Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Vi-skogen

Vi-skogen och SJ har något mycket viktigt gemensamt och det är att hållbarhet står i fokus. När du skänker dina poäng till Vi-skogen planteras träd i östra Afrika. Träd som är livsviktiga för både människor och natur. 

Träden planteras enligt en metod som heter agroforestry och som går ut på att plantera träd tillsammans med grödor i jordbruket. Agroforestry slår fler flugor i en smäll – den leder till minskad fattigdom, mer biologisk mångfald och bättre klimat. Den bidrar även till ökad jämställdhet och ökar människors oberoende.

Vi-skogen arbetar i Kenya, Uganda och Tanzania. Det är länder där klimatförändringarnas effekter är tydliga med uteblivna skördar för landets småskaliga bönder och brist på vatten och mat. I det läget är de träd som Vi-skogen planterar livsavgörande.

Träd i jordbruket bidrar till att familjer skördar fler olika sorters grödor, kan skörda fler gånger på ett år och får större skördar. Detta innebär att de familjer Vi-skogen jobbar tillsammans med får ett större överskott från sin gård som de kan sälja. Och pengarna behövs. Till exempel för att betala skolavgifter och sjukvård, men också för att spara och investera för framtiden.

Vill du stötta Vi-skogen?

Vi-skogen kallar trädet för biståndets superhjälte. Detta är allt som träd bidrar till:

  • Att odla tillsammans med träd ger större skördar = mer mat på bordet!
  • Träd binder koldioxid och gör luften renare
  • Träd gör jorden bördig och tillför fukt i jorden
  • Träd ger skugga
  • Träd blir djurfoder, kompostmaterial och naturlig gödsel
  • Träd ger virke till matlagning
  • Träd ger motståndskraft mot torka och översvämningar
  • Träden ger mat, frukt och medicin

Nu förstår ni varför Vi-skogen kallar trädet för biståndets superhjälte. De brukar också säga att de bönder som planterar träd i sitt jordbruk är trädhjältar eftersom de bidrar till ett mer hållbart klimat och en biologisk mångfald samtidigt som de ger mat på bordet till sig och sina familjer vilket ofta ger ringar på vattnet i de områden där de bor.

Foto: Mark Njoroge/Vi-skogen

Ett förändrat liv med agroforestry

Sedan Janepher Adelaide från Kenya genomgick Vi-skogens utbildningar har mycket förändrats i hushållet. Jorden bär frukt och familjen äter sig mätta på vad de själva odlar. Janepher har blivit mer självständig och är delaktig i alla beslut. – Mitt hem är numera en fridfull plats, säger hon.

Ett förändrat liv med agroforestry

Foto: Mark Njoroge/Vi-skogen

En stolt ung bonde

Bakom Lorna Cherops vackert byggda trähus, ligger hennes köksträdgård. Hon är den yngsta medlemmen i Green Growers ungdomsgrupp. Bara 26 år gammal är hon en blivande bonde. Lorna och hennes man, ett ungt par, bygger sakta upp sin framtid genom jordbruket.

En stolt ung bonde

Foto: Mark Njoroge/Vi-skogen

Barnen visar vägen till en grönare framtid

Monica är ordförande för Vi-skogens trädklubb på sin skola i Uganda. Här lär sig medlemmarna att plantera träd som skyddar mot torka, översvämningar och hunger. Och får kunskaper om att träd ökar skördarna och ger pengar till utbildning. Nu har Monica delat med sig av det hon lärt sig till sina föräldrar.

Barnen visar vägen till en grönare framtid

Vad är agroforestry?

Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. Läs mer om agroforestry på www.viskogen.se

Älskar du också träd?

Läs mer om träden Vi-skogen planterar på deras hemsida.

Foto: Mark Njoroge/ Vi-skogen