Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Icke-diskriminerande regler för nationella tågresor

i enlighet med artikel 19.1 i EG förordning 1371/2007

1. Resenärer med funktionshinder eller med nedsatt rörlighet (funktionsnedsättningar) har rätt att använda hela järnvägssystemet under förutsättning att han/hon på egen hand, med egen assistent eller med den ledsagningsservice som erbjuds på vissa stationer, kan företa hela resan. Det förutsätter också att aktuella tåg, stationer och plattformar är tillgängliga för resenären och dennes hjälpmedel.

2. Resenärer med funktionsnedsättningar och eventuell medföljande assistent måste ha giltig biljett på samma villkor som gäller för alla andra resenärer. Det finns inga rabatter för medföljande assistent eller för uppgradering till 1 klass som är nödvändig p.g.a. funktionsnedsättningen. Resenär kan begära en resa med riksfärdtjänst hos sin hemkommun för att få ersättning för dylika merkostnader.

3. Resenärer med funktionsnedsättningar har samma rättigheter som alla andra resenärer. I trafikstörda lägen är transportören skyldig att se till att resenärer med giltiga biljetter kommer fram till slutdestination. Om ersättningstrafik inte är tillgänglig ser transportören till att resenären kommer fram med alternativt, tillgängligt transportmedel.

4. Tågpersonal och ledsagningspersonal kommer att göra sitt yttersta för att ge den allra bästa service och omsorg med undantag för hjälp med matning, medicinering och hjälp vid toalettbesök.

5. Resenärer med funktionsnedsättningar måste kunna kommunicera med tågpersonal och ledsagningspersonal via tal eller skrift. Om det inte är möjligt måste resenären ha medföljande assistent som kan kommunicera med personalen.

6. Alla transportörer och stationsförvaltare ska säkerställa att personal med kundkontakt har grundläggande kännedom om funktionsnedsättningar och lämpligt bemötande.

7. Beställning av ledsagning görs i samband med biljettbokning. För nationella resor måste beställning göras senast 24 timmar före avgång. För lokaltrafik och regionaltrafik kan andra tidsregler gälla. För internationella resor gäller 48 timmar före avgång. Resenären ska infinna sig senast 30 minuter före avgång på angiven mötesplats.

8. Resenär måste kunna ange mått och vikt på eventuell rullstol (inkl resenär) samt vilket behov av hjälp som är aktuell för att transportör och stationsförvaltare ska kunna fastställa om önskad station och önskad avgång är tillgänglig för resenären.

9. Ledsagningsservice inkluderar inte bagagehjälp utöver normalt handbagage, max 2 kolli och totalt 20 kg.

10. – Om rabatterade biljetter säljs närmare än 24 timmar inpå avgång (t.ex. Sista Minuten) ska beställning av ledsagning kunna göras enligt ovan innan resan är bokad. När resan är bokad åligger det resenären att meddela vagn och plats, alternativt att boka av ledsagningen om tänkt biljett ej kunde köpas.

– Om resan bokas om eller bokas av, åligger det resenären att även boka om eller boka av ledsagningen.

– Om ledsagning ej kan erbjudas och resenären redan har köpt en icke ombokningsbar eller icke återbetalningsbar biljett, ska resenären trots det kunna boka om resan eller få pengarna tillbaka.

11. Ledsagningsservice på stationen omfattar:

  • från överenskommen mötespunkt leda resenär eller köra rullstol till och från tåg (även tågbyte)
  • hjälp vid ombordstigning och avstigning (i förekommande fall användning av plattformslyft)

Service som utförs av tågpersonal ombord på tåg omfattar:

  • hjälp vid ombordstigning och avstigning (i förekommande fall användning av inbyggd rullstolslyft eller ramp) samt hjälp till och från rätt sittplats
  • i förekommande fall sätta fast och lossa rullstolen (om resenären så önskar) - under färd hjälp med servering vid sittplats (när tågpersonalen är klar med ordinarie arbetsuppgifter)

12. Transportörer och stationsförvaltare har skyldighet att lämna information om fysiska förutsättningar på tåg och stationer som möjliggör för resenären att avgöra om han eller hon kan resa med aktuella tåg till och från aktuella stationer.

13. Under resa ska trafikinformation tillhandahållas på station och på tåg. Informationen ska presenteras visuellt och audiellt så att det är tillgängligt både för personer med hörselskador och/eller synskador.

14. Resenärer med funktionsnedsättningar har rätt att ta med sig ett hjälpmedel kostnadsfritt. Med hjälpmedel avses rullstol, rullator o.dyl. samt ledar-, service- och rehabhundar. Hundarna måste vara försedda med särskilt täcke eller sele som visar att de är i tjänst.