Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Västlänken – en järnvägstunnel under Göteborg

Västlänken började byggas 2018 och blir, när allt är klart, en järnväg för pendel- och regiontåg i en tunnel under centrala Göteborg. Den nya dubbelspåriga järnvägen blir cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer kommer att gå i tunnel. Västlänken innefattar även tre nya stationer under mark vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.

När Västlänken är klar 2026 kan Göteborgs central ta emot nästan dubbelt så många tåg. Pendel- och regionaltågtrafiken kommer att få genomgående linjer, vilket gör att utrymme frigörs på Göteborgs central. På så sätt ökar kapaciteten på Göteborgs central och fler fjärr- och godståg än idag kommer att kunna tas emot.

På gång 

 

Många arbeten runt om centralstationen

Det händer mycket runt centralen i Göteborg i samband med byggandet av Västlänken. Bygget påverkar såväl gångtrafikanter som cyklister och bilister. Nya provisoriska vägar och infarter byggs och de vägar som du vanligtvis använder när du ska hämta någon vid tåget eller resa iväg själv kan ha fått ny sträckning. 

Via nedanstående två länkar får du senaste nytt om vad som händer runt centralstationen.