Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Ny tidtabell

Nyheter i tidtabellen från 9 december 2018

Tidtabellen som gäller för resor från 9 december 2018 innehåller en hel del nyheter.

Här nedan kan du läsa om några förändringar, sträcka för sträcka: 

Tänk på att i stort sett alla tidtabeller förändras i den nya tidtabellen! Var därför uppmärksam på dina avgångs- och ankomsttider!

Natt- och dagtågen Stockholm – Östersund – Åre – Duved

Ett helt nytt trafikupplägg för nattågen införs, där tåg från Jämtland respektive Norrbotten växlas om i Sundsvall, så att ett tåg går till Stockholm och det andra går till Göteborg. Detta innebär att vi kan erbjuda direkta nattåg till både Stockholm och Göteborg, från både Jämtland och Norrbotten, inte bara under våren och högsommaren, utan hela året, och även under sommarens avstängning av Getingmidjan (sträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra).

Nytt är även att InterCity går året runt till och från Åre, vilket innebär en utökning under perioderna maj–juni och september–november (då tågen tidigare vände i Östersund).

Enkelt uttryckt så vänder våra snabbtåg i Östersund, InterCity i Åre och nattågen i Duved.

Sovvagn

Nattågen Göteborg – Stockholm – Luleå – Narvik

De sommartåg på sträckan Kiruna–Narvik som började gå under 2018 har blivit mycket populära och kommer tillbaka även sommaren 2019. Tack vare dessa tåg kan vistelserna på destinationer som exempelvis Abisko, Björkliden, Riksgränsen bli längre, genom att många väljer tåget för att byta destination.

Stockholm – Sundsvall – Umeå

SJ utökar tågtrafiken på sträckan Stockholm–Sundsvall kraftigt, på vardagar från dagens 8 till 12 (11 snabbtåg och 1 InterCity). Under lördagar utökas trafiken från 5 till 7 avgångar och söndagarnas 6 avgångar blir 11. 

Behöver du vara i Sundsvall tidigt kan vi tipsa om en ny avgång. Snabbtåg 590 avgår redan 03:36 från Stockholm och är i Sundsvall 07:39. Dessutom kan du åka med tåget både till Arlanda och Uppsala. 

Kille på perrong

Linköping – Stockholm – Gävle – Ljusdal

Flera tåg förlängs mot Ljusdal på InterCity-sträckan Linköping–Stockholm–Gävle, 1 tåg per riktning blir 4. Tre av dessa tåg ger direkta förbindelser från Ljusdal, Järvsö, Bollnäs och Ockelbo mot Stockholm och Mälardalen. Ett InterCity-tåg förlängs dessutom till Sundsvall. Genom utökningen av antalet snabbtåg Sundsvall–Gävle–Stockholm ökar det totala utbudet Gävle–Stockholm från 16 avgångar till 19 i respektive riktning.

Stockholm – Karlstad

En ny avgång i vardera riktningen blir en glad nyhet för alla som reser mellan Stockholm och Karlstad, från Stockholm 11:40, och från Karlstad 07:35. Två tåg per riktning kommer att köras med InterCity.

Händer på väska

Stockholm – Uppsala

För att möta det ökade antalet resenärer på sträckan Stockholm–Uppsala sätter SJ in längre tåg i vissa avgångar under morgon eftermiddag, samtidigt som antalet antalet avgångar utökas från 37 till 40 från Uppsala till Stockholm, och från 35 till 39 från Stockholm till Uppsala.

En positiv nyhet för dig som är morgonpigg och behöver ta dig till Arlanda riktigt tidigt är den nya avgången 03:36 från Stockholm till Sundsvall (tåg 590). Snabbtåget stannar både på Arlanda och i Uppsala för avstigande. 

Stockholm – Göteborg

Den populära sträckan Stockholm–Göteborg får i nästa års tidtabell tre nya avgångar i vardera riktningen, samtliga så kallade nonstop-tåg. Det blir en ny avgång fredagar och söndagar från Stockholm till Göteborg kl. 12:12, och två nya avgångar från Göteborg till Stockholm kl. 11:54 och kl. 12:54.

Stockholm – Västerås – Örebro – Göteborg

Avgången från Örebro 05:56 (i Stockholm 07:47) får 20 minuter kortare restid. I andra riktningen har avgången från Stockholm 20:14 fått ett snabbare läge (i Örebro 22:15), vilket ger en tidsvinst på 9 minuter.

Dubbeldäckare i Västerås

Stockholm – Katrineholm – Hallsberg

På fredagar och lördagar har sista avgången från Stockholm senarelagts från 22:01 till 23:33.

Stockholm – Nyköping – Norrköping

På sträckan Norrköping–Nyköping tillkommer en ny sista förbindelse på vardagar från Norrköping 21:30 samt en ny avgång från Stockholm 08:35. På fredag och lördag har sista avgången från Stockholm senarelagts från 21:32 till 23:39.

Stockholm – Malmö – Köpenhamn

Antalet tåg som fortsätter över till Köpenhamn blir fler, en ökning från 6 till 7 i riktning mot Köpenhamn, och från 5 till 7 från Köpenhamn.

X 2000 på Öresundsbron