Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Ordningsföreskrifter

När du köper en resa av oss ingår du och SJ ett avtal. Det innebär att vi åtar oss att se till att du kommer fram dit du ska, och att du som resenär åtar dig att följa de bestämmelser som gäller ombord på våra tåg. Följer du inte de bestämmelser som gäller kan du bli avvisad från tåget. Detsamma gäller om du inte rättar dig efter tillsägelser från vår personal. 

Din biljett
Du är skyldig att visa upp färdbevis för hela sträckan vid biljettkontrollen på tåget eller vid annan biljettkontroll/biljettspärr. Tänk på att behålla din biljett under hela resan.

Om du tappat din biljett eller reser utan giltig biljett blir du skyldig att betala en tilläggsavgift (kontrollavgift) om 1200 kronor om du fyllt 15 år. För järnvägstrafik som SJ bedriver som entreprenör, till exempel åt ett länstrafikbolag, kan andra bestämmelser gälla.

Ditt bagage
För att resan ska bli lika bekväm och säker för alla finns det några enkla regler för hur mycket bagage var och en får ta med sig, och var bagaget ska placeras ombord.

Vår personal kan inte hjälpa till med bagage vid av/påstigning, därför är det viktigt att du inte har med dig mer bagage än vad du själv klarar att bära. Grundregeln är högst två väskor (maxmått 80x50x35 cm) per person samt datorväska/handväska.

Utöver detta får du även ta med dig ytterligare ett bagage, som till exempel hopfällbar barnvagn, skidor, golfbag, musikinstrument eller hopfällbar cykel.

Barnvagn ska fällas ihop och placeras så att den inte stör framkomligheten ombord. Uppfälld barnvagn får endast tas med i mån av plats.

Skidutrustning (snowboard) ska förvaras i skidfodral. På vissa tåg finns speciella utrymmen för skidutrustning. I de fall speciella utrymmen saknas förvaras utrustningen väl förpackad inne i kupén.

Hopfällbar cykel (eller Segway) ska vara placerad i tillhörande cykelväska. Cykeln ska vara hopfälld i väskan innan ombordstigning och ska förvaras i bagageutrymmet som finns i varje ände på vagnen (inte ovanför sätet). Detta gäller oavsett vilken cykel som man ämnar ta med.

Rullstol kan bokas som rullstolsplats vilket innebär att det finns plats för rullstol och en sittplats bredvid. Endast rullstolsburna får boka rullstolsplats.

Det är inte tillåtet att ta med sig föremål som är farliga, störande eller som inkräktar på dina medresenärers utrymme. Om du vill ta med till exempel en golfbag, eller ett större instrument som cello/basfiol, så kan du köpa en ungdomsbiljett för att disponera sittplatsen bredvid.

Du som resenär ansvarar själv för att bära ombord/bära av ditt bagage, placera det rätt och hålla uppsikt över det under resan. Allt bagage ska placeras i tågets bagageställ, på hatthyllor eller under sätet. 

Av säkerhetsskäl kan SJs personal neka resenär som inte följer SJs bagageregler tillträde till tåget.

Ersättningsbussar kan ha begränsat med utrymme inne i bussen, vilket innebär att bagage, inklusive visst handbagage, till exempel kabinväska, kan behöva placeras i bagageutrymmet. Busschauffören är ansvarig för säkerhetsbedömningen när det gäller bagage ombord på bussen.

Drycker m.m.
I bistron ombord på tåget serveras alkoholhaltiga drycker endast till den som fyllt 18 år. Medhavd alkohol får inte förtäras ombord. Alkohol köpt ombord får inte tas med från tåget.

All användning av droger och andra typer av berusningsmedel (till exempel lustgas) är förbjudet ombord på SJs tåg.

Den som uppträder berusad eller på annat sätt äventyrar säkerheten för sig själv eller andra genom sitt uppträdande kommer bli uppmanad att lämna tåget.

Radioapparater och liknande föremål
Radioapparater, bandspelare, musikinstrument, mobiltelefoner och dylikt får inte användas så att det stör eller besvärar medresenärer.

Säkerhetsföreskrifter
Du får inte stiga på eller av ett tåg som är i rörelse. Du får inte heller öppna vagnsdörrarna när tåget rullar. På- och avstigning får endast ske när tåget står vid plattform.

Det är inte tillåtet att beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde, till exempel via skyltar.

Spårövergång får inte beträdas när bommar fälls, är fällda eller reses, varningsklocka ringer, stoppsignal visas eller tåg närmar sig.

Rökning
Rökning (även e-cigaretter) är förbjudet på alla våra tåg.