Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Förberedelser inför vintern

På SJ har det inför vintern pågått ett intensivt förberedelsearbete, bland annat med att vintersäkra tågen och se över alla vinterrutiner. Sedan något år tillbaka har också Trafikverket ett antal röjningsfordon som de placerar ut på olika platser.

På vår depå i Hagalund, i utkanten av Stockholm, finns sedan några år tillbaka en avisningsanläggning, dit tågen körs för att snabbare bli av med alla mängder med snö som fastnar under tågen. Avisningsanläggningarna är testade och trimmade. Arbetsfordon är servade och däckbyten utförda och förråden är påfyllda med bland annat loksand och växelkvastar. 

Trafikverkets beredskapsplan för att minska störningar i trafiken gäller vecka 47–11 (16 november 2020–21 mars 2021). 15 röjningslok finns utplacerade på strategiska platser runt om i landet. Dessa lok är redo att rycka ut, oavsett årstid, för att snabbt kunna få banan fri från stillastående tåg, vilket i förlängningen leder till färre förseningar.

Växel i snö

SJs vinterförberedelser – ett urval av åtgärderna som gjorts/görs:

Vintersäkrade tåg

Kontroller och åtgärder på fordon görs inför vintern. Hjulläget är kontrollerat och ser bra ut.

Förebyggande fordonsunderhåll

Kontroll av funktioner som behövs under vintern genomförs, till exempel värme för viss teknisk utrustning på tåget.

Testad och trimmad avisanläggning 

Möjligheten för avisning är god tack vare fyrdubblad kapacitet på senare år. 

Reducerad vintertrafik

Under vintern behövs större marginaler i trafiken bland annat för att hinna med avisning och utökat underhåll av tågen. Därför reduceras antalet avgångar jämfört med en vanlig vår- eller höstvecka.

Uppdaterat Nattågsdirektiv

Regler och riktlinjer för till exempel förseningshantering, behov av stand by-bussar och rutiner för akut ersättningstrafik är uppdaterad och personalen är informerad. 

Samarbete med Trafikverket

SJ deltar i regelbundna möten med Trafikverket, som ansvarar för till exempel snöröjning, och går igenom vinterberedskapsplan på riksnivå och lokalt. 

Jul och nyår

Inför de vanligtvis restunga storhelgerna runt jul och nyår placeras ersättningsbussar ut på strategiska platser. Detta för att kunna säkra ett gott kundomhändertagande även om det skulle bli stökigt i trafiken.