Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ Öresund

SJ Öresund AB är ett helägt dotterbolag till SJ AB och ingår i SJ-koncernen. På uppdrag av Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken och Västtrafik kör vi Öresundstågen. Tillsammans med vår uppdragsgivare arbetar vi för förbättrad punktlighet, hela och rena tåg och nöjdare resenärer.

I avtalet ingår driften av Öresundstågstrafiken. Detta inkluderar bemanning ombord med lokförare och tågvärdar, driftledning och planering av trafiken, störningshantering och akut ersättningstrafik. I avtalet ingår även allt underhåll av tågen, samt övriga servicetjänster så som hittegodshantering och servering ombord.

SJ Öresund har runt 700 anställda. Alla arbetar med målsättningen att Öresundståg ska få en ökad attraktionskraft och bidra till tillväxt och ökad livskvalitet i södra Sverige.

Om Öresundståg

Öresundståg är ett regiontågsystem som knyter ihop Södra Sverige med Köpenhamn och Helsingör. Öresundståg AB, ett aktiebolag ägt av Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken och Västtrafik, ansvarar för systemet.

Öresundståg trafikerar 46 stationer. Systemet består av tre olika linjer från Göteborg, Kalmar och Karlskrona. Dessa går till Köpenhamn och Helsingör via Malmö (se karta). Öresundståg har omkring 26 miljoner resande per år i Sverige.

Öresundståg trafikeras av fordonstypen X31. 

Läs mer om Öresundståg på oresundstag.se

Linjekarta Öresundstrafiken
Klicka för större bild.

Lediga jobb på SJ Öresund

Du hittar våra lediga tjänster på SJs rekryteringssida jobb.sj.se