Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Länstrafikbiljetter inom Örebro län

För resor i 2 klass med SJ Regionaltåg och Tåg i Bergslagen (TiB) inom Örebro län gäller nedanstående biljetter som färdbevis på sträckan Laxå–Hallsberg–Kumla–Örebro

  • Periodbiljett 30 dagar.
  • Personligt Gymnasiekort läsår med namnteckning på baksidan och tillhörande giltighetsbevis. Gäller vardagar 04:30–19:00.

Biljettregler

Vid resa med Länstrafiken Örebros färdbevis gäller Länstrafiken Örebros biljettregler, vilket innebär att vuxen kan ta med två barn utan extra kostnad upp till och med 7 år.

  • Länstrafiken Örebros periodbiljetter gäller endast för resor med TiB samt SJ Regional i 2 klass inom Örebro län.
  • SJ säljer inte SJ Månadsbiljett för sträckor där Länstrafiken Örebros periodbiljetter eller Movingo gäller.

Mer info: Kontakta Länstrafiken Örebro 0771 - 55 30 00 samt www.lanstrafiken.se

Karta över LT Örebro
Grön linje = Länstrafikens kort gäller som färdbevis på SJ Regional och Tåg i Bergslagen.

Movingo
I Movingo med giltighet till/från orter inom Örebro län ingår resor med alla Länstrafiken Örebro-bussar.

Kom ihåg: Movingo lokaltrafikbiljett gäller inte som färdbevis för resa med SJ Regionaltåg, varken inom länen eller över länsgränserna. Välj Movingo för den sträcka som du vill resa med.

Läs mer på www.movingo.se