Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Medlemsförmån svart nivå

Byta avgångstid i mån av plats

Du som har ett svart SJ Prio-kort kan byta avgångstid. Kontakta oss samma dag som du har biljett till. Vi hjälper dig i möjligaste mån att hitta en plats på ett annat tåg av samma typ som du redan har bokat till. Du får inte gå ombord på annat tåg utan ombokad biljett eller ha fått ok av ombordpersonalen.

Förmån Svart nivå: Byta avgångstid

Tänk på

Biljett med SJ Snabbtåg kan bytas till valfritt dagtåg. Biljett för InterCity eller SJ Regional kan du inte byta mot en snabbtågsavgång. 

Ombokningen ska ske samma dag som du har biljett till. Du kan endast byta till resa samma dag och samma sträcka som ursprungsbiljetten. Biljettens avgångstid får inte ha passerats. 1 klass kan bytas mot 2 klass men inte tvärtom. För resor som sker innan kl 08:00 på vardagar och innan kl 10:00 på helgdagar tillåts ombokning dagen innan.

Ha beställningsnummer eller biljett och ditt svarta medlemskort tillhanda. 

Ring eller fråga på perrongen

Ring 0771-75 75 75 så kan du få hjälp med ombokningen. Är du på Göteborg C, Malmö C eller Stockholm C kan du också besöka vår resebutik.

Du kan även i sista stund försöka på perrongen. Kontakta ombordpersonalen och fråga om du kan följa med.

Trevlig resa!