Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Hantering av personuppgifter för SJ Röststyrning

1. Inledning

När du ber Google att prata med SJ kan SJs applikation för röststyrning (Appen) interagera med dig i syfte att tillhandahålla resultat och förslag på dina frågor och kommandon, t.ex. trafikinformation och spara favoritsträcka. Google är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom Google Assistent. SJ kan dock i undantagsfall komma att behandla personuppgifter och är i så fall personuppgiftsansvarig för sådan behandling. Här nedan har vi beskrivit hur vi behandlar personuppgifter inom ramen för Appen.

2. Personuppgifter

Appen får tillgång till ett User ID. User ID fungerar som en identifierare av en enskild användare men är inte hos SJ kopplad till någon specifik person och kan därför inte användas av SJ för att identifiera dig.

Om du i ditt användande av Appen anger några personuppgifter, t.ex. om du uppger ett namn, adress eller något annat som kan användas för att fastställa identiteten hos en specifik person, kan dessa komma att hamna i våra loggar. Vi rekommenderar därför att du inte delar med dig av några sådana uppgifter i ditt användande av Appen om du inte vill att vi behandlar sådana personuppgifter.

I Applications Directory hos Google kan du närsomhelst förnya ditt User ID och därmed återställa informationen som är sparad hos Google som är kopplad till det User ID som du använder. User ID återställs också av Google automatiskt efter 30 dagars inaktivitet. När du förnyar ditt User ID kommer all information som sparas tillsammans med ditt gamla User ID att hanteras av Google i enlighet med deras villkor. Vid förnyelse av ditt User ID hos Google kommer Appen att behålla den information som är kopplad till ditt gamla User ID, men den informationen kommer inte att förnyas eller berikas ytterligare.

För mer information om hur du kan välja vad du delar med Google Assistent och hur du kan radera aktiviteten i Google Assistent finns tillgängligt hos Google, se exempelvis https://support.google.com/assistant/?hl=sv#topic=7110546

3. Hur vi använder uppgifterna

Vi får möjlighet att se aktiviteter som ett enskilt User ID tar i Appen för att träna Appen och ge dig en bättre användarupplevelse. I våra loggar behandlar vi frågor som användare (User ID) ställer och val som denne gör för att analysera hur Appen används och vad vi ska vidareutveckla. Vi ser också vilka tillgängliga enheter som är kopplade till User ID samt vilken typ av enhet som används vid användningen av Appen. Loggar som innehåller denna information används även för felsökningssyften.

4. Informationsdelning till tredje part

Google genererar och använder information som vi får ta del av, så som User ID, i enlighet med deras villkor. Härutöver kan leverantörer, inom och utanför EU/EES, som levererar tjänster till oss komma att få tillgång till de uppgifter vi behandlar, t.ex. när sådana leverantörer ska utföra underhåll av vår IT-miljö. I övrigt delar SJ ingen information med tredje part kopplad till ditt användande av Appen.

5. Övrigt

Denna information kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid publicerad här.

Senaste uppdatering 18 mars 2019.

 

Läs mer om SJs personuppgiftsbehandling och dina rättigheter på www.sj.se/dataskydd