Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Premiär för SJ Labs-vagnen

Den 20 maj 2015 flyttade vi för första gången ut SJ Labs till spåret och rullade sträckan Linköping-Stockholm. Därefter har vi haft ytterligare tre lyckade turer med kreativa och nyfikna studenter. 

När SJ Labs-vagnen rullade ut på spåret fanns ett tiotal universitetsstudenter ombord. I utbyte mot gratis resa bidrog de med värdefulla synpunkter på några av de koncept som SJs affärsutveckling arbetar med just nu.

Det här är en supermöjlighet för att få in kvalitativa åsikter från ett kundsegment som vi annars har svårt att nå när vi går ut och söker deltagare till fokusgrupper och liknande. Att kunna fånga dem så här i farten är därför värdefullt, säger Fredrik Birkl på affärsutveckling.

Från SJ medverkade Gabriella Gullbrandsson från affärsutveckling, Victor Bodin, trainee som planerade testturen, samt Stina Axi, Customer Market Manager. Deras förhoppning var att resan med SJ Labs-vagnen inte bara skulle ge viktiga kunskaper om hur studenterna tänker och resonerar, utan också en positiv helhetsupplevelse från dagen och en känsla av att man verkligen kan vara med och påverka.

– SJ Labs-vagnen kan bidra till att bygga SJs varumärke och ge studenter bilden av SJ som ett nytänkande och inkluderande företag, säger Stina Axi. Målet är att SJ Labs-vagnen ska rulla ut fler gånger.

Tester i SJ Labs-vagnen

Student hjälper oss att testa våra nyaste idéer i SJ Labs-vagnen.