Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Mind

Mind finns för att ingen ska behöva möta ångest, depression och tankar på att ta sitt liv ensam. Fler än någonsin lider av psykisk ohälsa och det kan drabba alla. Varje dag är det fyra personer som tar sitt liv i Sverige vilket är cirka 1500 om året. Det finns fortfarande en stor tystnad och stigma kring psykisk ohälsa som gör att många också drar sig för att söka hjälp. Och när väl man tar mod till sig, finns det tyvärr ofta för lite hjälp att få. Då finns Mind.

Mind driver stödlinjerna – Självmordslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen. Hit kan du som lider vända dig för att få stöd. Du är anonym och möts av volontärer som lyssnar utan att döma. På nätet finns också Mind Forum – ett forum där du kan dela med dig av dina berättelser och tankar om livet och både ge och få stöd av andra.

Mind arbetar både för att den som lider av psykisk ohälsa och deras anhöriga ska få det stöd man behöver i krisade lägen och att ingen ska ta sitt liv. Under 2019 tog Mind emot över 37 000 samtal från personer som söker stöd via telefon och chatt till någon av stödlinjerna.

Allt Mind gör handlar i slutändan om en enda sak. Att ge människor kraft att leva.

Mind är en ideell förening som finansieras med hjälp av gåvor, bidrag och medlemsavgifter från såväl privatpersoner som företag, stiftelser och myndigheter.

Mind har 90-konto och är medlem i Giva Sverige – För tryggt givande. Arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Vårt samarbete

Vi på SJ strävar efter att erbjuda marknadens mest kundnära och hållbara resande. Det innebär att vi ska vara bäst på att tillgodose kundernas behov och att socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar ska gå hand i hand genom hela vår verksamhet.

SJ och Mind har ett gemensamt intresse av att främja den psykiska hälsan hos organisationernas intressenter, och i synnerhet att förebygga självmord.

Genom att samarbeta med varandra kan SJ och Mind effektivare uppnå sina organisationers respektive mål. 

Hand i hand