Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Information till dig med pendlarbiljett eller årskort

Banarbete i Stockholm, sommaren 2020

Under perioden 22 juni – 16 augusti gör Trafikverket upprustningar av järnvägen söder om Stockholm C. Detta påverkar tågtrafiken till/från Stockholm och söderut. De flesta tåg ankommer och avgår Stockholm Södra eller Flemingsbergs station. Ett fåtal tåg omleds och kör till och från Stockholm C. Vilken station som gäller framgår av din platsbokning eller i tidtabellen på sj.se och i vår app.

Detta innebär att du sannolikt behöver byta till SLs pendeltåg för att ta dig till eller från Stockholm C för att fortsätta din resa. Du kommer att få ett SL Accesskort av oss.

Gör så här:
• Sök din SJ-resa till/från Stockholm C som vanligt.
• Info om tågbyte kommer att visas.
• Välj sedan Stockholm Södra eller Flemingsbergs station.
• Slutför bokningen.
• Använd sedan ditt SL Accesskort för resa med SLs pendeltåg.
 
Vi bjuder på SL-biljetten
Du som använder någon av våra pendlarbijetter* för att resa till, från eller genom Stockholm kommer att få ett SL Accesskort med resperiod som täcker tiden för din biljett. 

Välkommen att höra av dig till vår kundservice om du har fler frågor: 0771 – 75 75 75, Måndag - fredag 08.00-17.00.

Välkommen ombord!
 

*SJ Månadsbiljett på berörd sträcka, 90-dagarsbiljett eller årskort utan Resplustilägg.