eller avbokar din resa och vad som gäller vid återbetalning. 

Ombokning

Omboka SJ

 

Har du en biljett som kan ombokas och vill boka om din resa söker du upp din bokning via Min resa.   

Biljettpriset, minus bokningsavgiften, omvandlas till ett ombokningsvärde (på samma beställningsnummer) som du kan använda vid ombokning till en eller flera nya resor. Ombokningen måste ske innan tågets avgång. Ombokningsvärdet är giltigt i 180 dagar från tågets ordinarie avgångstid. Om priset är högre betalas mellanskillnaden. Om priset på den nya resan är lägre skickas ett värdebevis till kontaktpersonen för resan, via e-post eller sms. Värdebeviset kan användas för att köpa annan resa hos SJ och är giltigt i 180 dagar från det datum det utfärdades.

Använda ditt ombokningsvärde för att köpa:

  • Resa med SJs tåg
  • Resa som kan ombokas
  • Resa som inte kan ombokas eller återköpas
 
Du kan inte använda ombokningsvärdet vid köp av:
 
  • Resa med länstrafiken
  • Resa som kan återbetalas
  • Mängdköp, t ex månadsbiljett och årskort
  • Resa med en annan tågoperatör än SJ
  • Sista minuten-biljett

Avbokning

Avboka SJ

 

Har du en biljett som kan återbetalas avbokar du din tågresa via Min resa eller i SJ Resebutik. Du får tillbaka biljettpriset, minus bokningsavgiften. Beroende på hur du har betalt din biljett får du sedan tillbaka pengarna.

 

Återbetalning vid sjukdom och dödsfall

Vid sjukdom och dödsfall kan 100% av biljettens värde återköpas* mot uppvisande av ett godkänt intyg.

Godkända intyg:

  • Läkarintyg: Vid akut sjukdom gäller att läkarintyg ifyllt av läkare, och styrkt med läkarens namn, telefonnummer och stämpel ska kunna uppvisas. Saknas stämpel ska en kopia av läkarens legitimation bifogas. Intyget ska innehålla datum samt diagnos som styrker att kunden, på grund av akut sjukdom, inte kunnat resa den dag biljetten var giltig.
  • Dödsbevis/dödsfallsintyg alt. intyg från präst eller begravningsbyrå. Utöver resenärens eget dödsfall ger även nära anhörigs död rätt till återbetalning. Återbetalningen får även omfatta eventuellt ressällskaps biljetter förutsatt att de finns med i samma beställning.

* Detta gäller inte för biljetter köpta till SJ Evenemangståg.