Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Nattågen till och från Umeå, Boden, Luleå, Kiruna och Narvik 

Våra nattåg till och från övre Norrland går nästan alla dagar.

Nattågen till och från Umeå/Boden/Luleå/Kiruna/Narvik

Nattågen till och från övre Norrland går nästan alla dagar. Endast några få enstaka dagar i samband större helger kan de vara inställda. 

Från Göteborg/Stockholm – nattåg 98
Tåget avgår från Göteborg klockan 18:25, från Stockholm klockan 23:16 och kommer till Umeå C klockan 07:03, till Boden klockan 11:09 och till Luleå klockan 12:00.

Från Stockholm – nattåg 94
Tåget avgår från Stockholm klockan 18:10 och kommer till Umeå C klockan 02:05, till Boden klockan 05:45, till Luleå klockan 06:41, till Kiruna klockan 09:24 och till Narvik klockan 12:58.

Från Luleå/Boden – nattåg 97
Tåget avgår från Luleå klockan 17:30, från Boden klockan 18:14, från Umeå C klockan 21:55 och kommer till Stockholm klockan 06:30 och till Göteborg klockan 11:25.

Från Narvik/Kiruna/Luleå – nattåg 93
Tåget avgår från Narvik klockan 15:15, från Kiruna klockan 18:34, från Luleå klockan 21:17 (tågnummer 3962) och kommer till Stockholm klockan 09:48.

SJ nattåg