Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Så reser du tryggt med SJ

Sidan uppdaterades senast 2020-10-20

Läs mer om coronaviruset på folkhalsomyndigheten.se, krisinformation.se och who.int

På SJ har vi ett stort fokus på att det ska vara tryggt ombord på våra tåg både för våra resenärer och vår personal i samband med coronapandemin. Här har vi samlat tips och fakta om vad vi på SJ gjort för att minska risken för smittspridning och vad du som resenär kan bidra med. Tillsammans gör vi tågresan trygg!

En nyckel i vårt arbete för trygga tågresor är att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi för löpande diskussioner med myndigheten för att säkerställa att vi gör rätt saker. Allt för att skapa så trygga resor som möjligt tillsammans med våra resenärer.

Det är viktigt att även du som resenär tar ditt ansvar och följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer. Läs mer om vad du bör göra för att skydda dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens hemsida.

1. Alla biljetter är ombokningsbara

I denna oroliga tid är det viktigt att våra resenärer har möjlighet att boka om sina resor och undviker att resa om de har minsta förkylningssymptom. Därför är alla SJs biljetter* (förutom Sista minuten-biljetter) för resor t o m 7 februari 2021 ombokningsbara. Dessutom har vi tillfälligt sänkt priset på vår återbetalningsbara biljett.

Kom ihåg att du måste avboka din resa innan avgång om du inte tänker resa, även om biljetten är ombokningsbar. Läs mer om att boka om din biljett här.

* Gäller för resor med SJs tåg. För andra tågoperatörers biljetter, som SJ är återförsäljare till, gäller respektive bolags biljettvillkor. Kontakta den operatör som anges på din biljett.

2. Vi har begränsat antalet bokningsbara sittplatser

För att göra din resa med oss tryggare har vi begränsat antalet bokningsbara sittplatser ombord. Detta för att minska risken för trängsel i både vagnarna och vid ombordstigning.

3. Välj ensam plats på SJs snabbtåg

Känns det otryggt att sitta bredvid någon som du inte känner på snabbtåget? I vår platskarta ser du enkelt vilka platser på snabbtågen som är spärrade och inte kan bokas. Du som reser på egen hand kan därför vid bokning välja en plats bredvid ett säte som är rödmarkerat och spärrat och därigenom få sitta ensam.

På vissa linjer (Stockholm-Karlstad och Stockholm-Sundsvall) tillåts länstrafikbiljetter med fri sittning på delar av sträckan och därför kan vi inte alltid garantera att platsen bredvid förblir tom.  

4. Boka egen kupé på SJs nattåg

Vill du inte dela kupé med personer som du inte känner? Om du reser ensam eller är i ett sällskap på 2-3 personer kan du/ni boka Egen sovvagnskupé. Om ni är 4-6 personer kan ni boka Egen liggvagnskupé helt för er själva.

5. Välj rätt avgång med regionaltåg

På flera av SJs regionaltåg är det inte möjligt att boka sittplats och därför är det svårt att veta hur det ser ut från dag till dag. För att hjälpa våra resenärer att undvika rusningstrafik och välja avgångar med mindre risk för trängsel har vi sammanställt en lista över de avgångar som vanligtvis har flest resenärer. Listan finns på sj.se/belaggning

Informationen gör det lättare att planera din resa och välja avgångar på tider då färre reser.

6. Utökade städrutiner

SJs städrutiner innebär att tågen grundstädas en gång per dygn, vanligen på natten. Då gör vi en större rengöring av toaletter, säten, knappsatser, ledstänger, handtag, väggar och golv.

Dagtid görs lättare städning när SJs tåg vänder vid sina destinationer. Den innebär borttagning av skräp, rengöring av golv i bistron och samma noggranna städning av toaletterna som vid en grundstädning. Som en utökad åtgärd torkar vi även av utsatta ytor så som ledstänger, handtag och knappsatser.

De rengöringsmedel SJ använder vid grund- och vändstädning är fettlösande och har effekt på virus så som covid-19.

Det sker även mer omfattande städningar med maskiner, till exempel ångmaskiner och mattvättmaskiner, med olika intervall.

7. Luften byts ut många gånger varje timme

Luften ombord på SJs tåg byts ut mot luft utifrån flera gånger i timmen. Exakt hur ofta luften byts ut skiljer sig mellan våra olika tågtyper men det rör sig om ett tidsspann på varannan till var åttonde minut. Kupéerna ombord på våra nattåg har separat tilluft.

SJ följer regler för luft- och ventilationssystem på tåg och vi jobbar både förebyggande och avhjälpande för att säkerställa god luftkvalitet.

8. Håll avstånd ombord

Det är viktigt att vi hjälps för att skapa trygga resor. Res inte om du har minsta sjukdomssymptom. Visa hänsyn till medpassagerare och ombordpersonal och håll avståndet. Tänk på att följa de markeringar som finns uppsatta ombord på SJs tåg, inte röra dig i tåget mer än nödvändigt och undvika köbildning till toaletterna. Kom även ihåg att visa hänsyn på perrongen och när du kliver på och av tåget.

9. Riktlinjer i SJs bistro

I SJs bistro gäller Folkhälsomyndighetens riktlinjer och det innebär att resenärerna måste sitta vid ett bord (antingen i bistron eller vid din plats) när de äter och dricker. Vi har monterat plexiglas vid kassan på tåg som har servering och tillhandahåller handsprit. Tänk på att hålla avstånd till andra personer, inte bilda kö och respektera de markeringar som finns uppsatta.

10. Lyssna till SJs personal

Lyssna till vår personals anvisningar ombord på tågen. Den som inte följer anvisningar kan nekas att kliva ombord eller bli avvisad, enligt SJs allmänna resevillkor. Detta för att skapa en så trygg miljö som möjligt för alla.

Resor till Danmark

SJ-resor till/från Köpenhamn ställs in tills vidare. Våra tåg kommer därför vända i Malmö.

Läs mer om resor till Danmarks regler på coronasmitte.dk (på danska)

Resor till Norge

SJ-resor till/från Kongsvinger, Oslo och Narvik ställs in tills vidare.

Läs mer om resor till Norge på regjeringen.no (på norska)