Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Dags att krossa myterna

Inrikesflyget är punktligare, snabbare och billigare än tåget. Det är tre långlivade myter som det är dags att slå hål på. För sanningen är en annan: tåget utklassar flyget på flera sätt.

Flyg vs tåg

SVARTA RUBRIKER OCH ilskna Facebookinlägg om försenade tåg skapar mediebilden att nästan alla tåg alltid är försenade. Affärsresenärer tar inrikesflyg för att man tror att tåg är dyrt och långsamt. Känns resonemangen igen från en del vänner och kolleger? Då har de gått på myterna om tågtrafiken. Det visar färska siffror från en rapport som KTH har gjort på uppdrag av Transportstyrelsen och statistik från tåg- och flygbranschen. Resultatet går på tvärs mot många svenskars fördomar om tågtrafiken.

– För att få fler att resa klimatsmart med tåg är det viktigt att lyfta fram underbyggda fakta. Våra undersökningar visar att tåget ofta kostar mindre än hälften jämfört med flyget och att restiden från city till city ibland är ungefär lika, cirka tre timmar säger Bo-Lennart Nelldal, professor emeritus på KTH.

Han arbetar på KTHs järnvägsgrupp som har undersökt utvecklingen av priser och restid för flyg och tåg mellan 2010 och 2018. Fyra inrikeslinjer där tåg och flyg konkurrerar har jämförts: Stockholm till Göteborg, Malmö, Sundsvall respektive Umeå. SJ har kompletterat detta med punktlighetsstatistik. Resultatet visar att tåget klår flyget på flera sätt.

Tåget är mycket billigare än inrikesflyget.

– Ökad konkurrens och biljettpriser som styrs efter efterfrågan har lett till sjunkande tågpriser och ökat tågresandet. Den billigaste snabbtågsbiljetten kostar inte mer än flygbussen till och från flygplatsen, säger Bo-Lennart Nelldal.

Det går lika eller nästan lika snabbt att ta tåg i stället för flyg på två av linjerna.

Dessutom förlorar flygresenären flera timmars användbar tid under resan jämfört med tåg.

– När tåget kan matcha flygets restid blir det ett reellt alternativ. Därför är det strategiskt viktigt att satsa på snabba tåg för framtiden.

Inrikesflyget är mindre punktligt än tåget. På inrikesflyglinjer som konkurrerar med tåg var 57 procent av flygen i tid inom fem minuter förra året. Snittpunktligheten för tåg var 88 procent.

– Punktligheten för långdistanstågen var lägre, 72 procent, och behöver bli högre. Men den är fortfarande bättre än flygets, säger Bo-Lennart Nelldal.

Dessutom tillkommer de stora klimatmässiga fördelarna med att välja tåget. Att en flygresa Stockholm–Göteborg genererar koldioxidutsläpp motsvarande 40 000 tågresor på samma sträcka är ingen myt.

Det är fakta det med! 

MYT 1

Flyget är billigare än tåget

Tåg är mycket billigare än flyget, både normal- och lågprisresor. På linjerna från Stockholm till Göteborg, Malmö och Sundsvall var kostnaden för en tågresa mindre än hälften jämfört med flyg 2018. Priset för en tågbiljett har också blivit billigare relativt sätt jämfört med flyget. På linjen Stockholm–Göteborg var normalpriset för en tågresa 48 procent billigare än en flygresa 2010. År 2018 hade priset för tågresan sjunkit till 34 procent av en motsvarande flygbiljett.

Faktum är att SJ har sänkt snittpriserna konstant sedan 2005 vilket har att göra med rörlig prissättning, konkurrens och ökat resande. Givetvis kan man hitta enskilda avgångar där flyg är billigare än tåg, men rent generellt är tåget betydligt billigare än flyget på dessa sträckor.

Läs hela KTH-rapporten (pdf) 

Tåget är billigare än flyget

MYT 2

Flyget är punktligare än tåget

Tåget är mycket punktligare än flyget. Det visar statistik från Trafikanalys och flygstatistikorganet Flightstats. 2018 var 72 procent av de svenska långdistanstågen framme i tid inom 5 minuter. Flygets punktlighet inom 5 minuter var 57 procent på de linjer där de konkurrerar med tågtrafiken – 15 procentenheter sämre än tåget. Enligt flygbranschens eget sätt att mäta är ett flyg i tid om det är högst 15 minuter försenat. Med detta generösare punktlighetsmått var flygets punktlighet 77 procent 2018, fortfarande lägre än långdistanstågens punktlighet som var 84 procent inom 15 minuter. För alla svenska tåg var punktligheten 88 procent.

2019 - bästa punktligheten på länge

I november 2019 var punktligheten för alla svenska tåg 92,8 procent, det innebär att det var den femte månaden i rad där hela punktligheten var över 90 procent. Den genomsnittliga förseningen låg på 7 minuter under november månad.

När vi jämför ankomstpunktligheten för tåg och flyg under årets 3 första kvartal ser vi att tåget fortfarande håller högre punktlighet än flyg.

Tåget är punktligare än flyget

MYT 3

Tåget tar längre tid än flyget

Det går lika snabbt att ta tåget mellan citykärnorna i Stockholm och Göteborg som att flyga, när resan till och från flygplats och väntetid på terminalen räknas in. På linjen Stockholm–Sundsvall tar tåget endast 25 minuter längre tid. På Malmö–Stockholm är restiden med tåg 1,5 timme längre. Men speciellt affärsresenärer kan använda tiden ombord på tåget till arbete. En undersökning som SvD gjorde visade att en tågresenär kunde arbeta 3 timmar på resan mellan Göteborg och Stockholm, flygresenären endast 37 minuter. En affärsresenär vinner således flera timmar användbar tid genom att välja tåg.

Tåget är snabbare än flyget

SÅ GJORDES RAPPORTEN

Rapporten omfattar alla snabbtåg och direktflyg på fyra linjer (Stockholm–Göteborg, Malmö, Sundsvall respektive Umeå), oavsett operatör, både ombokningsbara normalpriser och lågprisbiljetter med begränsad flexibilitet. Insamlingsdag för biljettpriser har varit en helgfri onsdag i slutet av mars 2010 och en helgfri onsdag i slutet av september 2018, en vecka före avgång. KTH har ansvarat för faktainsamling och analys av biljettpriser och restider. Uppgifterna om punktlighet kommer från Trafikverket, Trafikanalys och Flightstats.