Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Kartor inom Tåg i Bergslagen

Örebro län

Här gäller Länstrafikens periodkort för resa med SJ och Tåg i Bergslagen.

Västmanlands län

Här gäller VLs periodkort för resa med SJ. På streckad linje gäller kortet endast för resa med TiB-tåg.

Karta över tågtrafiken i Västmanlands län

Dalarnas län

Här gäller Dalatrafiks periodkort för resa med SJ. På streckad linje gäller kortet endast för resa med TiB-tåg.

Karta över tågtrafiken inom Dalatrafiken

Gävleborgs län

Här gäller X-trafiks periodkort för resa med SJ. På streckade linjer krävs SJ-tågtillägg till X-trafiks biljetter.

Karta över tågtrafiken inom X-Trafiken