Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Här har vi samlat äldre versioner av våra villkor och föreskrifter.

Villkor för köp av Movingo via SJ

Läs villkor för köp av Movingo-biljetter genom SJ som gällde för resa köpt före 15 februari 2023.

Villkor för köp av Movingobiljetter genom SJ AB, gäller från 12 december 2021 till och med 14 februari 2023