Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Möt några i gänget bakom nya X 2000

Arbetet med nya X 2000 är inne i ett mycket intensivt skede och testkörningarna körs på öppet spår. Cirka 75 medarbetare på SJ bidrar till projektet. Här kan du träffa några av våra medarbetare och läsa mer om arbetet med nya X 2000.

Anna Ericsson

Projektledare Fordon Team X 2000

Vad går ditt jobb med nya X 2000 ut på?
– Jag ansvarar för de nya inre digitala displayerna ombord på tåget som kommunicerar viktig information till våra resenärer. Dekaler och märkning av tågets funktioner ligger också på mitt bord. Arbetet omfattar allt från dekalerna som visar var du ställer ditt bagage och märkning av stolsnummer vid sittplatserna till SJ-loggan exteriört på tåget. En viktig del av arbetet omfattar de nya taktila dekalerna för personer med synnedsättning.

Vad är viktigt att tänka på när man tar fram nya displayer?
– Det är mycket att ta hänsyn till, både funktionella och estetiska aspekter. Designen på displayen ska passa ihop med den övriga inredningen i vagnen. Ett exempel är kåpan som inramar displayen. Vilket ytskikt ska den ha? Vilken färg? Samtidigt ska displayen uppfylla olika myndighetskrav och vara tillgänglighetsanpassad, så att resenärer med nedsatt syn kan läsa.

Hur kommer informationen på displayerna att se ut?
– Det är ett helt nytt IT-system bakom de nya displayerna som möjliggör mer kvalitetssäkrad och flexibel informationsvisning. All trafikinformation hämtas i realtid, på samma sätt som till SJ-appen, vilket gör att displayerna exempelvis kommer kunna visa om tåget är några minuter sent till ankomststationen. 

Vad är roligast?
– De flesta man träffar har någon slags relation till X 2000 och att få vara en del i skapandet av nya X 2000 är häftigt! För en gångs skull kan vänner och familj relatera till vad jag gör på jobbet. För mig är det utvecklande och utmanande att arbeta och skapa nytt tillsammans med andra avdelningar inom företaget – från produkt- och inköpsavdelningen till tågvärdar och lokförare.

Jeanette Isaksson

Trafiksäkerhetssamordnare Teknisk produktledning Fordon

Vad går ditt jobb med nya X 2000 ut på?
– Jag har styrt och samordnat det interna trafiksäkerhetsarbetet för X Upgrade som är en del av nya X 2000. Vi har beställt en produkt, där ett gammalt fordon byggs om från grunden och blir som nytt. För varje förändring vi gör måste vi säkerställa att kraven på trafiksäkerhet uppfylls. Det finns en tydlig process för godkännandearbetet. Förutom myndighetskraven har vi även en intern godkännandeprocess på SJ som Stab Trafiksäkerhet ansvarar för.

Du var trafiksäkerhetskoordinator 2008 när personvagnarna rustades upp. Vad är skillnaden med nya X 2000?
– Den tekniska uppgraderingen av X 2000 är så stor och komplex. I princip är hela maskinrummet nytt och så mycket mer. Räknar man in den interiöra upprustningen är det mesta nytt ovanför boggier och innanför korgen. Det är 13 olika tekniska delsystem, allt från bromsar till förarhytt, som uppgraderas och ska godkännas enligt myndigheternas och SJs egna trafiksäkerhetskrav. För varje del har SJ en egen ansvarig som har kravställt och nu granskar leverantörens arbete och alla dessa områden påverkar trafiksäkerheten på något sätt.

Vad är roligast med ditt uppdrag?
– Vi är 30–40 stycken som jobbat intensivt i flera år med den tekniska uppgraderingen, och det finns ingen prestige i organisationen. Vi hjälper varandra och har samma mål: att vi ska få ett väl fungerande fordon levererat till oss. Dessutom – när alla i projektet träffas varje månad blir det alltid gofika. Det är vi också duktiga på!

Vad är mest utmanande?
– Att det emellanåt gått så långsamt, eftersom det är många intressenter i flera länder involverade och det i grunden är ett komplext projekt. När jag tittar tillbaka ser jag ju att det gått framåt, men ibland med små steg.

Vad är du mest stolt över i projektet?
– Jag har varit med om två viktiga milstolpar: godkännanden för testverksamhet ute i spåren, från Transportstyrelsen och SJs stab Trafiksäkerhet.
 

Maria Höglund

Chef Marknad och Kundupplevelse

Vad gör du i ditt uppdrag inom nya X 2000?
– Mitt ansvar i Designrådet är att se till att vara kundens röst in i nya X 2000. För det nya tåget är inte bara ett fordon som transporterar resenärer från A till B. Vi vill också att resenärer ska tycka det är härligt att resa med oss, och hur kan då tåget utseendemässigt bidra till det? Tillsammans med övriga delar av SJ arbetar vi oss fram för att nya X 2000 ska bli ett tåg som resenärer kommer att tycka om – ur alla aspekter.

Kan du ge några konkreta exempel på hur ni har jobbat?
– Vi har jobbat mycket med utseendet och funktionerna på stolarna, som vi vet är viktigt för våra resenärer. Hur ska de se ut? Vilket material ska de vara gjorda av? Men också allt från exteriörfärgen, skyltarna ombord till färgskalan på toaletten. Och vi har vänt och vridit på detaljer, till exempel formen på kavajhängaren vid sittplatserna.

Vad är roligast?
– I den andra delen av mitt jobb som handlar om att driva försäljning och stärka SJs varumärke, bland annat genom reklamkampanjer, handlar det om att nå kunden snabbt. Det här är ett mycket mer långsiktigt projekt, som varit spännande att jobba med utifrån andra utmaningar. Men nu börjar vi fundera på reklamen och kommunikationen inför lanseringen. Fast hur det kommer att se ut får vi komma tillbaka till vid ett senare tillfälle!

Vad har varit mest utmanande?
– Eftersom alla delar av inredningen inte blir klara samtidigt kan det vara svårt att diskutera detaljer när du inte riktigt kan se helheten. Jag har fortfarande inte sett ett helt färdigt tåg i verkstaden, för allt i det första tågsättet är inte monterat än. Men jag längtar …

Vad är du mest stolt över?
– När det gäller tåginredning finns det väldigt många synpunkter, eftersom många är engagerade. Då är det viktigt att orka hålla fast vid vägen vi stakat ut, så att upplevelsen av nya X 2000 hamnar så nära den vision vi haft som möjligt. Och det tror jag vi lyckas med!