Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Länstrafikbiljetter inom Örebro län

För resor i 2 klass med SJ Regionaltåg och Tåg i Bergslagen (TiB) inom Örebro län gäller nedanstående kort som färdbevis på sträckan:

  • Laxå–Hallsberg–Kumla–Örebro

Inom TiB gäller LTÖ-korten även över länsgränsen till Ludvika (Dalarnas län) och Skinnskatteberg (Västmanlands län). Läs mer och hitta kartor på www.sj.se/tib

  • Länsbiljett 31 dagar, vuxen eller skolungdom 7–19 år.
  • Pendlarbiljett 31 dagar, vuxen eller skolungdom 7–19 år. Gäller på angiven sträcka, samt i de tätorter som ingår i sträckan.
  • Personligt Gymnasiekort läsår med namnteckning på baksidan och tillhörande giltighetsbevis. Gäller vardagar 04:30–19:00.
  • Fritidsbiljett län 31 dagar, vuxen. Gäller vardagar efter kl 17.
  • Lågtrafikbiljett län. Gäller vardagar 9–15 + efter 18.

OBS! Lågtrafik och Fritidsbiljett gäller hela trafikdygnet på helgerna.

Biljettregler
Vid resa med Länstrafiken Örebros färdbevis gäller Länstrafiken Örebros biljettregler, vilket innebär att vuxen kan ta med två barn utan extra kostnad upp till och med 7 år.

  • Länstrafiken Örebros periodkort gäller endast för resor med TiB samt SJ Regional i 2 klass inom Örebro län.
  • SJ säljer inte SJ Månadsbiljett för sträckor där Länstrafiken Örebros periodkort eller Movingo gäller.

Mer info: 
Kontakta Länstrafiken Örebro, 0771 - 55 30 00 samt www.lanstrafiken.se

Karta över LT Örebro

Grön linje = Länstrafikens kort gäller som färdbevis på SJ Regional och Tåg i Bergslagen.

Movingo
I Movingo med giltighet till/från orter inom Örebro län ingår resor med alla Länstrafiken Örebro-bussar.

Kom ihåg: Movingo lokaltrafikbiljett gäller inte som färdbevis för resa med SJ Regionaltåg, varken inom länen eller över länsgränserna. Välj Movingo för den sträcka som du vill resa med SJ/Tåg i Bergslagen.

Läs mer på www.movingo.se