Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ Prio Mastercard

Uppdaterade villkor ger dig större kontroll

Vi uppdaterar villkoren för SJ Prio Mastercard, bland annat som en följd av ny EU-lagstiftning kring valutaväxling, och förändringar hos Mastercard. Syftet är att göra det enklare för dig som använder kort att jämföra valutaväxlingskostnader. Det innebär inga förändringar för dig som kund och påverkar inte priset på valutaväxling, men du kommer bland annat att kunna se kostnaden i relation till Europeiska centralbankens valutakurser med hjälp av ett nytt valutaväxlingsverktyg.

Den 19 april 2020 börjar en ny EU-lagstiftning att gälla. Den ska göra det enklare för dig som använder kort att jämföra olika företags valutaväxlingsavgifter när du handlar eller tar ut pengar inom EU eller EES. Alla företag som erbjuder valutaväxling måste visa valutaväxlingskostnaden i relation till den valutakurs som dagligen beräknas av den Europeiska centralbanken.

En annan förändring som berör valutaväxling är den tidpunkt (dag) då valutakursen sätts för ett köp med ett Mastercard-kort. Idag bestäms valutakursen den dag som köpet kommer oss tillhanda, oftast dagen efter att du har genomfört ditt köp. Från och med juni 2020 kommer valutakursen, i de flesta fall, att bestämmas samma dag som köpet görs. Det innebär att det blir enklare för dig att veta vad kursen och kostnaden för valutaväxling faktiskt är.

De nya villkoren hittar du under sidan ”Priser och villkor”. På samma sida hittar du från och med 19 april 2020 också det verktyg som visar information om kostnader för valutaväxling i relation till Europeiska centralbankens valutakurser.

SJ Prio Mastercard