Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Lågpriskalendern är stängd

 

Lågpriskalendern är för närvarande inte tillgänglig

Intresset för att söka billiga biljetter via lågpriskalendern har varit svagt under en längre tid och vi har därför valt att stänga ner lågpriskalendern. Vi behöver dessutom hitta en annan lösning som är mer anpassat till våra olika kundgrupper, och detta arbetar vi nu med.

I samband med spridningen av Coronaviruset är också antalet avgångar betydligt färre än normalt vilket medför att du numera enkelt hittar våra lägsta priser i ordinarie köpflöde, på startsidan på www.sj.se

Prismässigt sker ingen förändring.