Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Västlänken – en järnvägstunnel under Göteborg

Västlänken började byggas 2018 och blir, när allt är klart, en järnväg för pendel- och regiontåg i en tunnel under centrala Göteborg. Den nya dubbelspåriga järnvägen blir cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer kommer att gå i tunnel. Västlänken innefattar även tre nya stationer under mark vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.

När Västlänken är klar 2026 kan Göteborgs central ta emot nästan dubbelt så många tåg. Pendel- och regionaltågtrafiken kommer att få genomgående linjer, vilket gör att utrymme frigörs på Göteborgs central. På så sätt ökar kapaciteten på Göteborgs central och fler fjärr- och godståg än idag kommer att kunna tas emot.

På gång 

 

Ny väg till centralstationen och Nils Ericson-terminalen

Från den 4 juni får du gå en annan väg om du ska till och från centralstationen och Nils Ericson-terminalen. Då öppnar den nybyggda vägen Kruthuslänken som går mellan Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. Det finns skyltar på plats som visar hur du ska gå.

Läs mer om ny väg till centralen och Nils Ericson-terminalen

Vägen till korttidsparkeringen vid Göteborgs Central flyttas 

I april 2020 flyttas vägen till och från Centralstationens korttidsparkering på grund av att Västlänken ska utöka sitt arbetsområde. Den nya in- och utfarten sker på parkeringens östra sida, som nås via en ny väg som byggs och sträcker sig via Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan, se karta här bredvid.

Tänk på detta om du ska hämta eller lämna någon som ska med tåget eller bussen!

Kartan visar vägen som gäller från slutet av maj. Under april/maj hänvisas bilister via Gullbergsvassgatan, Falutorgslänken och Kruthusgatan.

Även för gående och cyklister blir det förändringar i vår. I mitten av april stängs den väg som idag gäller mellan Centralen och Stadstjänarerondellen, och istället öppnar en ny, något längre, gång- och cykelbana runt Västlänkens arbetsområde.

Under våren och sommaren 2020 kommer det att bli ett flertal trafikomläggningar i området norr om Centralstationen och Nils Ericsonsterminalen på grund av byggnationerna av Västlänken och Hisingsbron. Projekten måste samsas om ytorna och arbetsområden, och därför behöver trafiken ibland flyttas. Trafiken till och från Nordstans parkeringshus kommer att påverkas, liksom södergående trafik till Nils Ericsonsgatan. Det kommer dock alltid vara möjligt att komma dit.

Karta över korttidsparkeringen i Göteborg

Klicka för att se en större karta (pdf).

Gång - och cykelbanan på Gullbergstunnelns tak stängs tillfälligt från den 9 mars 2020

Gående och cyklister mellan Centralen och Gullbergsstrand får ta andra vägar. Gång- och cykelbanan beräknas tas i bruk igen i maj 2020.

Stängningen gäller från och med måndagen den 9 mars och avser alltså den gång- och cykelbana som går uppe på Gullbergstunnelns tak mellan Centralenområdet och Gullbergsstrand. Orsaken till stängningen är att det uppstått rörelser i marken vid den stödkonstruktion för Gullbergstunneln som gång- och cykelbanan går på.

Stängningen väntas gälla fram till maj, då det i nuläget är planerat att gång- och cykelbanan återigen ska öppna. Under tiden får du som brukar gå eller cykla mellan Centralenområdet och Gullbergsstrand välja andra vägar:

  • Det ena alternativet är att använda gång- och cykelbanan österut, via Bergslagsgatan förbi Regionens hus och mot Stationsmotet.
  • Det andra alternativet är att använda gång- och cykelbanorna västerut, mot Nordstan och vidare via Södra Sjöfarten mot Lilla Bommen.

Sidan uppdateras allteftersom byggandet av Västlänken fortskrider.