Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Beläggning på våra regionaltåg

Vi fortsätter att köra tåg i hela landet för att du som måste resa ska kunna göra det. På flera av våra regionaltåg är det dock inte möjligt att boka sittplats och därför är det svårt att veta hur det ser ut från dag till dag.

På tågen som du kan läsa om på den här sidan vet vi att det vanligtvis är många som reser, ibland hela sträckan och ibland bara en delsträcka. Informationen kan därför vara till hjälp när du planerar din resa så att du lättare kan hålla avstånd till dina medresenärer. Samtidigt hjälper du oss att minska risken för trängsel ombord.

Tänk på att ha lite framförhållning när du planerar din resa så att du kan välja en tidigare eller senare avgång och undvik att resa i rusningstid! Vi följer resandet varje dag och uppdaterar informationen om tåg regelbundet.

Tåg på sträckan Stockholm–Falun/Mora

På dessa tåg vet vi att det vanligtvis är många som reser:

Tågnummer Sträcka
  Inga tåg rapporterade

Tåg på sträckan Stockholm–Eskilstuna/Örebro

På dessa tåg vet vi att det vanligtvis är många som reser:

Tågnummer Sträcka
  Inga tåg rapporterade

Tåg på sträckan Göteborg–Hallsberg/Västerås/Stockholm

På dessa tåg vet vi att det vanligtvis är många som reser:

Tågnummer Sträcka
168 Göteborg (07:59) – Stockholm (12:44)

Tåg på sträckan Sala–Linköping (Uven)

På dessa tåg vet vi att det vanligtvis är många som reser:

Tågnummer Sträcka
  Inga tåg rapporterade

Tåg på sträckan Stockholm–Uppsala

På dessa tåg vet vi att det vanligtvis är många som reser:

Tågnummer Sträcka
  Inga tåg rapporterade

Tåg i Bergslagen

På dessa tåg vet vi att det vanligtvis är många som reser:

Tågnummer Sträcka
  Inga tåg rapporterade

Tåg på sträckan Linköping–Gävle

På dessa tåg vet vi att det vanligtvis är många som reser:

Tågnummer Sträcka
  Inga tåg rapporterade

Tåg på sträckan Karlstad–Göteborg

På dessa tåg vet vi att det vanligtvis är många som reser:

Tågnummer Sträcka
  Inga tåg rapporterade

Tåg på sträckan Hallsberg–Katrineholm/Stockholm

På dessa tåg vet vi att det vanligtvis är många som reser:

Tågnummer Sträcka
  Inga tåg rapporterade

Tåg på sträckan Kalmar–Göteborg

På dessa tåg vet vi att det vanligtvis är många som reser:

Tågnummer Sträcka
  Inga tåg rapporterade