Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJs inloggningsvillkor

Dessa villkor gäller för det inloggningskonto som du som kund har hos SJ AB, org. nr. 556196–1599, (nedan kallad ”SJ”). I samband med att du beställer ett inloggningskonto godkänner du även de villkor som följer i detta dokument.

Du kan logga in på ditt konto i SJs digitala kanaler (sj.se, SJ App och SJ Labs). I inloggat läge kan du ta del av dina uppgifter, dina bokningar, din resehistorik och ditt SJ Prio medlemskap under din profil för dig som är medlem. Du kan även ändra och uppdatera personliga uppgifter, registrera kontokort samt boka tjänsteresor och administrera företagskopplingar m.m. När du bokar en resa eller ansöker om ersättning vid försening kommer dina uppgifter vara förifyllda i köpdialogen.

SJ tillhandahåller endast inloggningskonto till SJ Prio medlemmar, SJ BIZ-resenärer och årskortsinnehavare. Inloggningskontot är personligt och får inte överlåtas till annan.

Inloggningskontot får endast användas av dig personligen i digitala tjänster och funktioner som drivs av SJ, tex SJ app, SJ Labs eller sj.se. Du ansvarar för alla aktiviteter som sker genom ditt inloggningskonto och för att skydda dina inloggningsuppgifter på så sätt att andra inte tillåts ta del av dessa.

SJ förbehåller sig rätten att genast stänga av ett inloggningskonto vid brott mot dessa inloggningsvillkor eller vid missbruk av inloggningskontot.

För det fall du inte längre vill ha ett inloggningskonto kan du kontakta kundtjänst på kundservice@sj.se som hjälper dig att avsluta kontot. Inloggningskontot kommer att avslutas automatiskt om du saknar en aktiv SJ BIZ koppling, SJ Prio medlemskap eller årskort och inte heller har loggat in på kontot på 6 månader.

Aktuella kontovillkor återfinns på https://www.sj.se/sv/tagresan/resevillkor/sjs-inloggningsvillkor.html samt via länk i SJ App. SJ kan komma att ändra innehållet i dessa inloggningsvillkor. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Vad gäller övriga villkor avseende köp och resa med SJ hänvisas till SJs köpvillkor respektive SJ allmänna resevillkor som återfinns på sj.se.

När du registrerar och använder ditt inloggningskonto kommer SJ att samla in personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som SJ behandlar om dig hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.sj.se/dataskydd om hur SJ hanterar dina personuppgifter och för vilka syften, samt information om dina rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Denna version gäller från 2 maj 2018.

____________________