Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJs köpvillkor, resevillkor och hantering av personuppgifter

SJs resevillkor

När du köper en resa av oss ingår du och SJ ett avtal. Läs mer om våra resevillkor och bestämmelser nedan.

Allmänna resevillkor, gäller för resa från 7 juni 2023

SJ AB Generelle Reisevilkår

Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter ombord

SJs inloggningsvillkor

SJs inloggningsvillkor

SJs årskortsvillkor

SJs årskortsvillkor

SJs köpvillkor

När du köper en resa av oss ingår du och SJ ett avtal. Läs mer om våra köpvillkor och övriga bestämmelser som gäller vid köp av resa.

Allmänna köpvillkor, gäller för resa köpt från 4 september 2023

Movingo

Villkor för köp av Movingobiljetter genom SJ AB, gäller för resa köpt från 12 december 2021

Allmänna villkor SJ Faktura

Allmänna villkor SJ Faktura

Allmänna villkor Delbetalning

Allmänna villkor Delbetalning

SJ Prio Medlemsvillkor

SJ Prio Medlemsvillkor

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Kroppsburen kamera

Rättigheter vid försening

Vårt mål är att du ska få en bekväm och punktlig resa, men ibland lyckas vi inte till 100%. Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra vår punktlighet och du kan alltid lita på att vi gör vårt bästa för att se till att du kommer fram till din slutdestination. Blir förseningen långvarig har du rätt till ersättning vid försening.segaranti

Bra att veta om ersättning vid försening

Här hittar du ytterligare information om ersättning vid försening och vad som gäller om ditt tåg har blivit försenat.

Hur betalas ersättningen ut?

Ersättningen betalas ut kontant, på det sätt som resan är betald. Är resan betald med SJ Prio-poäng ersätts den med SJ Prio-poäng.  

Vad gäller om jag reser på ett företagsavtal?

Om förseningen gäller en SJ-resa som bokats genom ett företagsavtal så anger avtalet om ersättningen ska betalas ut till dig personligen eller till företaget.

När måste jag senast ansöka?

Ansökan om ersättning vid försening bör ha inkommit till SJ senast inom tre månader efter att resan genomfördes. Ansökan skickas via formulär.

När får jag tillbaka hela kostnaden?

Du får tillbaka hela biljettkostnaden om din resa blivit utan värde för dig på grund av en väsentlig försening eller ett inställt tåg under pågående resa.  

Vad gäller för mig som har årskort?

För dig som reser med årskort räknas ett snittpris ut per resa genom att dela priset på årskortet med 160. Det beloppet blir det biljettpris som ersättningen baseras på.

Finns det någon undre gräns för vad som betalas ut?

Om resan genomförs med ett tåg som går en längre sträcka än 150 km och med annat färdbevis än periodkort betalas ingen ersättning ut om ersättningsbeloppet understiger 30 kr/resenär. För resa med tåg som går kortare sträcka än 150 km finns ingen undre gräns.