Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Res med Dalatrafiks biljetter på SJ-tåg inom Dalarna

Res med Dalatrafiks biljetter på SJ-tåg inom Dalarna

SJ InterCitys dagtåg

För resor med SJ InterCity-tåg inom Dalarnas län gäller Dalatrafiks periodkort för resor på sträckan:

  • Avesta Krylbo – Borlänge – Falun/Mora

Tåg i Bergslagen

För resor inom Tåg i Bergslagen (TiB) gäller Dalatrafiks periodkort inom länet, samt över länsgränsen till Sandviken i Gävleborgs län, Fagersta i Västmanlands län och Kopparberg i Örebro län. Läs mer på www.sj.se/tib

  • Utöver Dalatrafiks egna periodkort gäller även X-trafiks biljetter med SJ-tågtillägg ”Hofors – Falun – Borlänge” samt ”X-trafik län + Dalatrafik län” för resor med SJ, X-trafik, Dalatrafik och Tåg i Bergslagen.
     

Allmänt

  • Korten gäller i 30 dagar på angiven sträcka, samt i de tätorter som ingår i sträckan.
  • Vid resa med Tåg i Bergslagen viserar tågvärden kortet ombord för att kontrollera giltigheten. 
  • Vid resa med SJ InterCity ska även ett aktiveringskvitto visas upp tillsammans med kortet.
  • Biljetterna gäller i 2 klass, på lediga sittplatser. Det går inte att boka sittplats.

Vid resa med Dalatrafiks färdbevis gäller Dalatrafiks biljettregler, vilket innebär att vuxen kan ta med två barn utan extra kostnad upp till och med 7 år.

Mer info:

Kontakta Dalatrafik, 0771- 95 95 95 samt www.dalatrafik.se

Dalatrafiks biljetter

Grön linje = Dalatrafiks periodbiljetter gäller som färdbevis på SJ InterCity och Tåg i Bergslagen. Dalatrafiks periodkort gäller inte för resa med SJ InterCity på sträckan Avesta Krylbo – Sala.