Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Res obegränsat mellan två orter under 30 dagar med SJ Månadsbiljett

Beroende på sträcka så erbjuds SJ Månadsbiljett för:

  • SJ Snabbtåg, 1 eller 2 klass
  • SJ InterCity/SJ Regional, 1 eller 2 klass

1 klass SJ Snabbtåg är även giltig för 2 klass Lugn och alla biljetter gäller även på SJ Nattåg i 2 klass sittvagn.

Plats i 2 klass Lugn kan bokas med SJ Månadsbiljett 2 klass SJ Snabbtåg mot en avgift.

Pris månadsbiljett

Priset varierar beroende på vilken sträcka du vill åka. För att få veta exakt pris, klicka på köp-knappen och välj din sträcka.

15 % student- och ungdomsrabatt

Gäller på valfri sträcka i 2 klass.

10 % pensionärsrabatt

Gäller på valfri sträcka i 1 klass eller 2 klass.

Månadsbiljett Månadsbiljett

SJ Månadsbiljett

Res obegränsat under 30 dagar.

SJ Månadsbiljett Dalapendeln

För dig som reser fota mellan Stockholm och Dalarna erbjuder vi en variant av vår månadsbiljett som både gäller på våra regionaltåg och våra snabbtåg. SJ Månadsbiljett Dalapendeln finns för både 1 klass och 2 klass och köps här på sj.se eller i vår app. Biljetten gäller på SJ Snabbtåg, SJ InterCity, SJ Regional och Tåg i Bergslagen på utvalda sträckor.

Ersättning för försening för dig som har månadsbiljett

Råkar du ut för en försening kan du ha rätt till ersättning.  Din rätt till ersättning beror på hur lång förseningen var och på vilken sträcka tåget körde. Läs mes om restidsersättning för dig med månadsbiljett

Förändringar under biljettens giltighet

Månadsbiljettens förutsättningar kan ändras under giltighetstiden. Sträckor som SJ trafikerar kan förändras som en följd av olika upphandlingar. Även våra linjer kan förändras när det gäller till exempel avgångstider och typ av tåg. Tjänster och service kan också ibland behöva ändras.

Om månadsbiljettens gäller på sträckor där tågets sträckning är kortare än 150 km kan biljetten återköpas om trafikutbudet ändras på ett sätt som du inte kunde veta när månadsbiljetten köptes och detta leder till du inte kan använda biljetten som planerat.

Återköpsbeloppet räknas ut så här: biljettens pris /antal dagar som biljetten är giltig * antal kvarvarande dagar. Exempel: en månadsbiljett har kostat 2500 kr och återköps när 10 dagar återstår. Återköpsbeloppet blir då 2500 / 30 * 10 = 833 kr.

Återkommande tidtabellsändringar, som till exempel sommartidtabell är inte ett skäl till att få återköpa biljetten. Du behöver även förklara varför trafikändringen innebär att du inte kan resa som planerat. Kontakta SJ Kundservice för mer information eller återköp.

Avbokning och återbetalning

SJ Månadsbiljett kan återbetalas om den återlämnas före första giltighetsdatum. Bokningsavgiften återbetalas inte. För en SJ Månadsbiljett som redan har börjat gälla görs ett avdrag på 10 % för var dag biljetten varit giltig. Det innebär att om biljetten varit giltig i 10 dagar eller mer görs ingen återbetalning. Förlorad månadsbiljett ersätts inte.