Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Västlänken – en järnvägstunnel under Göteborg

Västlänken började byggas 2018 och blir, när allt är klart, en järnväg för pendel- och regiontåg i en tunnel under centrala Göteborg. Den nya dubbelspåriga järnvägen blir cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer kommer att gå i tunnel. Västlänken innefattar även tre nya stationer under mark vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.

Varför byggs Västlänken?

Västlänken kommer att knyta ihop järnvägsspår norr och söder om Göteborg för att möjliggöra genomgående pendel- och regiontågtrafik. Detta innebär att dessa tåg inte kommer behöver vända vid Göteborgs centralstation som idag, utan kan fortsätta genom Göteborg.

När Västlänken är klar 2026 kan Göteborgs central ta emot nästan dubbelt så många tåg. Pendel- och regionaltågtrafiken kommer att få genomgående linjer, vilket gör att utrymme frigörs på Göteborgs central. På så sätt ökar kapaciteten påGöteborgs central och fler fjärr- och godståg än idag kommer att kunna tas emot.

Västlänkens tre nya stationer i staden medför att trängseln vid centralstationen och Drottningtorget minskar och att lokaltrafiken i Göteborg kan fungera bättre.