Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

villkor och föreskrifter

Här har vi samlat äldre versioner av våra villkor.

Villkor för köp av Movingo via SJ

Läs villkor för köp av Movingo-biljetter genom SJ som gällde för resa köpt före 21 augusti 2018.

Villkor för köp av Movingobiljetter genom SJ AB, gäller från 4 juni till 20 augusti 2018

Villkor för köp av Movingobiljetter genom SJ AB, gäller från 2 maj till 3 juni 2018

SJs Årskortsvillkor

Läs SJs Årskortsvillkor som gällde vid resa köpt före 30 oktober 2018.

SJs Årskortsvillkor, gäller för resa köpt från 2 maj till 29 oktober 2018