Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

villkor och föreskrifter

SJs köpvillkor, resevillkor och information om rättigheter vid försening.

Bagage

Rättigheter vid försening

Vårt mål är att du ska få en bekväm och punktlig resa, men ibland lyckas vi inte till 100%. Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra vår punktlighet och du kan alltid lita på att vi gör vårt bästa för att se till att du kommer fram till din slutdestination. Blir förseningen långvarig har du rätt till ersättning vid försening.

Från den 1 april gäller en ny lag som, vid en försening, förstärker dina rättigheter när du reser med vissa av våra tåg. De nya rättigheterna gäller för dig som reser med ett SJ-tåg som kör en kortare sträcka än 150 km, räknat från tågets första till sista station. Det är alltså inte den sträcka du reser som räknas, utan tågets hela sträcka. resegaranti

Läs mer om rättigheter vid försening

Bra att veta om ersättning vid försening

Här hittar du ytterligare information om ersättning vid försening och vad som gäller om ditt tåg har blivit försenat.

Hur betalas ersättningen ut?

Ersättningen betalas ut kontant, på det sätt som resan är betald. Är resan betald med SJ Prio-poäng ersätts den med SJ Prio-poäng.
 

Vad gäller om jag reser på ett företagsavtal?

Om förseningen gäller en SJ-resa som bokats genom ett företagsavtal så anger avtalet om ersättningen ska betalas ut till dig personligen eller till företaget.
 

När måste jag senast ansöka?

Ansökan om ersättning vid försening bör ha inkommit till SJ senast inom tre månader efter att resan genomfördes. Ansökan skickas via formulär.
 

När får jag tillbaka hela kostnaden?

Du får tillbaka hela biljettkostnaden om din resa blivit utan värde för dig på grund av en väsentlig försening eller ett inställt tåg under pågående resa.
 

Vad gäller för mig som har årskort?

För dig som reser med årskort räknas ett snittpris ut per resa genom att dela priset på årskortet med 160. Det beloppet blir det biljettpris som ersättningen baseras på.
 

Finns det någon undre gräns för vad som betalas ut?

Om resan genomförs med ett tåg som går en längre sträcka än 150 km och med annat färdbevis än periodkort betalas ingen ersättning ut om ersättningsbeloppet understiger 30 kr/resenär. För resa med tåg som går kortare sträcka än 150 km finns ingen undre gräns.

Bestämmelser rörande id-kontroller i Köpenhamn

Från och med den 4 januari 2016 tillämpas id-kontroll vid resor från Köpenhamn. Vid resa med SJs tåg från Danmark till Sverige är resenär skyldig att uppvisa giltig och av SJ godtagen identitetshandling. Detta gäller oavsett biljettyp, det vill säga även för resenär som reser på så kallad opersonlig biljett.