Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Höghastighetståg

Tåg i 320 km/h – därför är det bra för Sverige

Sverige behöver snabba tåg, snabbt

Sverige står inför ett vägval. Vilka satsningar som görs på infrastruktur kommer att påverka Sveriges framtid många år framöver. 

Föreläsning

Pär Helgesson berättar om vad SJ säger i sitt remissvar och tydliggör varför Sverige behöver snabb utbyggnad av höghastighetsbanor för 320 km/h.

Film: Göteborg

Till Ullevi i 320 km/h?

Den svenska järnvägen är överfull och sliten. Sverige har sedan 70-talet legat under OECDs snitt för infrastrukturinvesteringar. Samtidigt har persontrafiken på järnvägen fördubblats. I filmen berättar Pär Helgesson om varför vi måste satsa nu. Och det handlar inte om antingen höghastighetsbanor eller upprustning av befintlig järnväg. Sverige behöver både och!

Film: Malmö

Vill du kunna jobba var du vill?

Med höghastighetståg och pendeltågstrafik i 320 km/h kommer hela södra Sverige växa samman till en stor arbetsmarknadsregion med 10 miljoner invånare. De kortare restiderna gör det lättare att pendla på längre sträckor och för företag att rekrytera arbetskraft som bor längre bort. Det bidrar till ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft för Sverige.

Film: Stockholm

Kan Sverige bli fossilfritt 2050 utan höghastighetståg?

Pär Helgesson pratar i filmen om Sveriges ambitiösa klimatmål och hur viktigt tåget är för att klara dessa. Med riktiga höghastighetsbanor kommer en stor andel av inrikesflyget ersättas av tåg. Därför behöver Sverige bygga höghastighetsbanor snabbt och för 320 km/h. 

Fler filmer kommer under de närmaste veckorna.

Film: Madrid

Europa har 700 mil. När får Sverige höghastighetståg?

Med höghastighetståg i Sverige får de snabbaste tågen egna spår och man slipper köer. Det bidrar till punktlighet och att vi får många avgångar, till exempel fyra i timmen från Norrköping, Linköping och Jönköping, och hög punktlighet. Därför bör Sverige bygga snabbt och för 320 km/h.

I den här filmen befinner sig SJs expert Pär Helgesson i Madrid och berättar om fördelarna med höghastighetsjärnväg.

SJs vd Crister Fritzson vid ett tåg

”Tre miljoner flygresor försvinner i ett enda svep”

Därför är riktiga höghastighetståg ett måste för att Sverige ska klara sina klimatmål.

Bild från järnvägsstation

Höghastighetståget kan bli avgörande för Sveriges framtid

SJs expert Pär Helgesson förklarar varför satsningen är nödvändig för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft.

Kille framför tåg

”Många i min situation skulle flytta hem direkt”

Daniel pendlar 50 timmar i veckan: ”Skulle göra mitt liv så mycket bättre”.

Bild på tåg från sidan

Därför behöver Sverige ett riktigt höghastighetståg

Här är alla viktiga argument som politikerna borde lyssna på.

8 argument för höghastighetståg

1. Sveriges befolkning växer snabbare än EU, USA och Indien

Sverige växer så det knakar och har högre befolkningstillväxt än såväl EU och USA som Indien. 

2. För att nå Sveriges miljö- och klimatmål

Sveriges ambitiösa miljö- och klimatmål förutsätter mer järnväg. Regeringens vision är att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

3. Ett dubbelspår = 15 filer för bilar

Järnvägen har en unik förmåga att hjälpa många människor att förflytta sig. En höghastighetsjärnväg skulle ha tillräckligt stor kapacitet för att klara av att fler väljer tåget framför andra trafikslag.

4. Kortare restider ger ökad livskvalitet

Kortare restider med höghastighetståg skapar större valfrihet och ökad livskvalitet. Restiderna mellan hem, arbete, studier och fritid blir kortare.

5. Järnvägen är överbelastad och underinvesterad

Järnvägens kapacitet har länge varit oförändrad samtidigt som främst persontransporterna på järnväg har ökat dramatiskt.

6. Höghastighetståg på egna banor ger hög punktlighet och mer kapacitet

När de långväga personresorna flyttar över till höghastighetståg frigörs rejält med kapacitet på befintliga stambanor som kan användas för mer gods och regional persontrafik. 

7. Fler väljer tåget med 320 km/h än 250 km/h

Restidens längd är avgörande för hur många som väljer tåget. All internationell empiri och erfarenhet visar entydigt att vid 2,5 timmars restid blir tåget det självklara resesättet och vid 2 timmars restid blir tåget det helt dominerande.

8. En stor arbetskraftregion med 10 miljoner människor

Sverige behöver sprida tillväxten utanför storstadsområdena. Höghastighetståg och kraftigt kortade restider innebär att man knyter ihop hela södra Sverige till en enda expansiv och internationellt konkurrenskraftig region.

Höghastighetsbanor i Sverige

Mer information

Vill du veta ännu mer om varför höghastighetsbanor är bra för Sverige?

Läs hela broschyren här

7 myter om höghastighetståg

Sverige är INTE för glesbefolkat

Det är en myt av Sverige är för glest befolkat. Södra Sverige är tätare befolkat än både Frankrike och Spanien som båda länge storsatsat på höghastighetståg. Dessutom växer Sverige snabbare än andra europeiska länder. 
 

Det är INTE för dyrt att bygga höghastighetståg

Att bygga höghastighetsbanor för 320 km/h beräknas kosta runt 230 miljarder. Men att låta bli att satsa pengar på infrastruktur för att möta den stora befolkningstillväxten är inte ett alternativ.

Det är INTE dyrare att bygga järnväg för högre hastigheter

Att bygga järnväg för blandad trafik upp till 250 km/h innebär att man till exempel behöver bygga bredare tunnlar för att kunna möta långsammare tåg, bygga fler stationer, dimensionera för högre vikt än om man bygger en renodlad bana för 320 km/h. 

Miljöpåverkan under byggtid förtar INTE klimatfördelarna

Enligt en undersökning från KTH uppvägs miljökonsekvenserna under byggtiden av de klimatmässiga fördelarna med den rena järnvägstrafiken efter betydligt mindre än tio år. 

Höghastighetståg INTE onödigt när fordon går på el

Ett vanligt motargument är att bilar och lastbilar snart går på el och att det därför inte är någon vits med höghastighetsbanor. Men bilar tar samma plats oavsett hur de drivs och flerfiliga elektrifierade motorvägar är både kostsamt att bygga och förändrar stadsbilden.

Järnväg är INTE gammal teknik

Järnväg framställs ofta som gammal teknik. Sanningen är att det är precis tvärt om. Höghastighetståg är high tech! För att kunna köra säkert och bekvämt i över 300 km/h, måste tiotals mycket avancerade system samverka. Det är ytterst komplext och ligger i dagens tekniska frontlinje.

Det blir INTE väldigt höga biljettpriser

SJ har sänkt biljettpriserna i över tio år. Höghastighetståg är dyrare än vanliga tåg, men de är snabba och hinner därför köra betydligt fler passagerare varje dag. Det är nyckeln till att även höghastighetstågen kommer att ha mycket konkurrenskraftiga priser.

Här finns mer att läsa om höghastighetståg: