Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Banarbete i Stockholm

Från 22 juni till och med 16 augusti 2020 kommer tågen mellan Stockholm och södra Sverige stanna på Flemingsbergs station och Stockholm Södra istället för på Stockholm Central.

Vad innebär det här för dig som ska resa med tåg i sommar?

Banarbetet innebär att SJ-tåg som vanligtvis avgår från Stockholm Central söderut eller ankommer till Stockholm Central söderifrån istället kommer stanna på Stockholm Södra eller Flemingsbergs station.*

För att ta dig till eller från Stockholm Södra och Flemingsbergs station reser du enklast med SLs pendeltåg som avgår och stannar på Stockholm City, pendeltågstationen i anslutning till Stockholm Central.

* Vissa tåg går en annan väg, norr om Mälaren, och kan därför avgå från Stockholm Central som vanligt. Stationsinformationen i tidtabellen och på din biljett stämmer alltid. Läs mer här.

 

Vi har samlat ihop info och tips som kan vara bra för dig som ska resa till, från eller genom Stockholm i sommar:

Köp av resan: Här hittar du information om biljetter, både till SJ-tåg och till SLs pendeltåg.

Före resan: Här hittar du information och tips om när du bör vara på stationen, vad skillnaden är mellan Stockholm Central och Stockholm City samt förändringar i matutbudet ombord.

Under resan: Här hittar du information och tips om bytestid mellan SJ-tåg och pendeltåg och hur du hittar till pendeltågen.

Få svar på de vanligaste frågorna om banarbetet i Stockholm på vår "Frågor och svar"-sida här!

Vad är Getingmidjan egentligen?

Under tre somrar kommer den så kallade Getingmidjan i Stockholm att stängas ned för ett intensivt förbättringsarbete. Men vad är egentligen Getingmidjan, och vad gör den så viktig för landets järnvägstrafik?

Visste du att alla tåg till och från södra Sverige passerar en och samma sträcka? Den så kallade Getingmidjan kan visserligen inte skryta med sin storlek – den består av två järnvägsspår som sträcker sig över två kilometer – men chansen att du har färdats på den är ändå stor. Getingmidjan är nämligen det mest trafikerade tvärsnittet i Sverige bestående av regionaltåg, snabbtåg och godståg. I snitt går ett tåg över spåren var tredje minut!

Getingmidjan sträcker sig från Stockholm Central till grannstationen Stockholm Södra. Den går igenom Riddarholmen och Gamla Stan, två av Stockholms mest välkända områden med kulturhistoriska byggnader som kantar gatorna. Getingmidjan har även den en lång historia. Spåren över broarna söder om Stockholm Central invigdes redan 1871. Då var användandet blygsamt jämfört med i dag. Ungefär tio tåg per dygn passerade på spåren – 2014 var siffran uppe i 600.

En ny möjlighet

Att Getingmidjan används så flitigt innebär två saker: dels slits spåren snabbare och dels blir det svårt att genomföra banarbete utan att orsaka väldiga störningar i trafiken. Getingmidjan inte rustats upp ordentligt sedan 1950-talet, och delar av den har nått sin tekniska livslängd. När Citybanan, den nya pendeltågsbanan, stod klar förra året lättade det trycket på spåren – och möjligheten att förnya järnvägssträckan öppnade sig äntligen. Nu kan landets mest populära och sårbara knytpunkt för tågtrafiken rustas för de kommande hundra åren.

Vill du veta vad som ska göras under renoveringen av Getingmidjan? Klicka här!

Vad behöver du tänka på när du tar tåget i sommar? Klicka här!

Vad händer 2018-2020?
Just nu pågår ett av Sveriges mest ambitiösa upprustnings- och moderniseringsprojekt inom tågtrafiken. Så här ska landets mest vältrafikerade järnvägssträcka Getingmidjan rustas för framtiden.

 

Under åtta veckor i sommar stängs järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholm Södra av. Samma sak skedde 2018 och 2019, och mellan avstängningarna kan kompletterande arbete förekomma. Trafikverkets upprustning av dubbelspåret Getingmidjan är en gigantisk satsning. Så vad är det som kommer att göras?

 • Nya spår och ny utrustning

Spåren, luftledningarna, kontaktledningarna, växlarna och signalsystemen byts ut eller moderniseras på hela sträckan när Getingmidjan renoveras.

 • Tunnlarna renoveras

I tunnlarna under Södermalm och Riddarholmen görs välbehövliga renoveringar och upprustningar. I Södertunneln åtgärdas till exempel vatten- och vägsaltsläckage samt skador på betongen och armeringen.

Fokus här ligger på att renovera och lägga ett nytt tätskikt på Riddarholmstunneln. Räcken kommer att renoveras, nya stödmurar sätts upp och bullerskyddsskärmar monteras.

 • Broarna byggs om

Broarna över Tegelbacken, Norrström, Söderström och Söder Mälarstrand spelar en viktig roll i upprustningen av Getingmidjan. Pelarna och fundamenten till broarna är i bra skick och bör hålla länge till om mindre skador åtgärdas. Med stålöverbyggnaden till broarna är det sämre ställt – redan 2007 kom Trafikverket fram till att de behövde bytas ut inom tio år. Under renoveringen kommer de befintliga överbyggnaderna att lyftas av från vattnet, där gång- och cykelbroarna finns. Nya överbyggnader lyfts sedan på, även det från vattnet.

Testa dig själv!

… Visste du detta om Getingmidjan?

 1. Getingmidjan är det mest trafikerade tvärsnittet i Sverige bestående av regionaltåg, fjärrtåg och godståg. Samtliga persontåg till och från södra Sverige passerar här. Det är i snitt ett tåg var tredje minut!
 2. Namnet Getingmidjan anspelar på järnvägssnuttens form, med flera spår i ändarna som övergår till endast två i mitten.
 3. Länge planerade man att bygga ett tredje spår för att kunna hantera den ökade tågtrafiken. Planerna lades ned till förmån för den helt nya Citybanan-tunneln, men inte innan man hann påbörja bygget. I dag finns en drygt 300 meter lång tunnel kvar öster om Södermalmstorg och under kvarteret Överkikaren som en souvenir av "det tredje spåret".
 4. Det som i dag är Getingmidjan invigdes redan 1871 och stora delar av den har inte rustats upp sedan 1950-talet. Rälsen och växlarna drabbas relativt ofta av sprickor och reparationsbehovet är stort.
 5. I och med invigningen av Citybanan fick Getingmidjan äntligen en kollega som kunde hantera delar av tågtrafiken mellan Södermalm och T-Centralen. De pendeltåg som nu går på Citybanan utgjorde tidigare 60 procent av den totala trafiken på Getingmidjan.
 6. Det är schweiziska Implenia som ska rusta upp Getingmidjan. Implenias kontrakt är värt cirka 885 miljoner kronor och omfattar bland annat utbyte och reparation av tunga konstruktioner som broar och tunnlar. Implenia är den ledande leverantören av anläggningstjänster i Schweiz, och i Sverige har bolaget tidigare haft uppdrag på Förbifart Stockholm, bland andra.
 7. Gång- och cykelbroarna över Norrström och Söderström kommer att stängas av i omgångar i samband med upprustningen, dels under våren till hösten 2020 och dels våren 2019 till nästkommande årsskifte.
 8. Upprustningen av Getingmidjan väntas kosta totalt 3,2 miljarder kronor och ska vara klar 2021. Då kommer de populära spåren att kunna underhålla Sveriges tågtrafik länge till.

Stockholm Central

Inga tåg till eller från södra Sverige avgår eller stannar på Stockholm Central. Tåg norrut och norrifrån avgår och stannar här som vanligt.

Stockholm City

Här avgår och stannar SLs pendeltåg. Stockholm City är en pendeltågstation i anslutning till Stockholm Central.

Stockholm Södra

Här kan tågen avgå och stanna under banarbetet. Stockholm Södra är en pendeltågstation på Södermalm i Stockholm. Du httar rätt avgångs- och ankomststation på din biljett. 

Flemingsberg

Här kan tågen avgå och stanna under banarbetet. Flemingsbergs station är en fjärr- och pendeltågstation söder om Stockholm. Du httar rätt avgångs- och ankomststation på din biljett. 

Läs om var nattågen stannar under banarbetet här.