Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Res obegränsat mellan två orter under 30 dagar med SJ 30-dagarskort

Beroende på sträcka så erbjuds SJ 30-dagarskort för:

  • SJ Snabbtåg, 1 eller 2 klass
  • SJ InterCity/SJ Regional, 1 eller 2 klass

1 klass SJ Snabbtåg är även giltig för 2 klass Lugn och alla biljetter gäller även på SJ Nattåg i 2 klass sittvagn.

Plats i 2 klass Lugn kan bokas med SJ 30-dagarkort Snabbtåg 2 klass mot en avgift.

Pris SJ 30-dagarskort

Priset varierar beroende på vilken sträcka du vill åka. För att få veta exakt pris, klicka på köp-knappen och välj din sträcka.

15 % student- och ungdomsrabatt

Gäller på valfri sträcka i 2 klass.

10 % pensionärsrabatt

Gäller på valfri sträcka i 1 klass eller 2 klass.

Månadsbiljett Månadsbiljett

SJ 30-dagarskort

Res obegränsat under 30 dagar.

Ersättning för försening för dig som har SJ 30-dagarskort

Råkar du ut för en försening kan du ha rätt till ersättning.  Din rätt till ersättning beror på hur lång förseningen var och på vilken sträcka tåget körde. Läs mer om restidsersättning

Förändringar under biljettens giltighet

Biljettens förutsättningar kan ändras under giltighetstiden. Sträckor som SJ trafikerar kan förändras som en följd av olika upphandlingar. Även våra linjer kan förändras när det gäller till exempel avgångstider och typ av tåg. Tjänster och service kan också ibland behöva ändras.

Om biljettens gäller på sträckor där tågets sträckning är kortare än 150 km kan biljetten återköpas om trafikutbudet ändras på ett sätt som du inte kunde veta när biljetten köptes och detta leder till du inte kan använda biljetten som planerat.

Återköpsbeloppet räknas ut så här: biljettens pris /antal dagar som biljetten är giltig * antal kvarvarande dagar. Exempel: ett SJ-30dagarskort har kostat 2500 kr och återköps när 10 dagar återstår. Återköpsbeloppet blir då 2500 / 30 * 10 = 833 kr.

Återkommande tidtabellsändringar, som till exempel sommartidtabell är inte ett skäl till att få återköpa biljetten. Du behöver även förklara varför trafikändringen innebär att du inte kan resa som planerat. Kontakta SJ Kundservice för mer information eller återköp.

Avbokning och återbetalning

SJ 30-dagarskort kan återbetalas om den återlämnas före första giltighetsdatum. Bokningsavgiften återbetalas inte. För en biljett som redan har börjat gälla görs ett avdrag på 10 % för var dag biljetten varit giltig. Det innebär att om biljetten varit giltig i 10 dagar eller mer görs ingen återbetalning. Förlorad biljett ersätts inte.