Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Biljett som kan ombokas

Biljettpriset, exklusive bokningsavgiften omvandlas till ett ombokningsvärde som du kan använda vid byte till en eller flera nya resor.

 

Find information in English further down

 

Resa som kan ombokas – så här gör du

Om du vill boka om din resa söker du upp din bokning via Visa/ändra resa

 • Välj biljett/resenär som ska bokas om och klicka på Till ombokning
 • Boka en eller flera resor i köpflödet.

Du måste ha registrerat din biljett för ombokning innan tågets avgång. Biljettpriset, exklusive bokningsavgiften, omvandlas till ett ombokningsvärde (på samma beställningsnummer) som du kan använda vid ombokning till en eller flera nya resor.

Du kan använda ditt ombokningsvärde för att köpa:

 • resa med SJs tåg
 • resa som kan ombokas
 • resa som inte kan ombokas eller återköpas

Du kan inte använda ombokningsvärdet vid köp av:

 • resa med länstrafiken
 • resa som kan återbetalas
 • mängdköp, t ex månadsbiljett och årskort
 • sista minuten-biljett på sj.se
 • resa med en annan tågoperatör än SJ

Har du köpt din biljett den 17 januari 2017 eller senare är ombokningsvärdet giltigt i 180 dagar från resedatumet på din ursprungliga biljett. Har du köpt din biljett tidigare än 17 januari 2017 är ombokningsvärdet giltigt i 90 dagar från resedatumet på din ursprungliga biljett. För det fall den nya resan kostar mer än aktuellt ombokningsvärde får du betala mellanskillnaden. Om du inte nyttjar någon del av ombokningsvärdet inom ovan angivna 90 dagar går hela värdet förlorat.

För det fall den nya resan kostar mindre än aktuellt ombokningsvärde skickas ett värdebevis med det kvarstående värdet med e-post eller sms till kontaktpersonen för den ursprungliga resan inom en vecka.

Värdebeviset är giltigt som betalningsmedel i 180 dagar för köp av ny resa med SJ. Värdebeviset måste användas vid ett och samma tillfälle och det värde som vid detta tillfälle inte används försvinner. Värdebeviset går inte att kombinera med SJ Faktura eller SJ Resekonto.

Rebookable tickets

The ticket price, excluding the booking fee, is converted into a credit value that can be exchanged for one or more new tickets.

Rebookable ticket

If you would like to rebook your ticket, search for your booking via “Search booking” by clicking on the link below. When you have opened the booking, select “To rebooking” to complete the rebooking process. Tickets must be rebooked before the train’s departure time.

The ticket price, excluding the booking fee, is converted into a credit value (on the same order number) that can be exchanged for one or more new tickets. You must use the entire credit value at the same time.

You can use your credit voucher to purchase:

 • Rebookable ticket
 • Tickets that can neither be rebooked nor refunded
 • Travel on SJ’s trains

You cannot use your credit voucher to purchase:

 • Refundable tickets
 • Multi-tickets, e.g. SJ Monthly pass (månadsbiljett) and SJ Annual pass (årskort)
 • Travel with a train operator other than SJ
 • Travel with public transportation companies only
 • Last minute (Sista minuten) tickets

If you have collected a paper ticket, you cannot rebook it online. A collected paper ticket can only be rebooked at an SJ Resebutik travel office.

If there is no SJ Resebutik travel office near you, send the collected ticket to: SJ AB, Box 68, 601 02 NORRKÖPING. You will then receive a voucher in the mail which you can use at www.sj.se, by calling +46 771 75 75 75 or at any SJ Resebutik travel office.

Travelling at a later date?

If the ticket was purchased before the 17th of January 2017 the rebooking credit value is valid for 90 days from the original departure date. If the ticket was purchased from the 17th of January 2017 the rebooking credit value is valid for 180 days from the original departure date.