Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Planerade banarbeten

Det är full fart med utbyggnader och underhåll av järnvägarna i Sverige. Under de närmaste åren satsar Trafikverket många miljarder för att komma till rätta med kapacitets- och kvalitetsbristerna. Detta betyder att delar av järnvägsnätet i perioder behöver vara helt eller delvis avstängda.

Välj det område du är intresserad av:

Norra Sverige

SJ kör tågtrafiken på sträckorna Duved–Stockholm och Narvik/Luleå–Stockholm, samt mellanliggande sträckor.

SJ kör tågtrafiken på sträckorna Stockholm–Göteborg/Uddevalla, Stockholm–Karlstad–Oslo och Karlstad–Göteborg.

Östra Sverige

SJ kör tågtrafiken på sträckorna:

 • Gävle–Stockholm–Linköping
 • Uppsala–Stockholm
 • Stockholm–Västerås–Örebro(–Göteborg)
 • Sala–Västerås–Eskilstuna–Linköping
 • Stockholm–Eskilstuna–Örebro
 • Stockholm–Katrineholm–Hallsberg
 • Stockholm–Nyköping–Norrköping

Västra Sverige

SJ kör tågtrafiken på sträckorna Stockholm–Göteborg/Uddevalla, Stockholm–Karlstad–Oslo och Karlstad–Göteborg.

Södra Sverige

SJ kör tågtrafiken på sträckorna Stockholm–Malmö–Köpenhamn, Göteborg–Malmö och Göteborg–Kalmar.

Tåg i Bergslagen

SJ kör tågtrafiken i Bergslagen på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna samt sträckan Stockholm–Mora i egen regi.

Klicka för att se hela kartan.

Planerade banarbeten i norra Sverige

 • Ånge 

Linje: Östersund–Stockholm och Duved–Stockholm–Göteborg.

Period: 30 maj–3 juni 2019.

Påverkan: Tågen kommer ställas in och eventuellt ersättas med buss.

 

 • Härnösand–Söderhamn 

Linje: Umeå–Sundsvall–Stockholm, (Ljusdal–)Gävle–Stockholm–Linköping och Narvik/Luleå–Stockholm(–Göteborg).

Period: 6–9 juni 2019.

Påverkan: Nattågen kommer gå en annan väg runt banarbetet, via Ånge. Resten av tågen kommer ersättas med buss. Restiden kommer förlängas.

 

 • Gävle 

Linje: Umeå–Sundsvall–Stockholm, (Ljusdal–)Gävle–Stockholm–Linköping, Narvik/Luleå–Stockholm(–Göteborg), Östersund–Stockholm och Duved–Stockholm–Göteborg.

Period: 29 juli–4 augusti 2019.

Påverkan: Nattågen kommer gå en annan väg runt banarbetet. Resten av tågen kommer ersättas med buss. Restiden kommer förlängas.

 

Planerade banarbeten i östra Sverige under 2018

 • Västerås

Linje: Sala–Västerås–Eskilstuna–Linköping och Stockholm–Västerås–Örebro(–Göteborg).

Period: 10–11 november 2018.

Påverkan: Tågen kommer ersättas med buss. Restiden kommer förlängas.

 

 • Bålsta–Stockholm

Linje: Stockholm–Västerås–Örebro(–Göteborg).

Period: 18–22 april 2019, 6–28 juli 2019 och 2–3 november 2019.

Påverkan: Tågen kommer ersättas med buss. Restiden kommer förlängas.

 

 • Stockholm Central–Stockholm Södra (Getingmidjan)

Linje: Alla linjer som trafikerar sträckan Stockholm–Flemingsberg–Södertälje Syd–Katrineholm–Hallsberg.

Period: 19–22 april 2019, 24 juli–18 augusti 2019 och 19–20 oktober 2019.

Påverkan: Inga tåg kommer kunna köra mellan Stockholm Central och Stockholm Södra. Detta innebär att tågen kommer avgå och ankomma Stockholm Södra alternativt Flemingsbergs station. Resenärer som vill ta sig in till centrala Stockholm kan resa med SLs pendeltåg till Stockholm City. Detta kräver giltig SL-biljett. Vissa tåg går en annan väg runt banarbetet, via Västerås.

 

 • Hallsberg

Linje: Alla linjer som passerar Hallsberg.

Period: 30 maj–2 juni 2019.

Påverkan: Tåg kommer ställas in, gå en annan väg runt banarbetet eller ersättas med buss. Restiden kommer förlängas.

 

 • Eskilstuna–Flen

Linje: Sala–Linköping.

Period: 8 juli–11 augusti 2019.

Påverkan: Tåg kommer ersättas med buss. Restiden kommer förlängas.

 

Planerade banarbeten i västra Sverige under 2018

 • Grums–Öxnered

Linje: Karlstad–Göteborg.

Period: 5–8 november 2018 (kvällstid), 12–5 november 2018 (kvällstid), 19–22 november 2018 (kvällstid), 26–29 november 2018 (kvällstid) och 3–6 december 2018 (kvällstid).

Påverkan: Under banarbetet, som pågår kvällstid mellan 20:00 och 06:00 påverkas endast två avgångar per dygn. Tågen kommer ställas in och eventuellt ersättas med buss.

 

 • Åmål–Öxnered

Linje: Karlstad–Göteborg.

Period: 5–8 november 2018 (dagtid).

Påverkan: Under banarbetet, som pågår dagtid mellan 09:00 och 15:00, kommer tågen ställas in och ersättas med buss.

 

 • Lillestrøm–Kongsvinger

Linje: Stockholm–Karlstad–Oslo.

Period: 10–11 november 2018.

Påverkan: Tågen ställs in på delsträckan och kommer eventuellt ersättas med buss.

 

 • Falköping–Göteborg

Linje: Stockholm–Göteborg.

Period: 1–2 december 2018.

Påverkan: Snabbtågen kommer gå en annan väg alternativt ställas in. InterCity-tågen ställs in och regionaltågen ersätts med buss. Restiden kommer förlängas.

 

 • Stockholm Central–Stockholm Södra (Getingmidjan)

Linje: Alla linjer som trafikerar sträckan Stockholm–Flemingsberg–Södertälje Syd–Katrineholm–Hallsberg.

Period: 19–22 april 2019, 24 juli–18 augusti 2019 och 19–20 oktober 2019.

Påverkan: Inga tåg kommer kunna köra mellan Stockholm Central och Stockholm Södra. Detta innebär att tågen kommer avgå och ankomma Stockholm Södra alternativt Flemingsbergs station. Resenärer som vill ta sig in till centrala Stockholm kan resa med SLs pendeltåg till Stockholm City. Detta kräver giltig SL-biljett. Vissa tåg går en annan väg runt banarbetet, via Västerås.

 

 • Göteborg (Västlänken)

Linje: Stockholm–Göteborg, Karlstad–Göteborg och Halden–Göteborg.

Period: 4–6 maj 2019.

Påverkan: Tågen kommer eventuellt ersättas med buss eller gå en annan väg runt banarbetet, via Borås och Öxnered. Restiden kommer förlängas.

 

 • Hallsberg

Linje: Alla linjer som passerar Hallsberg.

Period: 30 maj–2 juni 2019.

Påverkan: Tåg kommer ställas in, gå en annan väg runt banarbetet eller ersättas med buss. Restiden kommer förlängas.

 

 • Göteborg

Linje: Stockholm–Göteborg, Stockholm–Västerås–Örebro(–Göteborg) och Duved–Stockholm–Göteborg.

Period: 30 maj–3 juni 2019.

Påverkan: Tågen kommer ställas in eller eventuellt gå en annan väg runt banarbetet. Restiden kommer förlängas.

 

 • Göteborg (Västlänken)

Linje: Karlstad–Göteborg och Halden–Göteborg.

Period: 6–9 juni 2019.

Påverkan: Tågen kommer ställas in och eventuellt ersättas med buss.

 

 • Stenstorp–Falköping

Linje: Stockholm–Göteborg och Stockholm–Västerås–Örebro(–Göteborg).

Period: 25–28 juli 2019.

Påverkan: Tågen kommer gå en annan väg runt banarbetet, via Kil. Restiden kommer förlängas.

 

 • Kristinehamn–Karlstad

Linje: Stockholm–Karlstad–Oslo.

Period: 12–18 augusti 2019.

Påverkan: Tågen kommer ersättas med buss. Några avgångar kommer eventuellt gå en annan väg runt banarbetet, via Nykroppa.

 

Planerade banarbeten i södra Sverige under 2018

 • Hässleholm–Lund

Linje: Stockholm–Malmö–Köpenhamn.

Period: 10–11 november 2018, 8–9 december 2018, 27–28 april 2019, 11–12 maj 2019 och 25–26 maj 2019.

Påverkan: Tågen går en annan väg runt banarbetet, via Helsingborg. Restiden kommer förlängas.

 

 • Värnamo–Borås

Linje: Kalmar–Göteborg.

Period: 26–30 november 2018 (dagtid).

Påverkan: Under banarbetet, som pågår dagtid mellan 08:00 och 14:00, kommer tågen ställas in mellan Värnamo och Borås.

 

 • Stockholm Central–Stockholm Södra (Getingmidjan)

Linje: Alla linjer som trafikerar sträckan Stockholm–Flemingsberg–Södertälje Syd–Katrineholm–Hallsberg.

Period: 19–22 april 2019, 24 juli–18 augusti 2019 och 19–20 oktober 2019.

Påverkan: Inga tåg kommer kunna köra mellan Stockholm Central och Stockholm Södra. Detta innebär att tågen kommer avgå och ankomma Stockholm Södra alternativt Flemingsbergs station. Resenärer som vill ta sig in till centrala Stockholm kan resa med SLs pendeltåg till Stockholm City. Detta kräver giltig SL-biljett. Vissa tåg går en annan väg runt banarbetet, via Västerås.

 

 • Varberg

Linje: Göteborg–Malmö.

Period: 16–18 november 2018 och 19–22 april 2019.

Påverkan: Tågen kommer ersättas med buss. Restiden kommer förlängas.

 

 • Alvesta–Hässleholm

Linje: Stockholm–Malmö–Köpenhamn.

Period: 13–19 maj 2019.

Påverkan: Tågen kommer ersättas med buss mellan Alvesta och Hässleholm eller gå en annan väg runt banarbetet, via Göteborg. Restiden kommer förlängas.

 

 • Borås–Göteborg

Linje: Kalmar–Göteborg.

Period: 20–26 maj 2019.

Påverkan: Tågen kommer ersättas med buss. Restiden kommer förlängas.

 

Planerade banarbeten i Bergslagen under 2018

 • Fagersta

Linje: Ludvika–Västerås och Gävle–Avesta Krylbo–Örebro.

Period: 19 – 21 oktober 2019.

Påverkan: Tågen ersätts med buss mellan Ludvika och Ängelsberg samt Ängelsberg och Skinnskatteberg. Restiden kommer förlängas.

 

 • Ställdalen–Lindesberg

Linje: Gävle–Falun–Borlänge–Örebro–Hallsberg–Mjölby.

Period: 19–22 april 2019.

Påverkan: Tågen kommer ersättas med buss. Restiden kommer förlängas.

 

 • Hallsberg–Motala

Linje: Gävle–Falun–Borlänge–Örebro–Hallsberg–Mjölby.

Period: 30 maj–5 juni 2019.

Påverkan: Tågen kommer ersättas med buss. Restiden kommer förlängas.

 

 • Fagersta

Linje: Alla linjer som passerar Fagersta.

Period: 31 maj–2 juni 2019.

Påverkan: Tågen ersätts med buss. Restiden kommer förlängas.

 

 • Ställdalen–Lindesberg

Linje: Gävle–Falun–Borlänge–Örebro–Hallsberg–Mjölby.

Period: 30 maj–2 juni 2019.

Påverkan: Tågen kommer ställas in och eventuellt ersättas med buss.

 

 • Ställdalen–Lindesberg

Linje: Gävle–Falun–Borlänge–Örebro–Hallsberg–Mjölby.

Period: 8 juli–11 augusti 2019.

Påverkan: Tågen kommer ersättas med buss.

 

Generella fakta om trafikavstängningar

 • Ett arbete som inleds på en vardag påbörjas vanligtvis klockan 22.00. Trafiken på dagtid påverkas inte.
 • Ett arbete som avslutas på en söndag pågår vanligtvis fram till klockan 04.30 natten till måndag.
 • I vissa fall förekommer nedsatt hastighet dagarna efter en trafikavstängning.

Aktuell trafikinfo får du i vår app - ladda ner här