Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Tåg i Mälardalen

Tågtrafik i östra Sverige

Vi kör regional tågtrafik på sex linjer i regionen kring Stockholm och Mälardalen.

Det händer mycket i Mälardalen under 2017

Nya biljetter har införts, medan några biljettyper har försvunnit och ersatts med andra alternativ.  

Movingo

Bild: Movingo – ny pendlarbiljett i Mälardalen från 1 oktober.

 

Regionaltåg i Mälardalen

SJ kör regional tågtrafik på sex linjer i Uppsala, Stockholms, Sörmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län:

  1. Stockholm–Uppsala
  2. Stockholm–Västerås–Örebro(–Göteborg)
  3. Stockholm–Eskilstuna–Örebro
  4. Linköping–Eskilstuna–Västerås–Sala
  5. Stockholm–Katrineholm–Hallsberg
  6. Stockholm–Nyköping–Norrköping

Biljetter

Med våra biljetter reser du snabbt, enkelt och prisvärt i Mälardalen. Förutom SJs ordinarie utbud finns tre olika biljettyper speciellt anpassade för resor i Mälardalen:

  1. SJ Endagsbiljett
  2. SJ 10-biljett
  3. Movingo

Läs om SJs trafik och om vilka sträckor vi kör

SJ i Mälardalen 2017

Lite fakta inför framtiden

Sommaren 2018 är utbyggnaden av dubbelspår klar på sträckan Härad-Strängnäs mellan Eskilstuna och Stockholm, vilket gör det möjligt att köra fler tåg med kortare restid, samt att punktligheten förbättras.

2019-2021 sätts 33 nya moderna dubbeldäckartåg i trafik på de fyra linjer som SJ kör på uppdrag av regionen.

Resa med länstrafikbiljetter på SJs tåg i Mälardalen

Inom fyra av länen i Mälardalen kan du resa med olika typer av periodkort på SJs regionaltåg. Klicka på respektive länskort för att läsa mer.

Sörmlandstrafiken

Sörmland

VL/Västmanland

Västmanland

LT Örebro län

LT Örebro

Östgötatrafiken

Östergötland

Banarbeten i östra Sverige

Det är full fart med utbyggnader och underhåll av järnvägarna i östra Sverige. Under de närmaste åren satsar Trafikverket många miljarder för att komma till rätta med kapacitets- och kvalitetsbristerna. Dessvärre medför detta att delar av järnvägsnätet i perioder helt eller delvis är avstängda.