Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ AB Allmänna köpvillkor

SJs Allmänna Köpvillkor gäller vid avtal om köp av resa och därtill erbjudna tilläggstjänster som ingås med SJ.

A. De allmänna köpvillkorens tillämplighet

B. Köp resa

C. Betalningsalternativ

D. Biljetter

E. Periodbiljetter och mängdköpsbiljetter

   1. SJ Årskort

   2. SJ Månadsbiljett

   3. Movingobiljett

   4. Frånträdande av köp av periodbiljett

F. Rabattkategorier

G. Omboknings- och återbetalningsregler

   5. Ombokningsbara biljetter

   6. Återbetalningsbara biljetter

H. SJ Specialtåg

I. Behandling av personuppgifter

J. Misskötsamhet

K. Begränsningar i bokning av särskild placering

   7. Bokning av rullstolsplats

   8. Bokning av plats i särskild färdriktning

L. Tvistelösning

M. Kontakta SJs kundtjänst

N. Ikraftträdande

A. De allmänna köpvillkorens tillämplighet

Dessa köpvillkor (nedan Köpvillkoren) gäller för köp av biljetter och eventuella tilläggstjänster som du gör av SJ AB org. nr 556196–1599, (nedan kallad ”SJ” eller ”vi/oss”) i SJs säljkanaler såvida inte annat anges. I samband med att du genomför ett köp godkänner du utöver Köpvillkoren även de villkor som vi hänvisar till i detta dokument. Villkoren kan kompletteras eller ersättas av särskilda köpvillkor för vissa typer av biljetter och tjänster som SJ tillhandahåller. Dessa särskilda villkor finns att tillgå under aktuellt produktutbud på sj.se.

Resan med SJ omfattas av SJs Allmänna resevillkor. Köper du en resa med annan operatör i SJs säljkanaler gäller denna operatörs resevillkor. Köper du en Resplusresa (Resplusbiljett) eller en kombinerad periodkortsbiljett med flera olika operatörer gäller respektive operatörs resevillkor för respektive delsträcka. För Resplus erbjuds därutöver en Kom-Fram-Garanti genom Resplus resevillkor, se samtrafiken.se/resplus/resplus-for-resenarer

Vid köp av tilläggstjänster eller av resa med annan operatör hos SJ uppträder SJ endast som återförsäljare och har därvid inget ansvar för utförandet av dessa transport- eller tilläggstjänster.

B. Köp av resa
När du köper en resa och/eller tilläggstjänst av SJ är du som kund (resenär eller kontaktperson) ansvarig för att beställningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar uppgifterna i beställningen innan köpet genomförs.

Du måste ha en giltig biljett under hela resan. Det är inte möjligt att köpa biljett ombord på SJs tåg (1). Saknar du giltig biljett då resan påbörjas kommer du i stället få betala en tilläggsavgift enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektivtrafik.

Alla köp inkluderar en bokningsavgift. Bokningsavgiften framgår av biljetten.

C. Betalningsalternativ
I SJs Resebutik samt 7-eleven och Pressbyrån kan du välja att betala din resa kontant. I SJs övriga säljkanaler kan du välja att betala med kontokort, Swish eller faktura såvida inte annat anges.

Vid betalning med kontokort kan du som kund känna dig trygg med att dina uppgifter inte hamnar i orätta händer. All kommunikation innehållande känsliga uppgifter sker krypterat. SJ och dess samarbetspartners uppfyller de krav som kortnätverken ställer. Det inkluderar regelverket för säker hantering av kort - PCI DSS. Du kan vid e-handel välja att spara uppgifter om ditt kontokort. Väljer du att spara kontokortet så lagras det krypterat. Du kan när du vill ta bort dina sparade kontokort på sj.se under ”Mina sidor”.

SJ förbehåller sig rätten att göra bedrägerikontroller vid kortköp.

Du som ansluten till Swish kan genomföra betalning som dras direkt från ditt bankkonto. Öppna Swish-appen på din mobila enhet och godkänn betalningen via ditt mobila Bank-ID för att slutföra köpet.

Vid köp av resa mot faktura gäller utöver Köpvillkoren särskilda villkor för fakturaköpet. Notera att SJ eller den partner som SJ anlitar för transaktionen kan komma att ta en kreditupplysning på den som är angiven som betalningsansvarig för fakturaköpet.

D. Biljetter
Din biljett kan levereras till dig på följande sätt:

 • E-biljett är en pdf som skickas till angiven e-postadress i samband med köpet. Ombord på tåget visar du upp biljetten i din mobil eller dator. Du kan även skriva ut biljetten. 
 • SMS-biljett skickas till angivet mobilnummer dagen innan resan. Reser du inom 24 timmar skickas sms-biljetten inom 15 minuter från köpet. SMS-biljetten är endast giltig i den mobiltelefon som SJ har skickat den till. 
 • Fysisk biljett kan hämtas ut i SJ Biljettautomat. Biljetter kan även hämtas ut kostnadsfritt i SJ Resebutik. Biljetter kan även hämtas ut i Pressbyrån eller 7-eleven mot en avgift. Avgiften betalas vid uthämtning. Observera att biljett inte kan hämtas ut ombord på tåget.(2)
 • Vissa periodbiljetter levereras via post.
 • App-biljett hämtas i SJs app. App-biljett erbjuds vissa typer av biljetter och kan endast finnas i en mobil i taget. Om du vill använda en annan mobil som biljettbärare kan du i SJ Resebutik och via SJ Kundservice flytta din App-biljett till en annan enhet mot en serviceavgift.

Vid köp i SJs applikationssystem (nedan SJ App) visas din biljett vid inloggat läge i SJ App under "Biljetter".

Biljett som visas upp i mobiltelefonen, dator eller annan hårdvaruenhet ska kunna läsas av elektroniskt av SJs personal ombord på tåget. Har din hårdvaruenhet trasig skärm rekommenderas ett annat leveranssätt. Du ansvarar själv för att hårdvaruenheten fungerar och har batteri under hela resan, då visering kan ske när som helst under hela tiden resan pågår.

En personlig biljett gäller endast för den person vars namn framgår av biljetten. Biljetten ska visas på tåget tillsammans med giltig ID-handling. Utan giltig ID-handling kan du anses sakna giltig biljett.

Giltig ID-handling är alla pass, svenska ID-handlingar, Migrationsverkets LMA-kort samt nationella ID-kort inom EU. Övriga utländska ID-handlingar godkänns inte. Medföljande barn behöver inte uppvisa någon ID-handling förutom i de fall barnets ålder behöver styrkas.

En personlig biljett får inte överlåtas eller säljas vidare till annan person. 

Om du förlorat din SMS-biljett eller E-biljett och har ditt bokningsnummer kan du få en ny biljett via sj.se, SJ App och SJ Biljettautomat. Om du även har förlorat ditt bokningsnummer kan du kontakta SJ Service Center eller SJ Resebutik för att få en ny biljett. Om du förlorat din fysiska periodbiljett kan ny biljett i vissa fall erhållas mot en administrativ avgift.

E. Periodbiljetter och mängdköpsbiljetter
SJ erbjuder periodbiljetter och mängdköpsbiljetter i enlighet med det utbud som framgår på sj.se. Köpvillkoren kompletteras eller ersätts av särskilda köpvillkor för vissa typer av periodbiljetter och mängdköpsbiljetter i enlighet med vad som framgår under aktuellt produktutbud på sj.se.

1. SJ Årskort
SJ Årskort är personligt och ska visas upp vid biljettkontroll tillsammans med ID-kort. På de sträckor där platsreservation är möjlig kan du utan extra kostnad reservera en sittplats på tåget. Platsbokning är obligatoriskt på SJ Snabbtåg. 

SJ Årskort kan återbetalas om det återlämnas före första giltighetsdatum. Bokningsavgiften återbetalas inte. Vid förlust av ditt årskort kan du vid uppvisande av polisanmälan få ett nytt mot en administrativ avgift.

För SJ Årskort gäller särskilda villkor, läs mer på www.sj.se/arskortsvillkor

2. SJ Månadsbiljett
SJ Månadsbiljett är personlig och ska visas upp vid biljettkontroll tillsammans med ID-kort. På de sträckor där platsreservation är möjlig kan du utan extra kostnad reservera en sittplats på tåget. På SJ Snabbtåg är platsreservation obligatorisk med SJ Månadsbiljett.

SJ Månadsbiljett kan återbetalas om den återlämnas före första giltighetsdatum. Bokningsavgiften återbetalas inte. För en SJ Månadsbiljett som redan har börjat gälla görs ett avdrag på 10 % för var dag biljetten varit giltig. Det innebär att om biljetten varit giltig i 10 dagar eller mer görs ingen återbetalning. En förlorad månadsbiljett på värdesäkrat papper ersätts inte. En månadsbiljett som e-biljetteras kan skrivas ut igen i biljettautomaten eller skickas ut som en pdf via e-post.

För ytterligare villkor avseende SJ Månadsbiljett se vi-erbjuder/biljetter/manadsbiljett

3. Movingobiljett
SJ är återförsäljare av biljetten Movingo på uppdrag av Mälardalstrafiken. Köp av Movingobiljett via SJs säljkanaler omfattas av dessa köpvillkor.

 

4. Frånträdande av köp av periodbiljett
Om du köpt en periodbiljett (d v s en biljett som ger dig rätt till ett obestämt antal resor under en viss tidsperiod) som avser en sträcka på mindre än 15 mil och SJs trafikutbud ändras efter köpet på så sätt att det avviker från vad du med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att frånträda köpet. Du har då rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet. Återköpsbeloppet räknas ut så här: biljettens pris/antal dagar som biljetten är giltig x antal kvarvarande dagar.

Rätten till återbetalning gäller inte vid planerade tillfälliga trafikförändringar som kommunicerats i förhand eller för regelbundna tidtabellsändringar, som till exempel övergång till sommartidtabell. För att SJ Kundservice i varje enskilt fall ska kunna bedöma om kraven för utökad rätt till återköp är uppfyllda, ska du kunna redovisa en skriftlig förklaring varför förändringen av trafiken innebär att dina planerade resor inte kan utföras.

F. Rabattkategorier

Följande resenärer har rätt att resa till reducerat pris:

 • Barn och ungdomar (till och med 25 år), 
 •  Studenter med någon av följande giltiga studentlegitimationer; Mecenat, ISIC eller Studentkortet, samt 
 • Pensionärer (den som fyllt 65 år eller har pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten alternativt giltigt intyg om sjuk-, aktivitets- och handikappersättning från Försäkringskassan.) 

Giltig ID-handling för att styrka sin ålder är alla pass, svenska ID-handlingar, Migrationsverkets LMA-kort samt nationella ID-kort inom EU. Övriga utländska ID-handlingar godkänns inte. 

För det fall du har köpt en rabatterad biljett men inte kan styrka din rätt därtill kan du anses sakna giltig biljett.

G. Omboknings- och återbetalningsregler
Nedan följer omboknings- och återbetalningsvillkor för resor med SJ. Observera att om du köper en resa med annan operatör eller en resa bestående av delsträckor med två eller flera olika operatörer, kan omboknings- och återbetalningsregler skilja sig mellan de olika operatörernas biljetter, även om du köper resan av SJ.

Vid köp av en resa som inte kan ombokas kan biljetten varken ombokas eller återbetalas.

5. Ombokningsbara biljetter
Har du köpt en resa som kan ombokas måste den avbokas före resans avgångstid för att kunna bokas om. Ombokning kan ske via sj.se, SJ App, SJ Resebutik eller SJ Service Center.

Vid avbokning får du ett ombokningsvärde. Ombokningsvärdet består av biljettpriset efter avdrag för bokningsavgiften. Detta ombokningsvärde kan du använda för att boka en ny resa med SJ. Ombokningsvärdet kan inte användas för att köpa en återbetalningsbar resa, ett periodkort eller en mängdköpsrabatt. Den nya resan måste bokas inom 180 dagar från och med resedatumet på din ursprungliga biljett. För det fall den nya resan kostar mer än aktuellt ombokningsvärde får du betala mellanskillnaden. Om du inte nyttjar någon del av ombokningsvärdet inom ovan angivna 180 dagar går hela värdet förlorat.

För det fall den nya resan kostar mindre än aktuellt ombokningsvärde skickas ett värdebevis med det kvarstående värdet med e-post eller sms till kontaktpersonen för den ursprungliga resan inom en vecka.

Värdebeviset är giltigt som betalningsmedel i 180 dagar för köp av ny resa med SJ. Värdebeviset måste användas vid ett och samma tillfälle och det värde som vid detta tillfälle inte används försvinner. Värdebeviset går inte att kombinera med SJ Resekonto eller vid betalning via faktura.

Resa som har betalats med SJ Prio-poäng kan ombokas enligt punkt 6.4 i SJ Prio medlemsregler.

6. Återbetalningsbara biljetter
Har du köpt en resa som kan återbetalas måste den avbokas före resans avgångstid för att kunna återbetalas. Bokningsavgift och eventuell fakturaavgift återbetalas inte.

Återbetalning av biljetter sker på samma sätt som den ursprungliga betalningen gjordes.

Swishbetald resa återbetalas omgående och återbetalningen finns på kontot direkt vid återköp.

Kontokortsbetald resa återbetalas normalt inom ca 3-6 bankdagar beroende på kortutgivande bank.

Är resan köpt mot faktura och fakturan är betald utbetalas pengar till uppgivet bankkonto. För det fall du ännu inte har betalt fakturan skickas en uppdaterad faktura.

För det fall du ska lämna bankuppgifter för att få återbetalningen har du möjlighet att göra detta inom ett år från och med biljettens resedatum.

Resa som har betalats med SJ Prio-poäng kan återbetalas enligt punkt 6.4 i SJ Prio medlemsregler.

Vid sjukdom och dödsfall kan hela biljettens återbetalas mot uppvisande av ett godkänt intyg.

Godkända intyg

 • Läkarintyg: Vid akut sjukdom gäller att läkarintyg ifyllt av läkare, och styrkt med läkarens namn, telefonnummer och stämpel ska kunna uppvisas. Saknas stämpel ska en kopia av läkarens legitimation bifogas. Intyget ska innehålla datum samt diagnos som styrker att kunden, på grund av akut sjukdom, inte kunnat resa den dag biljetten var giltig. 
 • Dödsbevis/dödsfallsintyg alt. intyg från präst eller begravningsbyrå.

Utöver resenärens eget dödsfall ger även nära anhörigs död rätt till återbetalning. Återbetalning kan även omfatta eventuellt ressällskaps biljetter förutsatt att de finns med i samma beställning. Rätten till återköp vid sjukdom och dödsfall gäller inte för biljetter till SJ Specialtåg.

H. SJ Specialtåg
När du har köpt en biljett till ett SJ Specialtåg får du ett bekräftelsemail. Det är ditt färdbevis som du ska visa upp på tåget. I priset ingår en bokningsavgift om 150 kr.

Biljetter till SJ Specialtåg är inte avbokningsbara eller ombokningsbara om inte annat särskilt framgår vid bokning av aktuellt arrangemanget. Vill du ha möjlighet att boka av din biljett finns möjlighet att köpa ett avbeställningsskydd som kostar 300 kr. Med avbeställningsskyddet kan du boka av din resa fram till kl. 17 dagen före avresa. Vid avbokning återbetalas biljettpriset inklusive eventuell förbokad mat med avdrag för bokningsavgiften om 150 kr och kostnaden för avbeställningsskyddet.

För SJ Specialtåg finns ingen rätt till återbetalning vid sjukdom och dödsfall i enlighet med vad som framgår ovan under Omboknings- och återbetalningsregler.

SJ förbehåller sig rätten att ställa in specialtåg vid för låg beläggningsgrad. SJ återbetalar då hela kostnaden för biljetten.

I. Hantering av personuppgifter 

När du köper en resa av SJ lämnar du uppgifter om dig själv. Köper du en resa åt någon annan, så lämnar du personuppgifter om den personen. SJ ansvarar för att hantera personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs om hur SJ hanterar personuppgifter, och om dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen, här www.sj.se/dataskydd

J. Misskötsamhet
Om du vid upprepade tillfällen underlåter att följa bestämmelserna i SJs Allmänna resevillkor och inte vidtar rättelse efter begäran från SJs sida och/eller har flera obetalda tilläggsavgifter, förbehåller sig SJ rätten att häva ingånget avtal och återköpa biljetten, eller för innehavare av mängdbiljett och periodkort, resterande giltighetstid på biljetten/kortet. SJ kan även välja att inte ingå nytt avtal om köp av biljetter och eventuella tilläggstjänster med dig.

K. Begränsningar i bokning av särskild placering

7. Bokning av rullstolsplats
Endast rullstolsburna får boka rullstolsplats. Andra resenärer med barnvagn, skrymmande bagage eller liknande hänvisas till andra platser ombord.

8. Bokning av plats i särskild färdriktning
Vid köp av resa som kombinerats med särskilt önskemål om placering i eller emot tågets färdriktning förbehåller sig SJ rätten att vända tåget om trafikläget i tågtrafiken så kräver, med konsekvensen att önskemålet om placering inte kan tillgodoses.

L. Tvistelösning
Om du är missnöjd med SJs agerande eller har krav mot SJ rekommenderas du i första hand att vända dig till SJs kundtjänst.

Om parterna inte kan komma överens har privatresenärer rätt att få tvisten prövad genom alternativ tvistelösning i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna reklamationsnämnden(3) 
Box 174
Stockholm, 10123
Sverige
https://www.arn.se

SJ har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

Om du bor i ett EU-land eller i Norge, Liechtenstein eller Island och har köpt din resa på sj.se kan du använda dig av Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet (ODR) [länk].

Övriga tvister med anledning av Köpvillkoren ska avgöras av allmän domstol.

M. Kontakta SJs kundtjänst

sj.se/kundservice

Skicka e-post

Tel. 0771-75 75 75 (privatkund)

Tel. 0771-75 75 55 (företagskund)

N. Ikraftträdande

Köpvillkoren träder i kraft den 7 september 2020 och gäller för köp genomförda efter detta datum.

_______________

1. Det går dock efter den 11/12 2016 att köpa biljetter ombord på de tåg som SJ trafikerar för Tåg i Bergslagen (TiB). Priset är högre ombord på tåget än i övriga säljkanaler och det finns ingen möjlighet att erhålla kategorirabatter.

2. I enlighet med ovan går det efter den 11/12 2016 att köpa biljett ombord på de tåg som SJ trafikerar för TiB. Fysisk biljetten skrivs då ut ombord på tåget.

3.  Denna alternativa tvistlösningsnämnd är inkluderad i det nationella registret av godkända tvistlösningsnämnder enligt de krav som uppställs i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

____________________

SJ TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 

SJ Terms and Conditions of Purchase govern agreements entered into with SJ for the purchase of journeys and additional services offered therewith.

A. The applicability of the general terms and conditions of purchase

B. Purchase of journeys

C. Payment alternatives

D. Tickets

E. Multi-day tickets and multiple purchase tickets

  1. SJ Annual Passes

  2. SJ Monthly Passes

  3. Movingo ticket

  4. Withdrawal from contracts for purchases of multi-day tickets

F. Discount groups

G. Rebooking and refund rules

  5. Rebookable tickets

  6. Refundable tickets

H. SJ Special Trains

I. Processing of personal data

J. Negligence

K. Restrictions on the booking of specific placement

  7. Booking of wheelchair space

  8. Booking of seats in a particular direction of travel

L. Dispute resolution

M. SJ’s customer service contact details

N. Entry into force

A. The applicability of the general terms and conditions of purchase

Unless otherwise stated, these terms and conditions of purchase (hereinafter “Terms and Conditions of Purchase”) shall apply to purchases of tickets and any additional services you purchase from SJ AB company registration no. 556196–1599 (hereinafter “SJ” or “we/us”) in SJ’s sales channels. In addition to these Terms and Conditions of Purchase, when you make a purchase you also approve the terms and conditions which we refer to in this document. The Terms and Conditions may be supplement or superseded by terms and conditions of purchase for specific types of tickets and services provided by SJ. These special terms and conditions may be found in the relevant product sheet at sj.se.

Journeys with SJ are governed by SJ’s General Terms and Conditions for Carriage. If you purchase a journey with another operator in SJ’s sales channels, that operator’s terms and conditions of travel will apply. If you purchase a Resplus journey (Resplus ticket) or a combined multi-day ticket with several different operators, each operator’s terms and conditions for travel for the relevant leg of the journey will apply. In addition, for Resplus there is an Arrival Guarantee offered through Resplus’ terms and conditions of travel; see samtrafiken.se/resplus/resplus-for-resenarer.

In conjunction with purchases made with SJ of additional services or journeys with another operator, SJ acts only as a distributor and, thus, has no responsibility for the performance of these transports or additional services.

B. Purchase of journeys
When you purchase a journey and/or additional service from SJ, as customer (passenger or contact person) you are responsible for ensuring that the order is correct. Thus, it is important that you check the information in the order before making the purchase.

You must have a valid ticket during the entire journey. It is not possible to purchase a ticket on board SJ’s trains (1). If you do not have a valid ticket at the time of departure, you will instead pay an additional fee in accordance with the Penalty Fees in Public Passenger Transport Act (SFS 1977:67).

All purchases include a booking fee. The booking fee is stated on the ticket.

C. Payment alternatives
At SJ’s Ticket Offices (Sw. Resebutik) as well as 7-eleven and Pressbyrån, you can choose to pay for your journey in cash. Unless otherwise provided, you can choose to pay with a payment card, Swish or invoice in SJ’s other sales channels.

In conjunction with payment using payment cards, as the customer you can be confident that your information will not fall into the wrong hands. All communications containing sensitive information are encrypted. SJ and its cooperating partners satisfy the requirements of the card networks. This includes the rules and regulations applicable to the secure handling of cards - PCI DSS. In conjunction with e-commerce, you can choose to save information regarding your payment card. If you choose to save the payment card, it is stored encrypted. You can at any time delete the saved payment card at sj.se, under “My account”.

SJ reserves the right to carry out anti-fraud measures in conjunction with card purchases.

If you are connected to Swish, you can make payment drawn directly from your bank account. Open the Swish app on your mobile device and approve the payment through your mobile Bank ID to complete the purchase.

In connection with purchases of journeys against invoice, special terms and conditions for the invoice purchase shall apply in addition to the Terms and Conditions of Purchase. Please note that SJ, or the party which SJ engages for the transaction, may check the credit information of the person who is stated as liable for payment of the invoice purchase.

D. Tickets
Your ticket can be delivered to you in the following ways:

 • An e-ticket is a PDF file which is sent to a stated email address in connection with the purchase. On board the train, you present the ticket in your mobile phone or computer. You can also print out the ticket. 
 • An SMS ticket is sent to a stated mobile phone number the day before the journey. If you are travelling within 24 hours, the SMS ticket is sent within 15 minutes of the purchase. The SMS ticket is only valid in the mobile telephone to which SJ has sent the ticket. 
 • A paper ticket can be collected from an SJ Automated Ticket Machine. Tickets can also be collected without charge from an SJ Ticket Office. Tickets may also be collected for a fee at Pressbyrån or 7-eleven. The fee is paid upon collection. Please note that tickets cannot be collected on board the train (2). 
 • Certain multi-day tickets and are delivered via post.
 • An App Ticket is collected in SJ’s app. An App Ticket offers certain types of tickets and may only be installed on one mobile telephone at a time. If you wish to use another mobile telephone as the ticket bearer, you can move your App Ticket to another device at SJ Ticket Offices and via SJ Customer Service for a service fee.

In conjunction with purchases in SJ’s application system (hereinafter the “SJ App”), your ticket is shown under “Tickets” when you are logged in.

A ticket which is presented in the mobile telephone, computer or other hardware device must be electronically readable by SJ’s personnel on board the train. If your hardware device has a broken screen, we recommend another method of delivery. You are personally responsible for ensuring that the hardware device works and has sufficient battery life during the entire journey since you may need to present your ticket at any time during the entire time the journey is underway.

A personal ticket is valid only for the person whose name appears on the ticket. The ticket must be presented on the train together with a valid ID. If you do not have a valid ID, you may be deemed not to have a valid ticket.

Valid IDs include all passports, Swedish ID documents, Swedish Migration Authority LMA cards as well as national ID cards within the EU. Other foreign ID documents are not accepted. Accompanying children need not show any ID document, except where the child’s age must be verified.

A personal ticket may not be transferred or sold to another person. 

If you have lost your SMS ticket or e-ticket and have your booking number, you can obtain a new ticket via sj.se, the SJ App and SJ Automatic Ticketing Machines. If you have also lost your booking number, you can contact an SJ Service Center or SJ Ticket Office to obtain a new ticket. If you have lost your paper multi-day tickets, in certain cases a new ticket may be obtained upon the payment of an administrative fee.

E. Multi-day tickets and multiple purchase tickets
SJ offers multi-day tickets and multiple purchase tickets according to the product range available on sj.se. The Terms and Conditions of Purchase are supplemented or superseded by the special terms and conditions of purchase for certain types of multi-day tickets and multi-purchase tickets according to the provisions of the relevant product sheet available at sj.se.

 

1. SJ Annual Passes
SJ Annual Passes are personal and must be shown in connection with ticket checks together with an ID card. On legs of journeys in respect of which seat reservations are possible, you may reserve a seat on the train without extra charge. Seat reservations are required on SJ express trains (Sw. Snabbtåg).

SJ Annual Passes may be refunded where the pass is returned before the first day it is valid. The booking fee is not refundable. If you have lost your SJ Annual Pass you can, by presentation of the police report, obtain a new Annual Pass upon payment of an administrative fee.

Special terms and conditions apply to SJ Annual Passes. You can read more about this at www.sj.se/annualpass

2. SJ Monthly Passes

SJ Monthly Passes are personal and must be presented in connection with ticket checks together with an ID card. On legs of journeys in respect of which seat reservations are possible, you may reserve a seat on the train without extra charge. Seat reservations are required with SJ Monthly Passes on SJ express trains (Sw. Snabbtåg).

SJ Monthly Passes may be refunded where the pass is returned before the first day it is valid. The booking fee is not refundable. A monthly pass which has already become valid is subject to a 10% reduction for each day the ticket has been valid. This means that if the ticket was valid for 10 days or more no refund is payable. A lost monthly pass printed on security-class paper is not replaceable. A Monthly Pass issued via e-ticketing may be reprinted in an automatic ticketing machine or sent as a PDF file via email.

For additional terms and conditions regarding SJ Monthly Passes go to sj.se/sv/vi-erbjuder/biljetter/manadsbiljett (in Swedish only)

3. Movingo ticket
SJ is a distributor of the Movingo ticket on behalf of Mälardalstrafik. These terms and conditions of purchase (hereinafter “Terms and Conditions of Purchase”) shall apply to these terms and conditions.

 

4. Withdrawal from contracts for purchases of multi-day tickets

If you purchase a multi-day ticket (i.e. a ticket which entitles you to an unlimited number of journeys during a specific period of time) which covers a route which is shorter than 150 km and SJ's range of services changes after the purchase in such a way that it differs from what you could have reasonably expected at the time of the purchase and the divergence is of material significance to you, you are entitled to withdraw from the purchase. You are entitled to a refund of that portion of the ticket price which related to the period of time after the withdrawal. The refund is calculated as follows: the ticket price/number of days the ticket was valid multiplied by the number of remaining days.

The right to repurchase shall not apply in connection with planned temporary service changes which are communicated in advance or regular timetable changes including, for example, the changeover to the summer timetable. In order for SJ Customer Service in each individual case to be able to assess whether the claim for an expanded right to repurchase is satisfied, you must be able to provide a written explanation of why the change in service means that your planned journeys cannot be carried out.

F. Discount groups

The following passengers are entitled to travel at a reduced price:

 • Children and young people (up to and including 25 years of age)
 • Students with any of the following valid student IDs: Mecenat, ISIC or Student Card, and
 • Pensioners (a person who is 65 years of age or older, or who has a certificate from the Swedish Pensions Agency or a currently valid certificate for illness, activity or disability benefits from the Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan).

A valid ID document to verify their age includes all passports, Swedish ID documents, Swedish Migration Authority LMA cards, as well as national ID cards within the EU. Other foreign ID documents are not accepted.

If you have purchased a discounted ticket but cannot prove your right to do, so you may be deemed to lack a valid ticket.

G. Rebooking and refund rules
The rebooking and refund terms and conditions for travel are set forth below for journeys with SJ. Please note that if you purchase a journey with another operator or a journey consisting of individual legs with two or more different operators, the rebooking and refund rules may differ for the different operators, even if you purchase the journey from SJ.

Upon purchase of a non-rebookable journey, the ticket can be neither rebooked nor refunded.

5. Rebookable tickets
If you have purchased a rebookable journey, the journey must be cancelled prior to the time of departure in order to be rebooked. You may rebook at sj.se, using the SJ App, an SJ Ticket Office or SJ Service Center.

Upon cancellation, you will receive a rebooking credit equal to the ticket price less the booking fee. You can use this rebooking credit to book a new journey. The rebooking credit may not be used to purchase a refundable journey, a multi-day ticket or a multi-purchase discount. The new journey must be booked within 180 days of the date stated on your original ticket. If the new journey costs more than the relevant rebooking credit, you must pay the difference. If you fail to use any portion of the rebooking credit within the above-stated 180 days, the entire credit is forfeited.

In the event the new journey costs less than the relevant rebooking credit, a credit voucher will be sent within one week with the remaining credit via email or SMS to the contact person for the original journey.

The credit voucher is valid as a means of payment for 180 days for purchases of new journeys with SJ. The credit voucher must be used at one time and the credit which is not used on such occasion is lost. The credit voucher may not be used in combination with SJ Travel Accounts or payment via invoice.

Journeys paid for using SJ Prio points may be rebooked in accordance with section 6.4 of SJ Prio Membership Rules.

6. Refundable tickets
If you have purchased a journey which is refundable, the journey must be cancelled prior to the departure time in order to be refunded. The booking fee and any invoice fee are not refundable.

Tickets are refunded in the same way as the original payment was made.

A refund for journey paid for using Swish is made immediately and the refunded amount is on your account immediately upon repurchase.

A refund for a journey paid for using a payment card is normally made within 3-6 business days, depend on the bank which has issued the card.

Where payment for the journey was invoiced and the invoice has been paid, the refund is made to the designated bank account. Where the invoice has not yet been paid, an updated invoice is sent.

In the event you need to provide bank information in order to receive the refund, you may do so within one year commencing the ticket’s departure date.

Journeys which have been paid for with SJ Prio points may be refunded in accordance with section 6.4 of SJ Prio Membership Rules.

In the event of illness or death, the entire ticket price may be refunded upon presentation of an approved certificate.

Approved certificates:

 • A doctor’s certificate: in connection with acute illness, a doctor’s certificate must be available for presentation, completed by a doctor, and attested to through use of the doctor’s name, telephone number and stamp. In the event a stamp is not provided a copy of the Doctor’s ID must be attached. The certificate must include the date and the diagnosis which confirms that the patient, due to acute illness, could not travel on the date on which the ticket was valid. 
 • Death certificate/a certificate from a clergyman or funeral home confirming death.

In addition to the traveller’s own death, the death of a close relative also affords the right to a refund. A refund may also cover the tickets of any accompanying persons provided that they are included in the same order. The right to repurchase in the event of illness and death shall not apply to tickets for SJ Special Trains.

H. SJ Special Trains
After you have purchased a ticket for an SJ Special Train, you will receive a confirmation email. This is your ticket, which you must present on the train. The price includes a booking fee in the amount of SEK 150.

Tickets for SJ Special Trains cannot be cancelled or rebooked unless otherwise specifically stated in conjunction with booking the relevant event. If you would like to be able to cancel your ticket, you may purchase cancellation insurance, which costs SEK 300. The cancellation insurance allows you to cancel your journey until 5 PM on the day prior to departure. Upon cancellation, the ticket price (including any pre-ordered food) is refunded, less the booking fee of SEK 150 and the cost of the cancellation insurance.

There is no right to a refund for SJ Special Trains in the event of illness or death as set forth above in "Rebooking and refund rules".

SJ reserves the right to cancel any special train in the event of insufficient bookings. In such case, SJ shall refund the entire cost of the ticket.

I. Processing of personal data

When you buy a journey from SJ, you provide information about yourself. If you purchase a journey for another person, you provide personal data regarding such person. SJ is responsible for the processing personal data pursuant to the applicable personal data legislation. You can read about how SJ processes personal data and your rights under the data protection legislation, here.

J. Negligence
If, on repeated occasions, you fail to comply with the provisions set forth in SJ's General Terms and Conditions of Travel and fail to take rectification measures following a request by SJ, and/or have one or more unpaid additional fees, SJ reserves the right to cancel the agreement and repurchase the ticket or, for holders of multiple purchase tickets and multi-day cards, the remaining term of validity on the ticket/card. SJ may also choose not to enter into a new agreement for purchase of tickets and any supplemental services with you.

K. Restrictions on the booking of specific placement

7. Booking of wheelchair space
Only persons confined to a wheelchair may book wheelchair space. Other passengers with prams, bulky luggage, or suchlike are referred to other spaces on board.

8. Booking of seats in a particular direction of travel
In conjunction with purchases of journeys combined with a particular request to be seated facing or against the direction of travel, SJ reserves the right to turn the train if the traffic situation for the train so requires, the consequence being that the desired seating cannot be provided.

L. Dispute resolution
If you are dissatisfied with SJ’s actions or have claims against SJ, it is recommended that you first turn to SJ’s customer service.

In the event the parties cannot agree, a private passenger is entitled to have the dispute determined through alternative dispute resolution by the National Board for Consumer Disputes (ARN).

Allmänna reklamationsnämnden(3)
Box 174
Stockholm, 10123
Sweden
https://www.arn.se/

It is SJ’s policy to follow ARN’s recommendations.

If you live in an EU country or in Norway, Liechtenstein or Iceland and have bought your ticket on sj.se, you can use the European Commission’s website for Online Dispute Resolution (ODR) [link].

Other disputes arising form the Terms and Conditions or Purchase shall be adjudicated by a court of general jurisdiction.

M. SJ’s customer service contact details

sj.se/contact

Send email

Tel: +46 (0) 771-75 75 75 (private customers)

Tel. +46 (0) 771-75 75 55 (business customers)

N. Entry into force
These Terms and Conditions of Purchase shall enter into force on 7 September 2020 and shall apply to purchases made after this date.  

_______________

1. However, after 11 December 2016 it will be possible to purchase tickets on board trains operated by SJ on behalf of Tåg i Bergslagen (TiB). The price is higher on board the train than when purchased at other sales channels and there is no possibility to receive passenger-class discounts.

2. In accordance with the above, after 11 December 2016 it is possible to purchase a ticket on board the train which SJ operates on behalf of TiB. In such case, the paper ticket is printed on board the train. 

3. This alternative dispute resolution board is included in the national list of alternative dispute resolution boards which comply with the requirements established by Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on Alternative Dispute Resolution for consumer disputes, https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

_____________________