Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJs bagageregler

Eftersom tågen har begränsade utrymmen för bagage ber vi dig att inte ta med mer bagage än du själv, med enkelhet kan bära eller lyfta i och ur tåget vid på- och avstigning.

Av arbetsmiljöskäl kan inte ombordpersonalen hjälpa dig att lyfta/bära ditt bagage.

Här nedan följer några enkla regler som gör din resa både bekväm och säker:

 1. Ta med dig högst två väskor (maxmått 80x50x35 cm, maxvikt 20 kg per väska) samt ett litet handbagage. Du får dessutom ta med dig ett (1) specialbagage, se information om detta längre ner.
 2. Bagage ska placeras i tågets bagageställ, på golvet vid sätet framför resenärens fötter eller på ledig golvyta anpassad för bagage. Mindre bagage kan också placeras på hatthyllor. Av säkerhetsskäl får du aldrig placera bagage i mittgången eller framför tågets dörrar.
 3. Du ansvarar själv för att hålla uppsikt över ditt bagage under hela resan.
 4. Det är inte tillåtet att ta med föremål som är farliga, störande eller som inkräktar på dina medresenärers utrymme. Se till att ditt bagage är väl förpackat, inte har vassa hörn och kanter eller att det riskerar att skada eller smutsa ned medresenärer eller inredning.
 5. Av säkerhetsskäl kan SJs personal neka resenärer som inte följer SJs bagageregler tillträde till att resa med tåget.
 6. Observera att ersättningsbussar kan ha begränsat med utrymme inne i bussen vilket innebär att bagage, inklusive handbagage, kabinväska eller musikinstrument, kan behöva placeras i bussens bagageutrymme. Busschauffören är ansvarig för säkerhetsbedömningen när det gäller bagage ombord på bussen.
 7. Vid gränsöverskridande resor är det resenärens eget ansvar att kontrollera vilka regler som gäller för sitt bagage innan resa sker samt att följa de regler och anvisningar som meddelas av tull eller andra myndigheter. Notera att det kan vara olika regler i olika länder.

Regler gällande specialbagage:

 • Barnvagn: ska i god tid innan du går på tåget fällas ihop och placeras så att den inte stör framkomligheten ombord. Uppfälld barnvagn får endast tas med i mån av plats. Barnvagnar får aldrig ställas vid tågets dörrar och utrymningsvägar. Det är inte tillåtet att boka rullstolsplats i syfte att placera en barnvagn där då detta medför att kunder som måste boka rullstolsplats får sämre möjligheter att resa.
 • Rullstol/sittscooter: Rullstolsplats måste alltid bokas för rullstol/sittscooter. Detta gäller både tåg med platsbokning och tåg utan platsbokning, läs mer om olika tåg här. Av säkerhetsskäl tillåter SJ endast de rullstolar/sittscooters som uppfyller SJs längd- och mått-krav ombord. Tillträde nekas om måtten överstiger kraven eller om du inte har bokat rullstolsplats. Endast rullstolsburna resenärer och resenärer med sittscooter får boka rullstolsplats.
 • Skidutrustning och golfklubbor: förvaras i fodral och placeras så att de inte kan falla omkull.
 • Elsparkcykel eller mindre resecykel: ska fällas ihop och förvaras i bagageställ eller på golvet vid ditt säte. Elsparkcykel eller mindre resecykel får inte placeras på hatthyllan ovanför din plats.
 • Laddning av stora litiumbatterier. Det är inte tillåtet att ladda elsparkcykel eller större litiumbatterier ombord på tåget.
 • Cykel: måste vara demonterad eller hopfälld och förvaras i en för ändamålet anpassad cykeltransportväska innan ombordstigning (maxmått 140x85x30cm, maxvikt 25 kg för både cykel och väska). Ombord på tåget placeras väskan på en ledig golvyta enligt instruktion från ombordpersonalen. Väskan får inte sticka ut i mittgången eller blockera dörrar.
 • Större musikinstrument: (exempelvis kontrabas) måste förvaras i ett instrumentfodral som placeras på ledig golvyta enligt instruktion från ombordpersonalen.
 • Observera att ombordpersonalen, av säkerhetsskäl, kan tvingas neka större specialbagage om det inte finns utrymme för dessa ombord.
 • Vi rekommenderar dig att välja en avgång som inte går i rusningstid om du vill ta med ett större bagage enligt ovan. 

Tack för att du följer våra bagageregler och hjälper oss i arbetet med att bibehålla säkerheten och öka punktligheten!

Vi önskar dig en riktigt trevlig resa!