Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Trafik och tåg

Vi kör tåg från Umeå i norr till Köpenhamn i söder. Här kan du läsa mer om vår trafik, avregleringen och vem som har hand om spår och stationer.

Egen trafik

Egen trafik är tågtrafik som SJ kör på affärsmässiga grunder och i första hand för kunder med ett resbehov över längre sträckor, till exempel trafiken med SJ Snabbtåg Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. SJ hade tidigare ensamrätt att köra den lönsamma, interregionala trafiken men under 2011 avreglerades den interregionala trafiken och andra järnvägsföretag kan nu konkurrera med SJ på samma sträckor på kommersiella villkor.

Upphandlad trafik

Upphandlad trafik är tågtrafik som helt eller delvis körs på uppdrag av en offentlig beställare, till exempel de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller andra regionala sammanslutningar som svarar för upphandlad trafik. Uppdrag från trafikmyndigheterna avser lokal och regional trafik. 

Även den statliga myndigheten Trafikverket upphandlar viss långväga trafik som annars inte skulle komma till stånd på kommersiella villkor.

Våra tåg

Snabba, bekväma och energieffektiva. SJs tågflotta består av olika vagnstyper som alla har sin charm och speciella attribut.  

X 2000

X 2000

Sveriges mest populära tåg! Utmärkande för snabbtåget är dess unika förmåga att luta i kurvorna, vilket gör det till Sveriges snabbaste. Rullar från Sundsvall i norr till Köpenhamn i söder.

Maxhastighet: 200 km/h

Motoreffekt: 3 260 kW

Finns ombord: Wifi, bistro, 2 klass Lugn, eluttag vid varje plats, djuravdelning och rullstolslyft.

SJ 3000

Det tåg i SJs flotta med snabbast accelerationsförmåga, vilket gör det utmärkt som snabbtåg på sträckor med fler stopp. Rullar från Umeå i norr till Malmö i söder. Sattes i trafik 2012.

Maxhastighet: 200 km/h

Motoreffekt: 3 180 kW

Finns ombord: Wifi, bistro, 2 klass Lugn (på snabbtåg), eluttag vid varje plats, djuravdelning och rullstolslyft.

SJ 3000
Dubbeldäckaren

Dubbeldäckaren

Ett modernt regionaltåg som trafikerar sträckorna Stockholm-Uppsala, Gävle-Linköping och Stockholm-Västerås-Örebro(-Göteborg).

Maxhastighet: 200 km/h

Motoreffekt: 1 700 kW (tvåvagnars) och 2 250 kW (trevagnars)

Finns ombord: Wifi, eluttag vid varje plats, djuravdelning och lågt insteg - rullstolslyft behövs inte.

Loktåg

Vagnarna från 1980-talet kör i SJs InterCity-, regional- och nattågstrafik. Majoriteten av vagnarna har rustats upp och i några av bistrovagnarna finns en lekhörna där de minsta kan leka lokförare. Loktåg är den tågtyp som körs på flest SJ-sträckor.

Maxhastighet: 160 km/h

Motoreffekt: 3 600 kW  

Finns ombord: I vissa nattåg och InterCity-tåg finns bistroservering.

Loktåg (SJ InterCity/regional/nattåg)
Regina

Regina

Ett populärt regionaltåg som finns på många sträckor i Sverige. Vi kör det mellan Sala-Linköping, Karlstad-Göteborg och inom Tåg i Bergslagen.

Maxhastighet: 200 km/h

Motoreffekt: 1 590 kW (tvåvagnars) och 2 120 kW (trevagnars)

Finns ombord: Djuravdelning och rullstolslyft.

X 12

Ett klassiskt regionaltåg som har upprustats och fått en ny interiör. Större bagageställ, manuell rullstolsramp och en toalett anpassad för rörelsehindrade var några av förbättringarna. 

Maxhastighet: 160 km/h

Motoreffekt: 1 280 kW

Finns ombord: Rullstolsramp, eluttag finns i vissa av tågen. 

X 12

Avreglering och konkurrens

SJ bedriver tågtrafik på affärsmässiga grunder. Det har vi gjort sedan 2001 då Statens Järnvägar delades upp i sex olika bolag och SJ AB bildades. SJ är ett företag i snabb utveckling och förändring. Den svenska järnvägen är en av de första i Europa som helt avreglerats och under 2014 mötte vi för första gången stark konkurrens på spåren.

Konkurrensutsatt tågtrafik

Idag råder konkurrens på hela tågmarknaden. SJ hade länge ensamrätt på den interregionala järnvägstrafiken men i och med avregleringen av persontrafiken på järnväg 2011 har denna tågtrafik öppnats också för andra järnvägsföretag.

Vinst och investeringar

För att kunna erbjuda våra kunder och resenärer de produkter och den service de efterfrågar och för att behålla vår konkurrenskraft på sikt, har SJ i uppdrag att sköta persontrafiken på ett sådant sätt att vi kan generera vinst. Det ger oss en ekonomi som tillåter investeringar och nya satsningar.

Järnväg och stationer

SJs tågtrafik i Sverige är ett samspel mellan främst SJ, Trafikverket och Jernhusen.

Trafikverket är infrastrukturförvaltare för merparten av svensk järnväg. De ansvarar för drift och underhåll av järnvägssystemet men också för tilldelning av tåglägen och daglig styrning av all tågtrafik på riksnätet. SJ har dock alltid det yttersta ansvaret för sina resenärer i alla lägen.

Jernhusen är en fastighetsförvaltare som tillhandahåller stationer, kontor och verkstäder längs den svenska järnvägen.

Tågstationerna

De flesta väntsalarna tillhandahålls av Jernhusens dotterbolag Svenska Reseterminaler. Information om öppettider, utbud och tjänster på stationerna hittar du på dinstation.se.

Samverkan

En tågresa är beroende av samverkan mellan dessa aktörer och operatörerna. I störda lägen är samverkan än viktigare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ge resenärer information och service. Till exempel att stationshus öppnas upp och att en fungerande ersättningstrafik snabbt kan organiseras. Genom satsningar på järnvägen kan vi komma tillrätta med trängseln, minska belastningen på järnvägsnätet och klara klimatmålen.

Trafikverket
Jernhusen