Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Försök med kamerabevakning – hantering av personuppgifter

SJ AB (”Vi” eller ”SJ”) genomför under hösten 2019 ett försök med kroppsburna kameror. Syftet med piloten är att SJ, som del av sitt arbete med att skapa trygghet och säkerhet för resenärer och medarbetare, ska utreda och utvärdera om kamerabevakning kan bidra till detta mål.

Det innebär att våra tågvärdar på tåg som utgår från Göteborg, Karlstad, Västerås och Eskilstuna kan vara utrustade med kroppsburna kameror. Därutöver kommer den Göteborgsbaserade kontrollgrupp som gör extra viseringskontroller ombord eller på plattform ha kameror som en del av sin utrustning. De kroppsburna kamerorna spelar in rörlig bild och ljud vid manuell aktivering.

När du reser med oss innebär det därför att SJ kan komma att spela in dig och då behandla dina personuppgifter. En förutsättning för att det ska vara en personuppgift är att det går att identifiera att det är du på filmen. SJ är personuppgiftsansvarig för all behandling av dessa personuppgifter.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna informationstext noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du längre ner i denna informationstext.

Ändamål

Syftet med kamerabevakningen är att den ska fungera brottsförebyggande och på så sätt öka tryggheten för resenärer och personal samt bistå med filmmaterial i polisens utredningar om brott.

Laglig grund

All behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund enligt dataskyddsförordningen. Vi hanterar dina personuppgifter (insamling och lagring) med stöd av en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i brottsförebyggande syfte.

När vi lämnar ut personuppgifter till polisen gör vi det då vi i vissa fall har en rättslig skyldighet att göra så, t ex när polisen har inlett en förundersökning. I vissa fall lämnar vi också ut personuppgifter till polisen med stöd av en intresseavvägning. Det kan t ex vara vid en brottsanmälan.

Lagring och gallring

Det inspelade filmmaterialet sparas i krypterat format på skyddade enheter. Allt filmmaterial som inte kommer att bli del av en polisanmälan raderas inom 5 dagar. Det material som kommer att bli en del av en förundersökning raderas så snart polisen tagit emot materialet, dock alltid inom 30 dagar.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen såsom rätt till tillgång till dina personuppgifter, radering och dataportabilitet, du kan läsa mer om dem och hur du kan utöva dem på sj.se/dataskydd.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om kamerabevakningen är du välkommen att kontakta SJ på dataskydd@sj.se.

SJ har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO) som säkerställer att SJ hanterar dina personuppgifter på ett lagenligt, korrekt och transparent sätt. Om du har ett ärende du vill adressera till vårt dataskyddsombud, ta kontakt per e-post till dataskydd@sj.se och ange ”DPO” i ämnesraden i ditt meddelande.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss som ovan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen.

Uppdatering av denna information

Denna information kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid publicerad här.

Senaste uppdatering 6 oktober 2019.