Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Id-kontroller vid resa till och från Danmark

Sedan 2016 är det förstärkt gränskontroll mellan Sverige och Danmark. Polisen kan genomföra stickprov för att kontrollera giltigheten på dina id-handlingar under resan.

Vad behöver jag som resenär tänka på?

Du måste ha med dig och kunna visa upp giltig id-handling om du blir tillfrågad. Stickprov genomförs vanligen ombord på tåget vid Hyllie station.

Vad är en ”giltig id-handling”?

För nordiska medborgare: Pass, nationellt id-kort eller nordiskt körkort.

För övriga europeiska medborgare: Pass eller nationellt id-kort.

För icke europeiska medborgare: Pass och eventuellt visum eller uppehållstillstånd.

Behöver även barn ha giltig id-handling?

Barn som reser utan vuxens sällskap behöver ha giltig id-handling, oavsett ålder. Barn under 18 år som är nordiska medborgare och som reser med vårdnadshavare behöver inte ha egen id-handling.