Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Behandling av personuppgifter inom SJ

1. Inledning

SJ AB (”SJ” eller ”vi”) samlar in personuppgifter om besökare på SJs webbplatser och om kunder som använder våra tjänster. Genom att besöka våra webbplatser eller använda några av våra tjänster samtycker du till SJs insamling och användning av dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”) har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.

Denna informationstext avseende vår behandling av personuppgifter utgör en integrerad del av SJs Köpvillkor, villkor för medlemskap i SJ Prio, villkor för SJ Biz samt de villkor som gäller för dig som är Reseansvarig och Årskortsinnehavare.

Eventuella ändringar i denna informationstext kommer att publiceras på SJs hemsida. Fortsatt användning av tjänsterna, efter det att vi meddelat att informationstexten har ändrats, innebär att du godtar ändringarna.

2. Om personuppgifter

Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ, till exempel rese- och betalningsinformation.

Begreppet behandling av personuppgifter tar sikte på alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, exempelvis insamling, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning av personuppgifter.

3. Vilka uppgifter vi samlar in

När du besöker våra webbplatser, använder våra tjänster respektive köper en resa av oss, samlar vi in uppgifter om dig. Den information vi kan samla in är:

 • För- och efternamn.
 • Adress.
 • Telefonnummer.
 • E-postadress.
 • Personnummer.
 • Uppgifter om dina bokade respektive genomförda resor samt tillhörande information om bland annat avresetidpunkt, biljettyp, betalt pris och varukategori. 
 • Betalningsinfo, inklusive uppgifter om konto- och kortnummer samt kortets giltighetstid. 
 • Information om hur du använder våra webbplatser, inklusive sökord, IP-adress, operativsystem, webbläsare, datatrafik och andra uppgifter om kommunikation som kan förekomma i samband med att du besöker våra webbplatser. 
 • All ytterligare information som du lämnar till oss i samband med att du använder våra tjänster, använder funktioner på webbplatsen eller deltar i våra kampanjer.

4. Hur vi använder dina uppgifter

Uppgifterna sparas i vår kunddatabas och används för att:

 • Tillhandahålla och administrera de resor du bokat, inklusive att skicka meddelanden till dig, samt för att hantera betalningar och kreditkontroller. 
 • Underlätta vid framtida bokning av resor. 
 • Säkerställa tillgång till resor genom överblick över säsongsmässiga variationer i resande och köpmönster. 
 • Informera dig om kundanpassade tjänster samt aktuella kampanjer och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. 
 • Analysera hur våra kunder använder de tjänster och webbplatser som vi tillhandahåller. 
 • Möjliggöra förvaltning, utveckling och test av våra IT-system i syfte att säkerställa att våra tjänster håller hög kvalitet. 
 • Kommunicera med dig i frågor rörande ditt konto hos oss samt för att hålla dig uppdaterad på ändringar i våra tjänster.

5. Hur länge vi sparar uppgifterna

Dina personuppgifter sparas i vår kunddatabas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. För att erbjuda dig en hög grad av service, och för att kunna kommunicera med dig om relevanta erbjudanden och kampanjer kan vi dock komma att spara dina uppgifter i upp till två år från din senast genomförda resa. Är du medlem i SJ Prio sparar vi dina uppgifter i upp till 3 år för att administrera ditt medlemskap i SJ Prio och ge dig tillgång till medlemsförmåner samt information om relevanta erbjudanden och kampanjer.

6. Vilka vi delar uppgifterna med

De uppgifter du lämnar till oss kan komma att lämnas ut till våra dotterbolag samt till de underleverantörer som vi använder för att tillhandahålla våra tjänster. Det rör sig bland annat om bolag som sköter drift och underhåll av våra IT-tjänster, hanterar betalningsförmedling samt kreditupplysningar. Underleverantörerna hanterar endast personuppgifter för vår räkning. För att säkerställa en hög säkerhetsnivå samt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt får underleverantörerna underteckna ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners för användning i marknadsföring. Du har rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål. Om du gör det, åtar vi oss att införa en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

 • Anmälan om reklamspärr för företag görs till foretag@sj.se. Glöm inte att uppge namn, adress samt person-/organisationsnummer. 
 • Privatkunder som är medlemmar i SJ Prio loggar in på www.sj.se (via fliken i övre högra hörnet på startsidan). När du är inloggad väljer du Min sida (som du hittar när du för musen över din profil uppe i högra hörnet). Klicka sedan på Mitt SJ Prio i listan. Här kan du själv välja att ta bort de erbjudanden och nyheter som du inte önskar få längre.  
 • Anmälan om reklamspärr för övriga kunder görs till stop@sj.se. Glöm inte att uppge namn, adress samt personnummer. 
 • Det går också att klicka på den länk som finns längst ned i eventuell e-post från SJ så införs automatiskt en reklamspärr.

SJ kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, exempelvis till polis eller annan myndighet, om fråga är om utredning av brott eller om SJ annars är skyldigt att lämna ut uppgifterna med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

SJs behandling av dina personuppgifter kan komma att innebära att personuppgifter överförs till underleverantörer i länder utanför EU/EES, däribland USA. I den mån så sker är det SJs ansvar att säkerställa att relevanta avtal om dataöverföring upprättas med sådana underleverantörer.

7. Övrigt

På SJs webbplatser kan det förekomma länkar som, om du klickar på länken, leder dig vidare till webbsidor som SJ inte kontrollerar. SJ kan inte ta något ansvar för behandling av personuppgifter som sker utanför SJs webbplatser och det är därför viktigt att du noga informerar dig om hur personuppgifter behandlas på de sidor du besöker.

8. Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få information om hur SJ behandlar dina personuppgifter. Detta görs genom
en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till SJ.

Brevet skickas till:
SJ AB
Stab Juridik
105 50 Stockholm

Om de uppgifter vi behandlar om dig skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta har SJ en skyldighet att vidta åtgärder för att rätta eller radera de aktuella uppgifterna.

*****