Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Här har vi samlat äldre versioner av våra villkor och föreskrifter.

Villkor för köp av Movingo via SJ

Läs villkor för köp av Movingo-biljetter genom SJ som gällde för resa köpt före 11 mars 2021.

Villkor för köp av Movingobiljetter genom SJ AB, gäller från 14 april 2020 till och med 10 mars 2021

SJs Årskortsvillkor

Läs SJs Årskortsvillkor som gällde vid resa köpt före 30 oktober 2018.

SJs Årskortsvillkor, gäller för resa köpt från 2 maj till och med 29 oktober 2018