Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Res obegränsat mellan två orter under 30 dagar med SJ Månadsbiljett

Beroende på sträcka så erbjuds SJ Månadsbiljett för:

  • 1 klass SJ Snabbtåg
  • 1 klass SJ InterCity/SJ Regional
  • 2 klass SJ Snabbtåg
  • 2 klass SJ InterCity/SJ Regional

1 klass SJ Snabbtåg är även giltig för 2 klass Lugn och alla biljetter gäller även på SJ Nattåg i 2 klass sittvagn. Plats i 2 klass Lugn kan bokas med SJ Månadsbiljett 2 klass SJ Snabbtåg mot en avgift.

Kom ihåg att du alltid måste boka plats i förväg om du reser med SJ Snabbtåg och SJ Nattåg!

Pris månadsbiljett

Priset varierar beroende på vilken sträcka du vill åka. För att få veta exakt pris, klicka på köp-knappen och välj din sträcka. Ibland kan du välja om du vill åka snabbtåg eller regionaltåg och 1 eller 2 klass.

15% student- och ungdomsrabatt

Gäller på valfri sträcka i 2 klass.

10% pensionärsrabatt

Gäller på valfri sträcka i 1 klass eller 2 klass.

Nyhet! Nu finns SJ Månadsbiljett för 2 klass i Mälardalen

Nu erbjuder vi SJ Månadsbiljett för 2 klass även på våra linjer i Mälardalen:

  • Stockholm-Uppsala
  • Linköping-Stockholm-Uppsala-Gävle(-Ljusdal)¨
  • Stockholm-Västerås-Örebro(-Göteborg)

SJ Månadsbiljett

Res obegränsat under 30 dagar. Nu kan du även köpa en 90-dagarsbiljett på sträckan Stockholm–Göteborg.

Bra erbjudande för dig som har månadsbiljett när det gäller restidsersättning

Till dig som har månadsbiljett erbjuder vi förstärkt ersättning, oavsett vilket SJ-tåg du reser med.

Ersättning för dig med månadsbiljett

Förändringar under biljettens giltighet

Månadsbiljettens förutsättningar kan ändras under giltighetstiden. Sträckor som SJ trafikerar kan förändras som en följd av olika upphandlingar. Även våra linjer kan förändras när det gäller till exempel avgångstider och typ av tåg. Tjänster och service kan också ibland behöva ändras.

Om månadsbiljettens gäller på sträckor där tågets sträckning är kortare än 150 km kan biljetten återköpas om trafikutbudet ändras på en sådan sträcka och på ett sätt som du inte kunde veta när månadsbiljetten köptes och detta leder till du inte kan använda biljetten som planerat.

Återköpsbeloppet räknas ut så här: biljettens pris /antal dagar som biljetten är giltig * antal kvarvarande dagar. Exempel: en månadsbiljett har kostat 2500 kr och återköps när 10 dagar återstår. Återköpsbeloppet blir då 2500 / 30 * 10 = 833 kr.

Återkommande tidtabellsändringar, som till exempel sommartidtabell är inte ett skäl till att få återköpa biljetten. Du behöver även förklara varför trafikändringen innebär att du inte kan resa som planerat. Kontakta SJ Kundservice för mer information eller återköp.

Ersättning vid försening

För dig som reser med SJ Månadsbiljett Snabbtåg räknas ett snittpris ut per resa genom att dela priset på månadsbiljetten med 22 och för 90-dagarsbiljetter delas priset med 50. Den totala förseningsersättningen under månadsbiljettens giltighetstid kan inte kan överskriva inköpspriset för månadsbiljetten.

Avbokning och återbetalning

SJ Månadsbiljett kan återbetalas om den återlämnas före första giltighetsdatum. Bokningsavgiften återbetalas inte. För en SJ Månadsbiljett som redan har börjat gälla görs ett avdrag på 10% för var dag biljetten varit giltig. Det innebär att om biljetten varit giltig i 10 dagar eller mer görs ingen återbetalning. Förlorad månadsbiljett ersätts inte.