Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ AB Allmänna köpvillkor

SJs Allmänna Köpvillkor gäller vid avtal om köp av resa och därtill erbjudna tilläggstjänster som ingås med SJ.

A. De allmänna köpvillkorens tillämplighet

B. Köp resa

C. Betalningsalternativ

D. Biljetter

E. Periodbiljetter och mängdköpsbiljetter

   1. SJ Årskort

   2. SJ Månadsbiljett

   3. Movingobiljett

   4. Frånträdande av köp av periodbiljett

F. Rabattkategorier

G. Omboknings- och återbetalningsregler

   5. Ombokningsbara biljetter

   6. Återbetalningsbara biljetter

H. SJ Specialtåg

I. Resenärer med rullstol och sittscooter

J. Behandling av personuppgifter

K. Misskötsamhet

L. Särskilt om bokning av särskild placering i tåget

   7. Bokning av rullstolsplats

   8. Bokning av plats i särskild färdriktning

   9. Sällskapsdjur

   10. Ledarhund/Assistanshund

M. Tvistelösning

N. Kontakta SJs kundservice

O. Ikraftträdande

A. De allmänna köpvillkorens tillämplighet

Dessa köpvillkor (nedan Köpvillkoren) gäller för köp av biljetter och eventuella tilläggstjänster som du gör av SJ AB org. nr 556196–1599, (nedan kallad ”SJ” eller ”vi/oss”) i SJs säljkanaler såvida inte annat anges. I samband med att du genomför ett köp godkänner du utöver Köpvillkoren även de villkor som vi hänvisar till i detta dokument. Villkoren kan kompletteras eller ersättas av särskilda köpvillkor för vissa typer av biljetter och tjänster som SJ tillhandahåller. Dessa särskilda villkor finns att tillgå under aktuellt produktutbud på sj.se.

Resan med SJ omfattas av SJs Allmänna resevillkor. Köper du en resa med annan operatör i SJs säljkanaler gäller denna operatörs resevillkor. Köper du en Resplusresa (Resplusbiljett) eller en kombinerad periodkortsbiljett med flera olika operatörer gäller respektive operatörs resevillkor för respektive delsträcka. För Resplus erbjuds därutöver en Kom-Fram-Garanti genom Resplus resevillkor, se samtrafiken.se/resplus/resplus-for-resenarer

Vid köp av tilläggstjänster eller av resa med annan operatör hos SJ uppträder SJ endast som återförsäljare och har därvid inget ansvar för utförandet av dessa transport- eller tilläggstjänster.

B. Köp av resa
När du köper en resa och/eller tilläggstjänst av SJ är du som kund (resenär eller kontaktperson) ansvarig för att beställningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar uppgifterna i beställningen innan köpet genomförs.

Du måste ha en giltig biljett under hela resan. Det är inte möjligt att köpa biljett ombord på SJs tåg (1). Saknar du giltig biljett då resan påbörjas kommer du i stället få betala en tilläggsavgift enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektivtrafik.

Alla köp inkluderar en bokningsavgift. Bokningsavgiften framgår av biljetten.

C. Betalningsalternativ
Hos återförsäljarna 7-eleven och Pressbyrån kan du välja att betala din resa kontant. I SJs övriga säljkanaler kan du välja att betala med kontokort, Swish eller faktura såvida inte annat anges.

Vid betalning med kontokort kan du som kund känna dig trygg med att dina uppgifter inte hamnar i orätta händer. All kommunikation innehållande känsliga uppgifter sker krypterat. SJ och dess samarbetspartners uppfyller de krav som kortnätverken ställer. Det inkluderar regelverket för säker hantering av kort - PCI DSS. Du kan vid e-handel välja att spara uppgifter om ditt kontokort. Väljer du att spara kontokortet så lagras det krypterat. Du kan när du vill ta bort dina sparade kontokort på sj.se under ”Mina sidor”.

SJ förbehåller sig rätten att göra bedrägerikontroller vid kortköp.

Du som ansluten till Swish kan genomföra betalning som dras direkt från ditt bankkonto. Öppna Swish-appen på din mobila enhet och godkänn betalningen via ditt mobila Bank-ID för att slutföra köpet.

Vid köp av resa mot faktura gäller utöver Köpvillkoren särskilda villkor för fakturaköpet. Notera att SJ eller den partner som SJ anlitar för transaktionen kan komma att ta en kreditupplysning på den som är angiven som betalningsansvarig för fakturaköpet.

D. Biljetter
Din biljett kan levereras till dig på följande sätt:

  • E-biljett är en pdf som skickas till angiven e-postadress i samband med köpet. Ombord på tåget visar du upp biljetten i din mobil eller dator. Du kan även skriva ut biljetten. 
  • SMS-biljett skickas till angivet mobilnummer dagen innan resan. Reser du inom 24 timmar skickas sms-biljetten inom 15 minuter från köpet. SMS-biljetten är endast giltig i den mobiltelefon som SJ har skickat den till. 
  • Fysisk biljett kan hämtas ut i Pressbyrån eller 7-eleven mot en avgift. Avgiften betalas vid uthämtning. Observera att biljett inte kan hämtas ut ombord på tåget.(2)
  • Vissa periodbiljetter levereras via post.
  • App-biljett hämtas i SJs app. App-biljett erbjuds vissa typer av biljetter och kan endast finnas i en mobil i taget. Om du vill använda en annan mobil som biljettbärare kan du via SJ Kundservice flytta din App-biljett till en annan enhet mot en serviceavgift.

Vid köp i SJs applikationssystem (nedan SJ App) visas din biljett vid inloggat läge i SJ App under "Biljetter".

Biljett som visas upp i mobiltelefonen, dator eller annan hårdvaruenhet ska kunna läsas av elektroniskt av SJs personal ombord på tåget. Har din hårdvaruenhet trasig skärm rekommenderas ett annat leveranssätt. Du ansvarar själv för att hårdvaruenheten fungerar och har batteri under hela resan, då visering kan ske när som helst under hela tiden resan pågår.

En personlig biljett gäller endast för den person vars namn framgår av biljetten. Biljetten ska visas på tåget tillsammans med giltig ID-handling. Utan giltig ID-handling kan du anses sakna giltig biljett.

Giltig ID-handling är alla pass, svenska ID-handlingar, Migrationsverkets LMA-kort samt nationella ID-kort inom EU. Övriga utländska ID-handlingar godkänns inte. Medföljande barn behöver inte uppvisa någon ID-handling förutom i de fall barnets ålder behöver styrkas.

En personlig biljett får inte överlåtas eller säljas vidare till annan person. 

Om du förlorat din SMS-biljett eller E-biljett och har ditt bokningsnummer kan du få en ny biljett via sj.se och SJ App. Om du även har förlorat ditt bokningsnummer kan du kontakta SJ Kundservice för att få en ny biljett. Om du förlorat din fysiska periodbiljett kan ny biljett i vissa fall erhållas mot en administrativ avgift.

E. Periodbiljetter och mängdköpsbiljetter
SJ erbjuder periodbiljetter och mängdköpsbiljetter i enlighet med det utbud som framgår på sj.se. Köpvillkoren kompletteras eller ersätts av särskilda köpvillkor för vissa typer av periodbiljetter och mängdköpsbiljetter i enlighet med vad som framgår under aktuellt produktutbud på sj.se.

Vissa periodkortsbiljetter ger en rätt till obokat resande. SJ förbehåller sig emellertid rätten att begränsa antalet resenärer på tåget av säkerhetsskäl eller när detta är föreskrivet i lag eller förordning.

1. SJ Årskort
SJ Årskort är personligt och ska visas upp vid biljettkontroll tillsammans med ID-kort. På de sträckor där platsreservation är möjlig kan du utan extra kostnad reservera en sittplats på tåget. Platsbokning är obligatoriskt på SJ Snabbtåg. 

SJ Årskort kan återbetalas om det återlämnas före första giltighetsdatum. Bokningsavgiften återbetalas inte. Vid förlust av ditt årskort kan du vid uppvisande av polisanmälan få ett nytt mot en administrativ avgift.

För SJ Årskort gäller särskilda villkor, läs mer på www.sj.se/arskortsvillkor

2. SJ Månadsbiljett
SJ Månadsbiljett är personlig och ska visas upp vid biljettkontroll tillsammans med ID-kort. På de sträckor där platsreservation är möjlig kan du utan extra kostnad reservera en sittplats på tåget. På SJ Snabbtåg är platsreservation obligatorisk med SJ Månadsbiljett.

SJ Månadsbiljett kan återbetalas om den återlämnas före första giltighetsdatum. Bokningsavgiften återbetalas inte. För en SJ Månadsbiljett som redan har börjat gälla görs ett avdrag på 10 % för var dag biljetten varit giltig. Det innebär att om biljetten varit giltig i 10 dagar eller mer görs ingen återbetalning. En förlorad månadsbiljett på värdesäkrat papper ersätts inte. En månadsbiljett som e-biljetteras kan skickas ut som en pdf via e-post.

För ytterligare villkor avseende SJ Månadsbiljett se vi-erbjuder/biljetter/manadsbiljett

3. Movingobiljett
SJ är återförsäljare av biljetten Movingo på uppdrag av Mälardalstrafiken. Köp av Movingobiljett via SJs säljkanaler omfattas av dessa köpvillkor.

 

4. Frånträdande av köp av periodbiljett
Om du köpt en periodbiljett (d v s en biljett som ger dig rätt till ett obestämt antal resor under en viss tidsperiod) som avser en sträcka på mindre än 15 mil och SJs trafikutbud ändras efter köpet på så sätt att det avviker från vad du med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att frånträda köpet. Du har då rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet. Återköpsbeloppet räknas ut så här: biljettens pris/antal dagar som biljetten är giltig x antal kvarvarande dagar.

Rätten till återbetalning gäller inte vid planerade tillfälliga trafikförändringar som kommunicerats i förhand eller för regelbundna tidtabellsändringar, som till exempel övergång till sommartidtabell. För att SJ Kundservice i varje enskilt fall ska kunna bedöma om kraven för utökad rätt till återköp är uppfyllda, ska du kunna redovisa en skriftlig förklaring varför förändringen av trafiken innebär att dina planerade resor inte kan utföras.

F. Rabattkategorier

Följande resenärer har rätt att resa till reducerat pris:

  • Barn och ungdomar (till och med 25 år), 
  •  Studenter med någon av följande giltiga studentlegitimationer; Mecenat, ISIC eller Studentkortet, samt 
  • Pensionärer (den som fyllt 65 år eller har pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten alternativt giltigt intyg om sjuk-, aktivitets- och handikappersättning från Försäkringskassan.) 

Giltig ID-handling för att styrka sin ålder är alla pass, svenska ID-handlingar, Migrationsverkets LMA-kort samt nationella ID-kort inom EU. Övriga utländska ID-handlingar godkänns inte. 

För det fall du har köpt en rabatterad biljett men inte kan styrka din rätt därtill kan du anses sakna giltig biljett.

G. Omboknings- och återbetalningsregler
Nedan följer omboknings- och återbetalningsvillkor för resor med SJ. Observera att om du köper en resa med annan operatör eller en resa bestående av delsträckor med två eller flera olika operatörer, kan omboknings- och återbetalningsregler skilja sig mellan de olika operatörernas biljetter, även om du köper resan av SJ.

Vid köp av en resa som inte kan ombokas kan biljetten varken ombokas eller återbetalas.

5. Ombokningsbara biljetter
Har du köpt en resa som kan ombokas måste den avbokas före resans avgångstid för att kunna bokas om. Ombokning kan ske via sj.se, SJ App eller SJ Kundservice.

Vid avbokning får du ett ombokningsvärde. Ombokningsvärdet består av biljettpriset efter avdrag för bokningsavgiften. Detta ombokningsvärde kan du använda för att boka en ny resa med SJ. Ombokningsvärdet kan inte användas för att köpa en återbetalningsbar resa, ett periodkort eller en mängdköpsrabatt. Den nya resan måste bokas inom 180 dagar från och med resedatumet på din ursprungliga biljett. För det fall den nya resan kostar mer än aktuellt ombokningsvärde får du betala mellanskillnaden. Om du inte nyttjar någon del av ombokningsvärdet inom ovan angivna 180 dagar går hela värdet förlorat.

För det fall den nya resan kostar mindre än aktuellt ombokningsvärde skickas ett värdebevis med det kvarstående värdet med e-post eller sms till kontaktpersonen för den ursprungliga resan inom en vecka.

Värdebeviset är giltigt som betalningsmedel i 180 dagar för köp av ny resa med SJ. Värdebeviset måste användas vid ett och samma tillfälle och det värde som vid detta tillfälle inte används försvinner. Värdebeviset går inte att kombinera med SJ Resekonto eller vid betalning via faktura.

Resa som har betalats med SJ Prio-poäng kan ombokas enligt punkt 6.4 i SJ Prio medlemsregler.

6. Återbetalningsbara biljetter
Har du köpt en resa som kan återbetalas måste den avbokas före resans avgångstid för att kunna återbetalas. Bokningsavgift och eventuell fakturaavgift återbetalas inte.

Återbetalning av biljetter sker på samma sätt som den ursprungliga betalningen gjordes.

Swishbetald resa återbetalas omgående och återbetalningen finns på kontot direkt vid återköp.

Kontokortsbetald resa återbetalas normalt inom ca 3-6 bankdagar beroende på kortutgivande bank.

Är resan köpt mot faktura och fakturan är betald utbetalas pengar till uppgivet bankkonto. För det fall du ännu inte har betalt fakturan skickas en uppdaterad faktura.

För det fall du ska lämna bankuppgifter för att få återbetalningen har du möjlighet att göra detta inom ett år från och med biljettens resedatum.

Resa som har betalats med SJ Prio-poäng kan återbetalas enligt punkt 6.4 i SJ Prio medlemsregler.

Vid sjukdom och dödsfall kan hela biljettens återbetalas mot uppvisande av ett godkänt intyg.

Godkända intyg

  • Läkarintyg: Vid akut sjukdom gäller att läkarintyg ifyllt av läkare, och styrkt med läkarens namn, telefonnummer och stämpel ska kunna uppvisas. Saknas stämpel ska en kopia av läkarens legitimation bifogas. SJ godkänner också digitala läkarintyg som signerats elektroniskt av läkare och styrkts med läkarens namn och HSA-id. Intyget ska innehålla datum samt diagnos som styrker att kunden, på grund av akut sjukdom, inte kunnat resa den dag biljetten var giltig. 
  • Dödsbevis/dödsfallsintyg alt. intyg från präst eller begravningsbyrå.

Utöver resenärens eget dödsfall ger även nära anhörigs död rätt till återbetalning. Återbetalning kan även omfatta eventuellt ressällskaps biljetter förutsatt att de finns med i samma beställning. Rätten till återköp vid sjukdom och dödsfall gäller inte för biljetter till SJ Specialtåg.

H. SJ Specialtåg
När du har köpt en biljett till ett SJ Specialtåg får du ett bekräftelsemail. Det är ditt färdbevis som du ska visa upp på tåget. I priset ingår en bokningsavgift om 150 kr.

Biljetter till SJ Specialtåg är inte avbokningsbara eller ombokningsbara om inte annat särskilt framgår vid bokning av aktuellt arrangemanget. Vill du ha möjlighet att boka av din biljett finns möjlighet att köpa ett avbeställningsskydd som kostar 300 kr. Med avbeställningsskyddet kan du boka av din resa fram till kl. 17 dagen före avresa. Vid avbokning återbetalas biljettpriset inklusive eventuell förbokad mat med avdrag för bokningsavgiften om 150 kr och kostnaden för avbeställningsskyddet.

För SJ Specialtåg finns ingen rätt till återbetalning vid sjukdom och dödsfall i enlighet med vad som framgår ovan under Omboknings- och återbetalningsregler.

SJ förbehåller sig rätten att ställa in specialtåg vid för låg beläggningsgrad. SJ återbetalar då hela kostnaden för biljetten.

I. Resenärer med rullstol och sittscooter 

SJ tillåter de rullstolar och sittscooters som uppfyller SJs dimensions, vikt- och säkerhetskrav ombord på tåget, läs mer om de olika kraven här. Du ansvarar själv för att din rullstol/sittscooter uppfyller de satta dimensionskraven innan du bokar biljett. Observera att kraven ser olika ut för olika tågtyper. För det fall din rullstol/sittscooter inte uppfyller de satta kraven kommer du att nekas ombordstigning av säkerhetsskäl.

Det är endast tillåtet att resa med rullstol och/eller sittscooter med rullstolen/sittscootern placerad på rullstolsplats. Rullstolsburna och resenärer med sittscooter måste därför boka rullstolsplats både på avgångar med krav på platsbokning och på avgångar utan krav på platsbokning. Läs mer om platser ombord på tåget här 

J. Hantering av personuppgifter 

När du köper en resa av SJ lämnar du uppgifter om dig själv. Köper du en resa åt någon annan, så lämnar du personuppgifter om den personen. SJ ansvarar för att hantera personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs om hur SJ hanterar personuppgifter, och om dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen, här www.sj.se/dataskydd

K. Misskötsamhet
Om du gör dig skyldig till allvarlig misskötsamhet eller vid upprepade tillfällen underlåter att följa bestämmelserna i SJs Allmänna resevillkor och inte vidtar rättelse efter begäran från SJs sida och/eller har flera obetalda tilläggsavgifter, förbehåller sig SJ rätten att häva ingånget avtal och återköpa biljetten, eller för innehavare av mängdbiljett och periodkort, resterande giltighetstid på biljetten/kortet. SJ kan även välja att inte ingå nytt avtal om köp av biljetter och eventuella tilläggstjänster med dig.

L. Särskilt om bokning av särskild placering i tåget

7. Bokning av rullstolsplats
Endast rullstolsburna och resenärer med sittscooter får boka rullstolsplats. Andra resenärer med barnvagn, skrymmande bagage eller liknande hänvisas till andra platser ombord.

8. Bokning av plats i särskild färdriktning
Vid köp av resa som kombinerats med särskilt önskemål om placering i eller emot tågets färdriktning förbehåller sig SJ rätten att vända tåget om trafikläget i tågtrafiken så kräver, med konsekvensen att önskemålet om placering inte kan tillgodoses.

9. Sällskapsdjur
Om du önskar resa med ditt sällskapsdjur måste du boka platsegenskapen "Djur tillåtet". På tåg med obokat resande får sällskapsdjur tas med i de vagnar där djur är tillåtna.

10. Ledarhund och Assistanshund
Resenärer med ledarhund/assistanshund i tjänst har rätt att ta med ledarhund/assistanshund med sele/tjänstetäcke även på andra delar av tåget än "Djur tillåtet" under förutsättning att resenären bokar plats per telefon via SJ Kundservice.

M. Tvistelösning
Om du är missnöjd med SJs agerande eller har krav mot SJ rekommenderas du i första hand att vända dig till SJs kundtjänst.

Om parterna inte kan komma överens har privatresenärer rätt att få tvisten prövad genom alternativ tvistelösning i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna reklamationsnämnden(3) 
Box 174
Stockholm, 10123
Sverige
https://www.arn.se

SJ har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

Om du bor i ett EU-land eller i Norge, Liechtenstein eller Island och har köpt din resa på sj.se kan du använda dig av Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet (ODR) [länk].

Övriga tvister med anledning av Köpvillkoren ska avgöras av allmän domstol.

N. Kontakta SJs kundservice 

sj.se/kundservice

Skicka e-post

Tel. 0771-75 75 75 (privatkund)

Tel. 0771-75 75 55 (företagskund)

O. Ikraftträdande

Köpvillkoren träder i kraft den 4 september 2023 och gäller för köp genomförda efter detta datum.

_______________

1. Det går dock efter den 11/12 2016 att köpa biljetter ombord på de tåg som SJ trafikerar för Tåg i Bergslagen (TiB). Priset är högre ombord på tåget än i övriga säljkanaler och det finns ingen möjlighet att erhålla kategorirabatter.

2. I enlighet med ovan går det efter den 11/12 2016 att köpa biljett ombord på de tåg som SJ trafikerar för TiB. Fysisk biljetten skrivs då ut ombord på tåget.

3.  Denna alternativa tvistlösningsnämnd är inkluderad i det nationella registret av godkända tvistlösningsnämnder enligt de krav som uppställs i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

____________________