Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ Labs

SJs snabbspår för innovation.

Välkommen till SJ Labs

När man har en riktigt bra idé för en produkt eller funktion är det viktigt att kunna testa den snabbt så man vet om den fungerar och om våra kunder uppskattar den. På SJ Labs kan vi bygga och testa nya prototyper tillsammans med SJs kunder så att vi får en direkt bekräftelse på om en tjänst är värdefull.

Du kan vara med

I SJ Labs produktutvecklar vi med hjälp av en metodik som kallas Design Thinking och går ut på att kunderna själva får vara med och testa och tycka. I SJ Labs-appen finns ett forum där du kan läsa vad andra kunder tycker om de nya funktionerna, men framför allt kan du även vara med och testa och tycka själv. Med hjälp av din feedback kan vi sedan vidareutveckla produkten eller funktionen så att den gör resan både enklare och härligare.

Pågående tester

Tillfälligt avbrott

Coronavirusets effekter gör att vi tar en paus i labbandet. Vi har dock nya labbar på gång, så håll utkik efter app-uppdateringar.

Ta hand om er!

Tidigare tester i SJ Labs

Ung kvinna på Katrineholm station

Var är mitt tåg?

Funktionen Var är mitt tåg? visar geografisk position och aktuell hastighet i realtid för samtliga SJ-tåg som är på resa. Den ger också resenären möjlighet att se position och hastighet för tåg som ännu inte lämnat startdestinationen, under förutsättning att resan ska ske i närtid.

SJ-tåg på Västerås C

Hitta obokad plats

Reser du utan platsbiljett med SJs regionaltåg på sträckan Göteborg-Stockholm över Västerås? Med några få knapptryck får du reda på vilka sittplatser som är obokade.

Tågvärd läser av chippbiljett

Chippbiljett

Som första resebolag i världen erbjöd SJ resenärer möjligheten att använda chippimplantat för biljettvisering.

Skärmbild på anslutningsguiden

Anslutningsguiden

Vill du resa med lokaltrafik till eller från stationen? Anslutningsguiden tipsar dig om lämpliga avgångar och du köper lokaltrafiksbiljetten direkt i appen. Nu är funktionen inkluderad i vår ordinarie app. Tack till er som var med och testade!

Skärmbild på VägvisARen

VägvisARen

VägvisARen är en funktion för att göra ditt resande lättare. Den använder AR-teknik för att guida dig på Stockholm Central till pendeltåget eller till ditt nästa tåg.

Självkörande buss

Autopiloten

Hur tar jag mig till tåget? Skulle en självkörande buss vara ett möjligt alternativ? Vi var med i Skandinaviens första försök med självkörande bussar på allmän väg för att lära oss mer om resenärens attityd till autonoma fordon. Samt för att lära oss mer hur denna nya teknik fungerar.

SJs app i Apple Watch

Vi var ett av de första företagen att lansera en svensk app i Apple Watch. I klockappen får våra resenärer information under resan om bland annat avgångsspår, sittplats och ankomsttid. Nedladdning av appen görs i App Store.

Ladda ner appen

Skärmbild på Var ska jag stå på perrongen?-funktionen

Var ska jag stå på plattformen?

Många resenärer är osäkra på var de ska stå på plattformen för att snabbt och smidigt kunna gå ombord vid just sin sittplats. Vi testade då funktionen Var ska jag stå på plattformen på några utvalda stationer. Det visade sig vara en efterlängtad funktion. Nu finns den inkluderad i vår ordinarie mobilapp. Stort tack till er som var med och bidrog!

Skärmbild på Hitta på stationen-stationen

Hitta på stationen

Brukar du byta tåg på Stockholm Central? Där testade vi en funktion som skulle hjälpa dig och dina medresenärer att hitta rätt spår vid tågbyte.

Synpunkterna från resenärerna som testade funktionen visade att det inte var en tillräckligt uppskattad funktion, i alla fall inte i den här utformningen. Vi valde därför att inte gå vidare med just den lösningen. 

Skärmbild på Digital resekompis

Digital reskompis

Reskompisen är en chatbot som kan svara på frågor om vad som sker på just din resa. Vi har testat den under en tid i SJ Labs-appen och det var många roliga stunder där träffsäkra svar blandades med knasiga.

Våra resenärer konstaterade att reskompisen inte var tillräckligt intelligent och tack vare den feedbacken bestämde vi oss för att ta bort funktionen

Skärmbild på platspositioneringsfunktionen

Platspositionering

Som fösta svenska resebolag testade vi iBeacon. Med hjälp av bluetooth fick kunderna riktad och aktuell information när de närmade sig vissa bestämda platser, exempelvis våra butiker och lounger i Stockholm och Göteborg. Kunderna fick bland annat meddelande med lösenord till Wi-Fi, information om öppettider med mera.

Virtual reality på nya X 2000

Utvecklingen av nya X 2000 har lämnat skisstadiet och nu börjar testandet av olika funktioner. Snart nylanseras SJs snabbtåg X 2000 och kommer då att vara helt och hållet omgjorda på insidan – allt från tekniken till stolarna och bistron. För att testpersonerna ska kunna uppleva det nya tåget redan nu satsar vi på VR.

Premiär för SJ Labs-vagnen

Den 20 maj 2015 flyttade vi för första gången ut SJ Labs till spåret och rullade sträckan Linköping0Stockholm. Därefter har vi haft ytterligare tre lyckade turer med kreativa och nyfikna studenter. 

När SJ Labs-vagnen rullade ut på spåret fanns ett tiotal universitetsstudenter ombord. I utbyte mot gratis resa bidrog de med värdefulla synpunkter på några av de koncept som SJs affärsutveckling arbetar med just nu.

Det här är en supermöjlighet för att få in kvalitativa åsikter från ett kundsegment som vi annars har svårt att nå när vi går ut och söker deltagare till fokusgrupper och liknande. Att kunna fånga dem så här i farten är därför värdefullt, säger Fredrik Birkl på affärsutveckling.

Från SJ medverkade Gabriella Gullbrandsson från affärsutveckling, Victor Bodin, trainee som planerade testturen, samt Stina Axi, Customer Market Manager. Deras förhoppning var att resan med SJ Labs-vagnen inte bara skulle ge viktiga kunskaper om hur studenterna tänker och resonerar, utan också en positiv helhetsupplevelse från dagen och en känsla av att man verkligen kan vara med och påverka.

– SJ Labs-vagnen kan bidra till att bygga SJs varumärke och ge studenter bilden av SJ som ett nytänkande och inkluderande företag, säger Stina Axi. Målet är att SJ Labs-vagnen ska rulla ut fler gånger.

Studenter i SJ Labs-vagnen
Student hjälper oss att testa våra nyaste idéer i SJ Labs-vagnen.