Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Länstrafikbiljetter inom Örebro län

För resor i 2 klass med SJ Regionaltåg och Tåg i Bergslagen (TiB) inom Örebro län gäller nedanstående kort som färdbevis på sträckan:

  • Laxå–Hallsberg–Kumla–Örebro

Inom TiB gäller LTÖ-korten även över länsgränsen till Ludvika (Dalarnas län) och Skinnskatteberg (Västmanlands län). Läs mer och hitta kartor på www.sj.se/tib

  • Länsbiljett 30 dagar, vuxen eller skolungdom 7–19 år.
  • Områdesbiljett 30 dagar, vuxen eller skolungdom 7–19 år. Gäller på angiven sträcka, samt i de tätorter som ingår i sträckan.
  • Personligt Gymnasiekort läsår med namnteckning på baksidan och tillhörande giltighetsbevis. Gäller vardagar 04:30–19:00.

Biljettregler
Vid resa med Länstrafiken Örebros färdbevis gäller Länstrafiken Örebros biljettregler, vilket innebär att vuxen kan ta med två barn utan extra kostnad upp till och med 7 år.

  • Länstrafiken Örebros periodkort gäller endast för resor med TiB samt SJ Regional i 2 klass inom Örebro län.
  • SJ säljer inte SJ Månadsbiljett för sträckor där Länstrafiken Örebros periodkort eller Movingo gäller.

Mer info: 
Kontakta Länstrafiken Örebro, 0771 - 55 30 00 samt www.lanstrafiken.se

Karta över LT Örebro

Grön linje = Länstrafikens kort gäller som färdbevis på SJ Regional och Tåg i Bergslagen.

Movingo
I Movingo med giltighet till/från orter inom Örebro län ingår resor med alla Länstrafiken Örebro-bussar.

Kom ihåg: Movingo lokaltrafikbiljett gäller inte som färdbevis för resa med SJ Regionaltåg, varken inom länen eller över länsgränserna. Välj Movingo för den sträcka som du vill resa med SJ/Tåg i Bergslagen.

Läs mer på www.movingo.se