Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Sörmlandsleden

Res till Flemingbergs station

Sörmlandsleden är med sina 1000 kilometer en av Sveriges längsta vandringsleder.

Den slingrar sig genom ett mycket omväxlande naturområde, genom öppna landskap, kuperad terräng och vildmark förbi otaliga sjöar, fornborgar, rösen och källor.

Från Flemingsberg tågstation är det inte långt till den 14 kilometer långa etappen (6:1) mellan Huddinge och Hökärr. Den går genom Flemingsbergsskogens naturreservat, ett av Stockholms läns största väglösa områden.

Det finns cirka 100 olika etapper på Sörmlandsleden och det går att övernatta i vindskydd och kojor.

Sörmlandsleden