Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Mind

Mind finns för att ingen ska behöva möta ångest, depression och tankar på att ta sitt liv ensam. Fler än någonsin lider av psykisk ohälsa och det kan drabba alla. Varje dag tar fyra personer sitt liv i Sverige vilket är cirka 1 500 personer om året. Det finns fortfarande en stor tystnad och stigma kring psykisk ohälsa som gör att många också drar sig för att söka hjälp. Och när man väl tar mod till sig, finns det tyvärr ofta för lite hjälp att få.

Mind vill bidra till ett medmänskligare samhälle genom att lyfta vikten av samtal och att bry sig om varandra. Vi vill främja psykiskt välbefinnande genom att vara en röst för de med psykisk ohälsa och minska skam och stigma genom att sprida kunskap. Mind vill medverka till att psykisk hälsa är ett viktigt område som kräver både åtgärder och resurser. Minds volontärer tar emot över 100 000 samtal årligen från människor i våra stödlinjer; Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen. 

Allt Mind gör handlar i slutändan om en enda sak. Att ge människor kraft att leva. Mind är en ideell förening som finansieras med hjälp av gåvor, bidrag och medlemsavgifter från såväl privatpersoner som företag, stiftelser och myndigheter.

Mind har 90-konto och är medlem i Giva Sverige – För tryggt givande. Arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Mind

Vårt samarbete

Vi på SJ strävar efter att erbjuda marknadens mest kundnära och hållbara resande. Det innebär att vi ska vara bäst på att tillgodose kundernas behov och att socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar ska gå hand i hand genom hela vår verksamhet.

SJ och Mind har ett gemensamt intresse av att främja den psykiska hälsan hos organisationernas intressenter, och i synnerhet att förebygga självmord.

Genom att samarbeta med varandra kan SJ och Mind effektivare uppnå sina organisationers respektive mål. 

Hand i hand