Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

MinD

Mind förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Om Mind

Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt förebygger psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

De flesta drabbas någon gång i livet av egen eller närståendes psykiska ohälsa. I Sverige tar över 1 500 personer sina liv varje år. Det är fem gånger så många än de som dör i trafiken. Psykisk ohälsa är dessutom den främsta sjukskrivningsorsaken och antalet sjukskrivna ökar.

I Minds stödlinjer finns utbildade volontärer som verkligen lyssnar. Här kan man vara anonym och få hjälp med att sätta ord på sina känslor. För många är det första gången de berättar hur de mår. Tillsammans med volontären kan de hitta vägar ut ur mörkret och finna hopp i tillvaron.

Mind erbjuder stöd när livet krisar och man inte har någon att vända sig till. Det är medmänskliga samtal som verkligen förändrar liv.

De driver stödverksamheterna Självmordslinjen, Föräldralinjen, Äldrelinjen och Mind Forum dit hundratals personer vänder sig varje dag och pratar med utbildade volontärer för att få stöd och finna hopp i tillvaron. Det är sammanlagt 32 000 samtal om året.

Mind (org.nr. 802002-7291) har 90-konto (PG 900853-3 och BG 900-8533) och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Vårt samarbete

Vi på SJ strävar efter att erbjuda marknadens mest kundnära och hållbara resande. Det innebär att vi ska vara bäst på att tillgodose kundernas behov och att socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar ska gå hand i hand genom hela vår verksamhet.

SJ och Mind har ett gemensamt intresse av att främja den psykiska hälsan hos organisationernas intressenter, och i synnerhet att förebygga självmord.

Genom att samarbeta med varandra kan SJ och Mind effektivare uppnå sina organisationers respektive mål.