Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Hantering av personuppgifter inom SJ

1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur SJ AB (”SJ”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Är kund hos oss – när du köper biljetter, reser med oss eller handlar i bistron
 • Är medlem i SJ Prio, ansluten till ett företagsavtal (SJ Biz), har SJ årskort eller har ett inloggningskonto
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier, använder våra appar eller ansluter dig till SJ Wi-Fi
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, samt rese- och köphistorik.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

3.1 När du köper biljetter, reser med oss eller handlar i bistron

När du köper biljetter, reser med oss eller handlar i bistron, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn (och namn på medresenärer) och dina kontaktuppgifter
 • Ditt personnummer, t ex när du köper SJ årskort
 • Ditt SJ Prio medlemsnummer, företagsavtalsnummer (SJ Biz) och/eller SJ årskortsnummer om du uppger dessa vid bokning/köp
 • Uppgifter om din resa och rese- och köphistorik, t ex avresetidpunkt, biljettyp, pris, resmål och varukategori
 • Uppgifter om behov av ledsagning eller rullstolsplats under resan, när sådana uppgifter behövs
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som resenär, t ex vid biljettkontroll
 • Ta betalt för resan, tilläggstjänsten eller varan i bistron, inklusive hantera kortbetalningar
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köp- och resevillkor, t ex genom att tillhandahålla din resa eller den produkt som du har köpt
 • Meddela dig (via app, SMS, e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar i resan, t ex vid förseningar eller ändrade avgångstider
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms
 • Sammanställa statistik över tjänsteresor som bokas via ett företagsavtal (SJ Biz) i syfte att rapportera till företaget (oftast din arbetsgivare)
 • Ta fram statistik över inköp av resor och varor, i syfte att förbättra våra tjänster

Om du väljer att betala en resa med SJ Privatfaktura, med eller utan delbetalning, hanterar vi också personuppgifter om dig tillsammans med vår betalförmedlingsleverantör. För mer information om hur vi använder personuppgifter vid betalning med SJ Privatfaktura, se https://minafakturor.sj.se/Content/documents/legal/sj/sv_se/Personuppgiftsbehandling.pdf

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller resan och/eller produkten, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier, samt med stöd i en rättslig skyldighet för hantering av opt-out inställningar, ledsagning och rullstolsplats.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 12 månader efter genomförd resa, bland annat som underlag för eventuella reklamationer.
 

3.2 Ersättning vid försening och andra ersättningsanspråk

När du reklamerar din resa genom att ansöka om ersättning vid försening eller kontaktar oss med andra ersättningsanspråk, hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex namn (och namn på medresenärer) kontaktuppgifter, betalningsinformation, kontouppgifter, ärendehistorik
 • Ditt personnummer, t ex när du ansöker om förseningsersättning
 • Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk
 • Handlingar som du bifogar ditt ärende, t ex kvitton eller läkarintyg

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk 
 • Ta fram statistik över dina ärenden i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i rättslig skyldighet när vi behandlar din ansökan om ersättning vid försening och hanterar ditt ärende om personskada, fullgörande av avtal när vi hanterar övriga reklamationer avseende resan och/eller produkten, samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster samt upptäcka och förhindra bedrägerier.

Lagringstid: För att säkra spårbarhet sparar vi dina personuppgifter i upp till 36 månader efter att ärendet avslutats. Om ersättning har utbetalats i ärendet sparar vi uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Personskadeärenden sparas till dess att ärendet är preskriberat och livränteärenden livsvarigt för att vi ska kunna ompröva ärendet.

3.3 När du är medlem i SJ Prio, ansluten till företagsavtal (SJ Biz), har SJ årskort eller ett inloggningskonto

När du väljer att bli medlem i SJ Prio, ansluta dig till ett företagsavtal (SJ Biz), köpa ett SJ årskort och/eller skapa ett inloggningskonto i våra digitala kanaler hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv eller din arbetsgivare lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
 • Kontaktuppgifter och annan information som vi hämtar från statens personadressregister (SPAR)
 • Ett kundnummer som vi skapar för att identifiera dig i våra system

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig och administrera din kundrelation till SJ

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din kundrelation till SJ.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter under kundrelationen och därefter i upp till 3 månader.

I avsnitten nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter beroende på om du är medlem i SJ Prio, ansluten till ett företagsavtal (SJ Biz), har ett SJ årskort och/eller har ett inloggningskonto.

3.3.1 Du som är medlem i SJ Prio

När du är medlem i SJ Prio hanterar vi, utöver vad som beskrivs i punkterna 3.1, 3.2 och 3.3 ovan, även:

 • Uppgifter om ditt medlemskonto, t ex medlemsnummer, medlemsnivå och säkerhetskod
 • Uppgifter om poängsaldo, poänggrundande köp och poänguttag hos oss eller våra samarbetspartners samt köp i SJ Poängshop
 • Uppgifter om din rese- och köphistorik

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera ditt medlemskap i SJ Prio och ditt poängsaldo, t ex registrering av och betalning med poäng
 • Kontakta dig med information och generella erbjudanden, t ex via e-post och sms
 • Analysera och gruppera dig med våra övriga kunder baserat på de uppgifter du lämnat till oss (t ex ålder, bostadsort, kön och angivna preferenser) och utifrån hur du använder våra tjänster (rese- och köphistorik)
 • Informera dig om personliga och anpassade erbjudanden, kampanjer och förmåner från oss och våra samarbetspartners, via t ex e-post och sms
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren


Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som medlem (t ex administrerar ditt medlemskap och tillhandahåller relevanta erbjudanden) och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter om dina resor och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter under medlemstiden och därefter i upp till 3 månader. För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i 12 månader. Din rese- och köphistorik sparas i upp till 7 år för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För det fall du avslutar din relation med SJ anonymiserar vi rese- och köphistoriken.

3.3.2 Du som är ansluten till ett företagsavtal (SJ Biz)

När du är ansluten till ett företagsavtal (SJ Biz) hanterar vi, utöver vad som beskrivs i punkterna 3.1, 3.2 och 3.3 ovan, även:

 • Uppgifter om din anslutning till ett företagsavtal och din behörighet under företagsavtalet
 • Faktureringsinformation
 • Uppgifter om din rese- och köphistorik

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera din anslutning till ett företagsavtal (SJ Biz)
 • Administrera betalning, t ex utställande av företags- eller resekontofaktura
 • Underlätta för dig, din arbetsgivare och dess resebyrå vid bokning av dina tjänsteresor
 • Sammanställa statistik över bokningar och resor i syfte att rapportera till företagskunden (oftast din arbetsgivare)
 • Analysera och gruppera dig med våra övriga kunder baserat på de uppgifter du lämnat till oss (t ex ålder, bostadsort, kön och angivna preferenser) och utifrån hur du använder våra tjänster (rese- och köphistorik)
 • Kontakta dig med information om såväl generella erbjudanden som personliga och anpassade erbjudanden, kampanjer och förmåner från oss, via t ex e-post och sms 
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren


Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för vårt och det avtalsanslutna företagets berättigade intressen att administrera och följa upp resandet inom företaget, för att underlätta för dig vid bokning av tjänsteresor och uppfylla vårt åtagande i förhållande till det avtalsanslutna företaget att tillhandahålla dig relevanta erbjudanden. Vi hanterar också dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter om dina resor och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina anslutningsuppgifter så länge du är ansluten till ett företagsavtal (SJ Biz).
För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i 12 månader. Din rese- och köphistorik sparas i upp till 7 år för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För det fall du avslutar din relation med SJ anonymiserar vi rese- och köphistoriken.

3.3.3 Du som har ett SJ årskort

När du har ett SJ årskort hanterar vi, utöver vad som beskrivs i punkterna 3.1, 3.2 och 3.3 ovan, även:

 • Uppgifter om ditt årskort, t ex årskortsnummer, nivå och giltighetstid
 • Uppgifter om din rese- och köphistorik

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera ditt SJ årskort, t ex giltighetstid och platsbokningar
 • Möjliggöra efterregistrering av SJ Prio-poäng för ditt årskortsköp för det fall du senare väljer att bli medlem i SJ Prio
 • Kontakta dig med information och generella erbjudanden, via t ex e-post och sms
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter om dina resor och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina årskortsuppgifter så länge du har ett aktivt årskort samt tre månader därefter för att underlätta om du vill återkomma som årskortskund inom kort.
För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i 12 månader. Din rese- och köphistorik sparas i upp till 7 år för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För det fall du avslutar din relation med SJ anonymiserar vi rese- och köphistoriken.

3.3.4 Du som har ett inloggningskonto

När du har ett inloggningskonto hanterar vi, utöver vad som beskrivs i punkterna 3.1, 3.2 och 3.3 ovan, även:

 • Uppgifter om ditt inloggningskonto, t ex användarnamn och lösenord
 • Uppgifter som du själv väljer att spara på din profil, till exempel kontokortuppgifter samt namn, kontaktuppgifter och medlemsnummer till medresenärer
 • Uppgifter om din rese- och köphistorik eller hur du annars använder våra tjänster eller våra digitala kanaler, t ex uppgifter om dina senaste inloggningar

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera ditt inloggningskonto och underlätta för dig vid framtida köp av resor
 • Kontakta dig med information och generella erbjudanden, via t ex e-post och sms
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid
 • Tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla de digitala tjänsterna och den tekniska plattform som används för att tillhandahålla dessa
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten och med stöd av intresseavvägning när vi och du har ett berättigat intresse att underlätta bokning av framtida resor samt använda dina uppgifter om resor och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina inloggningsuppgifter så länge du aktivt använder ditt inloggningskonto (upp till 6 månader efter sista användning) eller har ett annat aktivt engagemang hos oss (medlemskap i SJ Prio, ansluten till företagsavtal (SJ Biz) eller har ett SJ årskort). För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i 12 månader. Din rese- och köphistorik sparas i upp till 7 år för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För det fall du avslutar din relation med SJ anonymiserar vi rese- och köphistoriken.

3.4 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med SJ på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i FAQ-forum, Tyck till funktioner eller i chatt, samtal och mail med vår kundtjänst.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om hittegods
 • Leverera beställd information, t ex års- och hållbarhetsredovisning
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

3.5 När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

I samband med marknadsaktiviteter (föreläsningar, tävlingar, kampanjer, inspelning av podcast, etc.) eller i samband med kundundersökningar (enkäter och intervjuer på tåg, per telefon eller via paneler eller via användning av SJ Labs) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive att återkoppla till dig
 • Skapa reportage och annat material för sändning i vår podcast
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av tävlingar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar som utgångspunkt dina personuppgifter i 1 månad efter avslutad aktivitet.

3.6 När du ansluter till SJ Wi-Fi eller använder SJ hemsida och SJ appar

När du ansluter till SJ Wi-Fi är vi personuppgiftsansvariga för behandlingen som sker för att ansluta dig till Internet, men inte för den fortsatta behandlingen eller för innehållet i din kommunikation via Wi-Fi. När du ansluter dig till SJ Wi-Fi, hanterar vi din IP-adress, MAC-adress, tidsstämplar samt tågets GPS-positionering om du använder Wi-Fi under din resa.

När du besöker vår hemsida hanterar vi:

 • Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida, t ex vid bokning av en resa
 • Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se https://www.sj.se/sv/om/om-webbplatsen.html

När du använder våra appar kan du välja att skicka loggar till oss om du har haft tekniska problem. Då hanterar vi uppgifter om information om din användning av appen.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla digitala verktyg och tjänster
 • Ge dig support när du har tekniska problem
 • Underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster
 • Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller Wi-Fi samt med stöd av intresseavvägning för våra berättigade intressen att underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 1 månad efter du har använt våra digitala kanaler och i 3 månader från att du anslutit dig till vårt Wi-Fi.

3.7 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, skyldigheter som följer av trafikrättslig lagstiftning, eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

SJ säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för SJs räkning
 • Återförsäljare inom och utanför Sverige, t ex för att verifiera SJ Prio medlemsnummer
 • Reseoperatörer som utför en del av din bokade resa
 • Reseoperatörer som inte är en del av din ursprungliga resa för att kunna hantera fortsatt resa vid trafikstörning
 • Om du bokar eller reser genom företagsavtal (SJ Biz) kan uppgifter om köp- och resehistorik komma att lämnas ut till företaget vi har ett avtal med (oftast din arbetsgivare)
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Swish
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för SJs räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt bokföringslagen).

7. OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se https://www.sj.se/sv/om/om-webbplatsen.html

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

SJ kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Kontakta oss i så fall enligt följande:

 • SJ Prio medlemmar loggar in på www.sj.se (via fliken i övre högra hörnet på startsidan). När du är inloggad väljer du Min sida (som du hittar när du för musen över din profil uppe i högra hörnet). Klicka sedan på Mitt SJ Prio i listan. Här kan du själv välja att ta bort de erbjudanden och nyheter som du inte önskar få längre. 
 • Anmälan om reklamspärr för företag görs till foretag@sj.se. Glöm inte att uppge namn, adress samt person-/organisationsnummer. 
 • Anmälan om reklamspärr för övriga kunder görs till stop@sj.se. Glöm inte att uppge namn, adress samt personnummer. 
 • Det går också att följa den länk som finns längst ned i eventuell e-post från SJ och ange vilken marknadsföring du inte vill ha så införs automatiskt en reklamspärr.

10. KONTAKTUPPGIFTER

SJ AB (org. nr. 556196-1599) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

SJ Kundtjänst
Box 1028
831 29 Östersund

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

11. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 2 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.