Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Återbetalning av reskassa

Har du fortfarande giltigt värde kvar på din reskassa som du inte hann resa upp innan 1 oktober 2017? Ingen fara, vi hjälper dig att få tillbaka innestående pengar utan avgift! Men tänk på att reskassan måste ha använts under de senaste tre åren för att vara giltig. I annat fall har pengarna förfallit. Sista dagen för inlösen är 30 september 2020.

Vad händer sedan?

Vi hanterar din återbetalning inom några dagar. Pengar sätts in på ditt bankkonto så snart vi tömt det innestående värdet på din reskassa, du har pengarna inom 5 – 10 bankdagar. 

Släng inte ditt SJ Regionalkort - det kan du ladda med Movingoprodukter! 

Fyll i dina uppgifter här: