Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Villkor för pdf-faktura

SJ har ingen möjlighet att följa trafiken till/från er e-postadress och kan heller inte kontrollera om er e-postbrevlåda stängs av, blir full, sänder returmeddelanden eller på andra sätt begränsar er möjlighet att ta emot fakturan. Problem hos er vid mottagande av pdf-faktura ändrar inte SJs krav på betalning av aktuell eller kommande faktura utställda mot angivna kundnummer. Företaget är skyldigt att meddela SJ vid eventuell förändring av angiven e-postadress för pdf-fakturor.

*****