Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Tågtrafik i Östra Sverige

SJ kör tåg på sju linjer i Uppsala, Stockholms, Sörmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län:

  1. Stockholm–Uppsala
  2. Linköping–Stockholm–Uppsala (–Gävle/Ljusdal)
  3. Stockholm–Västerås–Örebro (–Göteborg)
  4. Stockholm–Eskilstuna–Örebro
  5. Linköping–Eskilstuna–Västerås–Sala
  6. Stockholm–Katrineholm–Hallsberg
  7. Stockholm–Nyköping–Norrköping

Biljetter för regionaltåg

Med våra biljetter reser du snabbt, enkelt och prisvärt i Mälardalen. Förutom SJs ordinarie utbud finns tre olika biljettyper speciellt anpassade för resor med regionaltåg i Mälardalen:

  1. SJ Endagsbiljett
  2. SJ 10-biljett
  3. Movingo

Läs om SJs trafik och om vilka sträckor vi kör

SJ i Mälardalen 2017

Nya tåg i Mälardalen

Fram till våren 2021 sätts Mälartågs nya dubbeldäckare in på flera sträckor i Mälardalen. Resenärerna på sträckorna Stockholm–Eskilstuna–Örebro, Stockholm–Katrineholm–Hallsberg och Stockholm–Nyköping–Norrköping har redan fått de nya tågen. Kvar är resenärerna på sträckan Linköping–Eskilstuna–Västerås–Sala, som får de nya tågen under hösten/vintern 2020/2021. 

Resa med länstrafikbiljetter på SJs tåg i Mälardalen

Inom fyra av länen i Mälardalen kan du resa med olika typer av periodkort på SJs regionaltåg. Klicka på respektive länskort för att läsa mer.

Sörmlandstrafiken

Sörmland

VL/Västmanland

Västmanland

LT Örebro län

LT Örebro

Östgötatrafiken

Östergötland